Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novads

Aktualitātes

Lielā Talka izsludina konkursu skolēniem - kļūsti par idejas nesēju zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā
Vislatvijas kustība Lielā Talka un Pasaules Talka rīko konkursu Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēniem „Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa”. Konkursa mērķis ir aktualizēt nepieciešamību rūpēties par vidi un saglabāt to tīru un skaistu nākamajām paaudzēm. Konkursa laureāti uz mēnesi kļūs par 2021. gada pavasara Lielās Talkas vēstnešiem un viedokļu līderiem komunikācijas aktivitātēs, savukārt labākais iesniegtais projekts kļūs par TV reklāmas rullīti. Vairāk
Nolikums
PSIA "Jaunpils KS" informē
PSIA "Jaunpils KS" informē, ka, lai novērstu radušos ūdens vada bojājumu, Jaunpilī laika posmā no 27.01.2021 līdz 3.02.2021 iespējami īslaicīgi ūdens padeves traucējumi. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām! PSIA "Jaunpils KS"
Kārtējā domes sēde
2021.gada 28.janvāra domes sēdes darba kārtība
Iespēja Zemgales NVO: iesniedziet idejas grūtībās nonākušo ļaužu atbalstam


Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina atbalsta programmu uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM” (www.saimesgaldam.lv). Dalībai projektu konkursā ir aicinātas arī Zemgales reģiona bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai sev un līdzcilvēkiem. Projektu idejas fonds gaida līdz 28. februārim. Vairāk.

Par drošību ziemā


Par drošību ziemā
Jaunpils veiksmīgais piemērs par darbu ar jauniešiem attīstības izglītības jomā
Jaunpils novada jaunieši jau vairākus gadus kopīgi apgūst ilgtspējīgas attīstības mērķus un piedalās dažādās aktivitātēs.

Attīstības sadarbības jomā strādājošo pašvaldību un to apvienību organizācija PLATFORMA publicējusi jaunāko izdevumu “Veicinot iedzīvotāju informētību caur attīstības izglītību: veiksmes stāstu apkopojums”. Tajā iekļauti arī Latvijas Pašvaldību savienības, Jaunpils un Preiļu novada īstenotie attīstības izglītības aktivitāšu piemēri.

Pētījumā apkopoti veiksmīgākie vietējo un reģionālo pašvaldību attīstības izglītības aktivitāšu piemēri un decentralizētas sadarbības stratēģijas. Tajā atradīsiet arī Jaunpils novada piemēru ar īstenotajām attīstības izglītības aktivitātēm sadarbībā ar vietējiem skolēniem un nevalstiskajām organizācijām. Kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību Jaunpils novadā īstenotas vairākas aktivitātes, lai radošā veidā informētu iedzīvotājus par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, piemēram, skolēni kopā ar vietējiem māksliniekiem gatavoja koka puzli ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Publikācijā iekļauts arī apraksts par Preiļu novada 2019. gadā īstenotajām Eiropas vietējās solidaritātes dienu aktivitātēm.

Šajā veiksmes stāstu kolekcijā atradīsiet arī piemērus no Beļģijas, Francijas, Itālijas un Spānijas, kā arī ieteikumus pašvaldībām attīstības izglītības aktivitāšu uzsākšanai un sekmīgai īstenošanai.

Ar publikāciju “Veicinot iedzīvotāju informētību caur attīstības izglītību: veiksmes stāstu apkopojums” varat iepazīties PLATFORMA vietnē.

Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
2021. gada 1.janvārī Jaunpils novadā bija deklarēti 2305 iedzīvotāji, un tas ir par 8 iedzīvotājiem mazāk, nekā 2020.gada 1.janvārī.

2020. gadā Jaunpils novada Dzimtsarakstu nodaļā salaulāti 45 pāri. No tiem 10 pāri esoši vai izbijuši Jaunpilnieki. Jaunpils baznīcā pagājušā gadā notikušas 10 laulības.

Novadā piedzimuši 14 bērniņi, no tiem 7 zēni un 7 meitenes.

Mūžībā aizgājuši 38 novada iedzīvotāji.


