Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novads

Aktualitātes

Aicinām piedalīties aptaujā!
Jaunveidojamā Tukuma novada, kas aptvers Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadus, iedzīvotāji aicināti piedalīties novada attīstības plānošanā Lai nodrošinātu kvalitatīvu jaunveidojamā Tukuma novada (veidos Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novads) attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Tukuma, Kandavas, Jaunpils un Engures novadiem, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Tukuma novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2042. gadam un Tukuma novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam izstrāde. Vairāk.

Anketa iedzīvotājiem.
Anketa uzņēmējiem.
Aicinājums uz tematiksajām grupām.
Jaunpils novada dome vēlas noslēgt nomas tiesības bibliotēkas telpu izveidošanai.
Jaunpils novada dome vēlas noslēgt nomas tiesības bibliotēkas telpu izveidošanai. Jaunpils novada dome aicina pieteikties uz nomas tiesību piedāvājumiem līdz 2021.gada 28.maijam.

1. Nomnieks: Jaunpils novada dome, “Ērģelnieki, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, e-pasts dome@jaunpils.lv, kontaktpersona Pēteris Baranovskis, tālrunis 26436651, e-pasts peteris.baranovskis@jaunpils.lv Vairāk.
Aicinām novada iedzīvotājus izteikt savu viedokli. Aptauja
Izsakām pateicību iedzīvotājiem par jautājumiem un iesaistīšanos aptaujas anketas aizpildīšanā. Aicinām nesatraukties, aptauja ir tikai pirmais posms sabiedrības nostājas noskaidrošanā. Šajā jautājumā pirms jebkuras virzības uz atsavināšanu, nomas tiesību izsoles, vai jebkuru citu sadarbības formu, tiks rīkota publiskā apspriešana kā to paredz likums, tikšanās ar ezera krasta iedzīvotājiem, īpašniekiem un apspriešanā ierosinātāji sabiedrībai prezentēs ezera daļas apsaimniekošanas plānu, projektu un kopā ar iedzīvotājiem lemsim, domāsim un strādāsim, lai atrastu vislabāko risinājumu.

Taču līdz sabiedriskās aptaujas organizēšanai, kas varētu notikt nākotnē, aicinām aktīvi izteikt savu viedokli aizpildot aptaujas anketu, kura ir pieejama gan mājas lapā www.jaunpils. lv, gan domes sociālajos tīklos, gan rakstiskā veidā Klientu apkalpošanas centrā Jaunpilī un Viesatu pagasta pārvaldē. Aptauja tiek pagarināta līdz 20. maijam un tā būs atvērta arī pēc tam.

Par jautājumiem un ieteikumiem, aicinu zvanīt 20204694

Lai visiem mierpilns un saulains pavasara laiks

Ar cieņu
Baiba Rasa, Jaunpils novada domes sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja Aptauja
Aicinām Jaunpils jauniešus piedalīties domes iniciatīvu projektu konkursā.
Ja esi jaunietis vecumā no 13-25, aicinām tevi iesniegt savu ideju jauniešu iniciatīvu projektu konkursā!

No vārda “PROJEKTS” nav jābaidās, ar prieku palīdzēsim, iemācīsim soli pa solim un atbalstīsim visu projekta laiku! Vairāk.

Pielikums 1. Pielikums 2. Pielikums 3. Pielikums 4.
“Jaunpils pils svin 720 gadus! Vairāk.
GrassLIFE 2.0
Latvijas Dabas fonds aicina zemnieku saimniecības kļūt par dabisko zālāju atjaunošanas projekta GrassLIFE 2.0 partneriem

Latvijas dabiskie zālāji saglabājušies vien 0.7% valsts teritorijas, tāpēc Latvijas Dabas fonds (LDF) kopš 2017. gada īsteno projektu GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana. Vairāk.
Par pašvaldības zemes gabalu nodošanu iznomāšanai
Nodot iznomāšanai zemes gabalus : Ar apbūves tiesībām 1.1 īpašumā „Centra ābeļdārzs” (90560080366) - 0,16 ha, 1.2 Zemes gabalu „Pienotava” 90560080230 – 0,3932 ha Pielikums
Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 izstrādāto pašpalīdzības ceļvedi pusaudžiem. Sk. šeit
Pieteikties balsošanai pa pastu 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Info grafika
Līdz 24. aprīlim vēlētāji ārvalstīs var pieteikties balsošanai pa pastu 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. No 27. marta līdz 24. aprīlim vēlētāji, kuriem ir balsstiesības pašvaldības vēlēšanās, bet kuri vēlēšanu laikā uzturas ārvalstīs, var pieteikties balsošanai pa pastu no ārvalstīm. Sk. šeit
Pasaules latviešu jaunatnes kustība “2x2” aicina uz īpašu tiešsaistes semināru.
Pasaules latviešu jaunatnes kustība “2x2” aicina gan Latvijā, gan ārzemēs dzīvojošos jauniešus piedalīties virtuālajā seminārā “Ciešsaistē: Šeit un tagad”. Tiešsaistes seminārā būs iespēja satikt savējos, veidot jaunas draudzības, kā arī apgūt jaunas prasmes, tradīcijas un daudz ko citu. Vairāk
VĒLĒŠANAS!!!
Ātrs un vēl ātrāks internets Latvijas novados.
Ātrs un vēl ātrāks internets Latvijas novados | Jaunpils elektronisko sakaru pakalpojuma sniedzēja pieredze.