Reizi gadā maija mēnesī, par godu Starptautiskajai ģimenes dienai, Jaunpils novadā dzīvojošie vecāki, kuri dzīvo kopā nereģistrētā laulībā un ir atzinuši paternitāti bērnam (bērniem), var noslēgt laulību Jaunpils pils laulību zālītē svinīgā ceremonijā, maksājot tikai valsts nodevu EUR 14,00. Svinīgo ceremoniju apmaksā pašvaldība.


2021.gadā to varēs izdarīt 15.maijā. Iesniegumus Dzimtsarakstu nodaļā gaidīsim līdz 2021gada 14.aprīlim.

Dzidra Krastiņa
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros jau 530 personas reģionā saņem sociālos pakalpojumus
Rīgas plānošanas reģionā, kurā ietilpst arī Jaunpils novada pašvaldība, tiek īstenots nozīmīgais deinstitucionalizācijas projekts. Atskatīsimies, kas tā ietvaros šogad paveikts un kādi tuvākie darbi vēl īstenojami.

Reģionā sociālos pakalpojumus saņem jau 530 personas. Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās deinstitucionalizācijas projekta ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus saņem 530 personas – 347 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 183 pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem. Vairāk.

Pielikums 1.
Pielikums 2.
INFORMĀCIJA JAUNPILS IEDZĪVOTĀJIEM
Lai ierobežotu straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra un ministriju ieteikumus, līdz turpmākajiem Ministru kabineta norādījumiem Jaunpils novada domē pakalpojumi klātienē tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Domes speciālisti klātienē pieņem tikai saskaņā ar iepriekšēju pierakstu, ko var veikt telefoniski vai e-pastos, darbinieku kontaktinformācija atrodama mājas lapā www.jaunpils.lv/kontakti

Informējam, ka arī Jaunpils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) pakalpojumus turpmāk var saņemt pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 63107068

Atgādinām, ka administrācijas speciālistu pieņemšanas dienas ir pirmdienas un ceturtdienas.

Ierodoties pie speciālista klātienē, ienākot iekštelpās, obligāti jālieto sejas aizsargmaska, jādezinficē rokas un jāievēro 2 m distance.

Ja jums pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams tikties ar speciālistu, aicinām visus domei adresētos dokumentus ievietot pastkastītē pie ieejas novada domē vai Viesatu pagasta pārvaldē. Darbinieki tos izskatīs un ar jums sazināsies.


Kontakti:

Dome: tel. 63107069, 29146413, epasts:dome@jaunpils.lv
Izpilddirektors: tel.26436651, epasts: peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Klientu apkalpošanas centrs: tel. 63107068, 29146515, epasts:jaunpils@pakalpojumucentri.lv, anda.feldmane@jaunpils.lv
Dzimtsarakstu nodaļa: tel. 63180958, 29199878, epasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv
Sociālais dienests: tel. 63180959,29499243 epasts: socdienests@jaunpils.lv, inita.lapina@jaunpils.lv;
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem tel. 26526519, epasts.dace.adina@jaunpils.lv
Psihologs tel. 28615243
Bāriņtiesa: tel.63180992, 26368462, epasts: barintiesa@jaunpils.lv, aija.labsvarde@jaunpils.lv;
Pašvaldības policija: tel. 29155434, epasts:janis.silins@jaunpils.lv
Viesatu pagasta pārvalde: tel. 26697464, 63181370, epasts: viesatas@jaunpils.lv
Komunālā saimniecība: tel. 25186822, epasts: info@jaunpilsks.lv
Būvvalde: 29445806
Nodokļi administrators tel. 29146415, epasts.ilze.zorika@jaunpils.lv
Nekustamo īpašumu nodaļa tel. 29209173, epasts.zinta.mielava@jaunpils.lv
Attīstības nodaļa tel. 29330697, epasts.vija.ziverte@jaunpils.lv
No 2021. gada 1. janvāra:
Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 500 eiro.

Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) ir paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Jaunpils novadā Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 375 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.


Eiropas Atbalsta fonda, Atbalsta pakas
• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem),
• var saņemt, ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā

Ja ir nepieciešama palīdzība, aicinām iedzīvotājus sazināties ar Jaunpils novada sociālo dienestu zvanot pa tel. 29499243 vai rakstot epasts: socdienests@jaunpils.lv, inita.lapina@jaunpils.lv
Informācija iedzīvotājiem
Sakarā ar to, ka turpmāk Jaunpils novada domes ceļus ziemā uzturēs Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) domē sniega tīrīšanas līgumi vairs netiek slēgti.

Jautājumu gadījumā sazināties ar izpilddirektoru P. Baranovski tel. 26436651

Savukārt par aizputinātiem un neizbraucamiem valsts autoceļiem aicinām informēt VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 8000 5555.

Pašvaldības ceļu posmi, kuri tiek tīrīti ziemā.
Sākta noslēdzošā pieteikšanās skolotāju izglītības projektam „Mācītspēks”
No šodienas ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam. Vairāk.

Vissirsnīgākā pateicība ziedotājiem
Cilvēki nevarēja tikties ar līdzcilvēkiem, saviem tuviniekiem, nebija neviena svētku pasākuma, tāpēc vislielākā pateicība mūsu novada uzņēmējiem, kuri ziedoja savus līdzekļus, lai pensionāru biedrības labie rūķīši kopīgi ar novada domes un sociālā dienesta darbiniekiem sagatavotu un piegādātu svētku dāvaniņas Vairāk.
Juris Grīnfelds ar savām fantastiskajām fotogrāfijām piedalās starptautiskā izstādē Slovākijā. Lepojamies!
Slovākijas Jaunpilī Nove Zamky tiks atklāta mākslinieku izstāde, kurā piedalās talantīgais Jaunpils fotogrāfs Juris Grīnfelds

Izstāde tiks atklāta kinoteātra “Mier” telpās. Tā būs unikāla mākslinieku izstāde, kurā piedalās mākslinieki no visām dalībvalstīm, kas apvienojušās Jaunpiļu aliansē.

Izstāde ir daļa no Slovākijas Kultūras pilsēta 2020 projekta. Foto, video un filmu izstāde būs apskatāma līdz 2021. gada janvāra beigām. Vairāk.
Uzsāk kampaņu “Mans ciems ir “Viedais Ciems””
Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus lauku kopienu ikdienas dzīves uzlabošanai. Vairāk.
Atcerieties par drošību, apsildot mājokļus!
Iestājoties vēsākam laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņem arvien vairāk izsaukumus uz ugunsgrēkiem, kas saistīti ar apkuri. Ugunsgrēku iespējamie izcelšanās iemesli visbiežāk ir nepareiza vai bojātu apkures ierīču lietošana, netīrīti dūmvadi un nevērīgi atstāti degtspējīgi priekšmeti pie vai uz krāsns. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centa prognozes liecina, ka brīvdienās un nākamajā nedēļa gaisa temperatūra būtiski pazemināsies, tādēļ VUGD aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību apsildot mājokļus! Vairāk.
Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz pakalpojumus arī attālināti.
Nodarbinātības valsts aģentūra aicina izmantot elektroniskās apmācības moduli “Kā veidot efektīvu darba meklēšanas stratēģiju”, kas ikvienam interesantam ir pieejams e-pakalpojumu vietnē. Vairāk.
LIAA Biznesa inkubatoru uzņēmumi sagatavojuši īpašu piedāvājumu svētku laikam
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 13 biznesa inkubatoros darbojas 435 jaunie uzņēmumi, kuri šogad līdz decembra vidum strādājuši ar 40,2 miljonu apgrozījumu. Kopējā eksporta vērtība šiem uzņēmumiem sasniedza 20,5 miljonus eiro. Jāuzsver, ka nodokļos šie uzņēmumi samaksājuši 5,8 miljonus eiro, kamēr šogad atbalsta grantos izmaksātā summa ir 1,4 miljoni eiro. Vairāk.
LEADER projektu konkursa 11.kārta ir noslēgusies
29. novembrī noslēdzās LEADER projektu konkursa 11.kārta, kur izsludinātais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums bija 109 355,36 EUR. Kandavas Partnerībā tika iesniegti 18 projekti: 12 projekti uzņēmējdarbības aktivitātē, 6 sabiedriskā labuma projekti. Kopējais projektu iesniedzēju pieprasītais ELFLA finansējums ir 194 021,96 EUR. Vairāk.

Paveikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā ārsta prakse “Jaunkalnos”


Jaunpils novada iedzīvotājiem tagad ārsta pakalpojumi ir pieejami gaišās, svaigi izremontētās telpās. Telpās ir mūsdienīgas mēbeles un ārsta aprīkojums. Vairāk.
Aizvadīts skaistāko sētu godināšanas pasākums un izzināti garšaugu pasaules noslēpumi


Dārzam cilvēka dzīvē vienmēr ir bijusi nozīmīga loma. Tur mājo miers, skaistums un dzīvesgudrība. No mazām sēkliņām izaug brīnumskaisti ziedi. Dārzā redzams kā bites, tā arī cilvēka čaklums. Šogad Jaunpils skaistāko sētu godināšanas pasākumā tika godināti laureāti šādās nominācijās. „Sakoptākā lauku sēta”: Vairāk.
No 9. novembra Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija
Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai. Vairāk.

IEROBEŽOJUMI ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS LAIKĀ no 9. novembra līdz 6. decembrim
IEROBEŽOJUMI
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu un 2018.gada 19.jūnija MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” 28.punktu,

30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu

Nolēma :
1. Nodot iznomāšanai zemes gabalus
Bez apbūves tiesībām :
Brīvos mazdārziņus 0,2 ha kopplatībā pašvaldības zemes gabalā „Pienotavas palīgēkas” , kad. apzīmējums 90560080230.

2. 1,0 ha platībā zemes gabalā „Pie Dzīlēm” , kad apzīmējums 90560080217.
(Ar apbūves tiesībām pēc detālplānojuma izstrādāšanas)
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Jaunpils novada domē pakalpojumi klātienē tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Vairāk.
ŠĶIRO PAREIZI
PAZIŅOJUMS
Apvienojamo Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadu pašvaldību PAZIŅOJUMS Par Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanu Vairāk.

Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikums
Tukuma novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikuma pielikums
Uzsākta pieteikšanās 5. kārtas mācībām pieaugušajiem


Atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mācības vairāk nekā 500 izglītības programmās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 22. oktobrim. Vairāk.
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek uzsākti remontdarbi Jaunpils "Lodēs"


Projekta mērķis ir pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā, radot kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, vienlaicīgi paplašinot viņu iespējas iekļauties dzīvei sabiedrībā. Vairāk.
Durvis ver jauniešu centrs “Jauniešu Jaunpils”


Šodien durvis ver Jaunpils jauniešu centrs jeb "Jauniešu Jaunpils". Centra telpas ir atvērtas jauniešiem no pirmdienas līdz piektdienai: no plkst.13.00-19.00. Otrdienās un ceturtdienās notiks radošās laboratorijas.

Šonedēļ jaunieši aicināti un centra aktivitāšu plāna gatavošanu-kā arī notiks aktīva gatavošanās svinīgajai centra atklāšanai, kas notiks š.g. 24. septembrī plkst.16:00. Savukārt jau 18. septembrī centrā notiks pirmais pasākums-ciemos brīvprātīgais jaunietis no Moldovas -Ņikita. Vairāk.
Jaunpils pagasta bibliotēka
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai
Saskaņā ar likuma „Valsts un pašvaldību privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 22.pantu un 2018.gada 19.jūnija MK noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi ” 28.punktu.

30.01.2013. Jaunpils novada domes saistošiem noteikumiem Nr.2 „Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” 3.3 punktu, Nolemj:
Nodot iznomāšanai zemes gabalus

Bez apbūves tiesībām :
Brīvos mazdārziņus 1,0 ha kopplatībā pašvaldības zemes gabalā „Liepiņas-Graudiņi” , kad. apzīmējums 90560040031.

Ieteicamā zemes izmantošana – zālāju ierīkošana.
Jaunpils sadarbībā ar Tukuma un Engures pašvaldībām piedalīsies kopprojekta īstenošanā jaunatnes jomā
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra tika izsludinājusi atklātu projekta konkursu ,,Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.” Tukuma novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs piedalījās šajā konkursā un iesniedza projektu “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana.” Projekts tika apstiprināts. Tā īstenošanas laiks - 3.08.2020. - 20.10.2021 Projekta finansējums - 4300 eur. Vairāk.
Jaunumi tūrisma jomā
Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā "Atklājējs", kuras ideja ir stiprināt ģimenes un Latvijas vērtības, uzturoties svaigā gaisā un dodoties ārpus mājas izbaudīt vietējo dabu un Jaunpils pilsētas šarmu, atklājot sev jaunas pastaigu vietas un vēstures faktus. Vairāk.
Tiek veikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā ārsta prakse “Jaunkalnos”
Tiek veikti ieguldījumi veselības aprūpes infrastruktūrā un ārsta prakses telpu atjaunošana notiek atbilstoši veselības inspekcijas prasībām. Tiks veikti remontdarbi, apkures sistēmas atjaunošana visai ēka , ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, elektroinstalāciju sakārtošana, kā arī ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. 2020.gada 6.maijā noslēdzās iepirkums par būvdarbu veikšanu šajā objektā-kā saimnieciski izdevīgāko iepirkumu komisija izvēlējās SIA “RUR”. Vairāk.
Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā "Atklājējs"
Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā "Atklājējs", kuras ideja ir stiprināt ģimenes un Latvijas vērtības, uzturoties svaigā gaisā un dodoties ārpus mājas izbaudīt vietējo dabu un Jaunpils pilsētas šarmu, atklājot sev jaunas pastaigu vietas un vēstures faktus.

Spēles veidotāji iesaka šo spēli tiem, kam patīk avantūras un uzzināt ko jaunu. "Atklājējs" ir pārgājiens ar mīklām un apslēptām parolēm 4-5 stundu garumā, kas ved cauri gleznainajai Kartavkalnu dabas takai, šarmantajai Jaunpils pilsētai un noslēpumainajam Elles kalnam. Spēle ļaus izbaudīt skatus, uzzināt daudz interesantu faktu par Jaunpils un Latvijas vēsturi, kā arī pavadīt laiku ar sev tuvajiem. Spēle veidota tā, lai interesanti būtu gan lieliem, gan maziem atklājējiem. Dažādos līmeņos sadalīti jautājumi, uz kuriem atbildi un paroles nav iespējams atrast internetā - tās ir noslēptas maršruta ietvaros.

Spēles gaitā tiek stāstīts par maršrutā iekļauto vietu vēsturi un interesantiem faktiem. Piemēram, pirmās liecības par Jaunpils apkārtni atrodamas Atskaņu hronikā. kas sacerēta Livonijā 13. gadsimta beigās un līdz ar Indriķa hroniku stāsta par krusta kariem Latvijas teritorijā.

Spēle paredzēta patstāvīgai spēlēšanai jebkurā laikā neierobežotam cilvēku skaitam - tai nav normēts laiks, tāpēc dalībnieks var visu darīt bez steigas - atpūsties, iedzert līdzpaņemto tēju vai izbaudīt skaistos skatus. Spēli paredzēts iziet, pastaigājoties ar kājām vai pārvietojoties ar, piemēram, divriteni. Taču starp posmiem paredzēti nelieli pārbraucienu, lai nokļūtu no viena posma uz otru. Pārbraucieni: Kartavkalns - Jaunpils, Jaunpils - Elles kalns, Elles kalns - Jaunpils.Papildus informācija un spēles iegāde šeit.
"Radīts Jaunpils novadā"
Jaunpilnieku pašu rokām izlolotie mājražojumi: kūpinājumi, medus, sieri, dārzeņi, stādi u.c. puncim un sirdij tīkamas lietas! Piedāvājums un kontakti atrodami Facebook lapā raditsjaunpilsnovada !

Zvani savam meistaram, iegādājies un nobaudi izvēlētos lauku labumus! Varbūt ir kāds meistars, kurš vēlētos tikts iekļauts mājražotāju sarakstā? Sazinies ar raditsjaunpilsnovada@gmail.com Biedrība piedāvā izskatīt produkcijas piegādes iespējas! Zvani, raksti tel nr. 22435086 vai e pastā raditsjaunpilsnovada@gmail.com Atbalsti vietējo ražotāju Jaunpilī!
"Radīts Jaunpils novadā"
Piedāvājam sīkāk iepazīties ar jaunpilnieku pašu rokām izloloto piedāvājumu! Zvani savam meistaram, iegādājies un nobaudi izvēlētos lauku labumus! Varbūt ir kāds meistars, kurš gribētu būt iekļauts šajā sarakstā?! Sazinies ar raditsjaunpilsnovada@gmail.com Piedāvājam izskatīt produkcijas piegādes iespējas! Zvani, raksti tel nr. 22435086 vai e pastā raditsjaunpilsnovada.com Atbalsti vietējo!

Jaunpils KS
Jaunpils novada domes kapitālsabiedrībai PSIA “Jaunpils KS” nepiemērot soda procentus (nokavējuma procentus) un kavējuma naudu (līgumsodu) par saņemtajiem pakalpojumiem, kuriem nav iespēju veikt norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā. Vairāk.
“Mājas. Ziepes. Divi metri.”
Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās. Vairāk.
Jaunpils novada iedzīvotāji aicināti sazināties ar psiholoģi Irinu Rosicku
Ir pienācis silts, saulains pavasaris, tikai neparasts, ar apjukumu, satraukumu, neziņu, ar neparastām pārmaiņām dienas gaitās, atšķirtību, citādāku dienas režīmu, jauniem pienākumiem un prasmēm, attālinātu darba pienākumu veikšanu... Vairāk.

Jaunpils novada Domes darba laiki
No 16.marta Jaunpils novada Domes klientu apkalpošanas centrs un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņems: pirmdienās no 14.00 līdz 16.00; ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00

Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem: 63107068; 29146415; 63107069, dome@jaunpils.lv

Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu pa tālruni vai e-pastu. Speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā – www.jaunpils.lv
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana
Ar 2019.gada 14.novembri stājās spēkā precizētie Jaunpils novada domes saistošie noteikumi Nr.4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpils novada pašvaldībā”, kas papildina 2017.gada Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Vairāk.
PSIA “Jaunpils KS” informācija
Brīdinām , ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs. Gadījumā, ja pārbaude ir veikta , kā arī pēc pārbaudes veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.

Patērētājiem, kuru dzīvokļos ūdensskaitītājiem ir beigušies derīguma termiņi, tiks piestādīti rēķini pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz fatisko patērētāju skaitu.

Atgādinam, savlaicīgi līdz mēneša 7.datumam, noziņot ūdens skaitītāju rādījumus pēc stāvokļa uz mēneša 1.datumu. Rādījumus var noziņot telefoniski pa telefonu 63107103 vai e-pastā info@jaunpilsks.lv

Rādījuma nenoziņošanas gadījumā, Jums tiks piestādīts rēķins pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz faktisko patērētāju skaitu. Lūdzam arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā .

Informējam, ka ir uzsākta ūdensskaitītāju rādījumu inventarizācija. Lūdzam dot iespēju komunālās saimniecības darbiniekiem piekļūt Jūsu īpašumā esošiem ūdensskaitītājiem.

Cieņā, PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule
Valsts policija.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00. Tālrunis saziņai 28395733.
PSIA “Jaunpils KS” paziņojums Jaunpils KS
Informējam patērētājus, kuru dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 5. datumam.

Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja.

Aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja tiks piemērots arī patērētājiem, kuru dzīvokļos uzstādītajiem individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir beidzies derīguma termiņš.

Tām daudzīvokļu mājām kurām nav kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, bet dzīvoklī ir individuālais ūdens patēriņa skaitītājs ar beigušos derīguma termiņu, aprēķins par ūdens patēriņu tiks aprēķināts pēc patērētāju skaitu.

Minētie noteikumi stājas spēkā aprēķiniem sākot ar 2020.gada 1.janvāri.
Informācija komunālo maksājumu kavētājiem. Jaunpils KS
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Kredītinformācijas biroju likums”, kas regulē kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību. Likums regulē tikai fizisko personu kredītspējas izvērtēšanu. Vairāk
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOK      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2021 WEB mail Kontaktinformācija