Pandēmijas laiks īpaši iezīmējis kvalitatīvu sakaru nozīmi mūsu ikdienā. Jaunpils novads nav izņēmums. Elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējs SIA REDAM pērn pieslēdzies LVRTC izbūvētajam platjoslas tīklam un nodrošina uzņēmumiem un iedzīvotājiem kvalitatīvus interneta pakalpojumus.
Skatīt video
Jaunpils novada saimnieces un saimnieki!
Ja Tev ir gardu, īpašu vai parastu ēdienu receptes, un Tev ir izdomāta vieta, kur vari uzņemt viesus gatavo ēdienu baudīšanai, tad Tu vari kļūt par Mājas kafejnīcu. Lai kļūtu par Mājas kafejnīcu, vispirms piesakies uz organizētajām apmācībām, lai vari zināt kā ir jādarbojas Mājas kafejnīcai.

Ideja un koordinators Latvijā – “Lauku Ceļotājs”

Tukuma un apkārtnes koordinators – Tukuma TIC

Sadarbības partneri – biedrība “Partnerība laukiem un jūrai”, Engures Saieta nams, biedrība "Kandavas Partnerība"

Dalībnieki – tūrisma uzņēmēji, kuriem ēdināšana nav pamatbizness, un vietējie iedzīvotāji // LC info: aicināti piedalīties gan uzņēmēji, kas ikdienā sniedz ēdināšanas pakalpojumus, gan vietējie iedzīvotāji, kas ikdienā nenodarbojas ar ēdināšanu vai tūrismu, bet šajā dienā ir ar mieru atvērt savas mājas/sētas un pacienāt viesus (nav jābūt bezmaksas).

Galamērķis/teritorija – Tukuma, Engures, Jaunpils un Kandavas novadi.
LIAA biznesa inkubatoru atbalsta programmas
Pasteidzies, lai pieteiktos sava biznesa attīstīšanai ar ERAF līdzekļiem.

Ja Tev ir biznesa ideja vai arī jau uzņēmums, kas ir ne vecāks par 3 gadiem, vari to attīstīt par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu biznesu – piesakoties Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoru programmām. Vairāk


Plānošanas reģioni un pašvaldības

Ja Tev uzņēmums, kas ir ne vecāks par 3 gadiem, vari to attīstīt par globāli konkurētspējīgu un eksportējošu biznesu ar LIAA biznesa inkubatora programmām. Vairāk
Drošības pasākumi
Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai
Jaunpils novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 8.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Vairāk.

Pielikums 1.
Pielikums 2.
Pielikums 3.
Vēlētāju ievērībai – 2021.gada 5.jūnijā pašvaldības vēlēšanas
2021.gada 5.jūnjā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas, kurās var piedalīties balsstiesīgie Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi no 18 gadu vecuma, kuri reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. Pašvaldību vēlēšanu kārtība un vēlētāju reģistrācijas kārtība ir noteikta Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Vēlētāju reģistra likumā. Vairāk

DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTU PIEŅEMŠANA

PAZIŅOJUMS par Tukuma novada vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu

VĒLĒŠANU IECIRKŅA KOMISIJAS LOCEKĻA KANDIDĀTA PIETEIKUMS
Jaunpils logotips!!!
Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!


Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
INFORMĀCIJAI!
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā


2021. gada 26. janvārī CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) un Jaunpils novada dome savstarpēji parakstīja Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/009 “Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu izveide un attīstība Jaunpils novadā” grozījumus Nr.1. Vairāk.
Vakcinējies un pasargā sevi no Covid-19!
Vai vakcīna var pasargāt mani no Covid-19? Vairāk.
Lielā Talka izsludina konkursu skolēniem - kļūsti par idejas nesēju zaļas, tīras Latvijas un pasaules veidošanā
Vislatvijas kustība Lielā Talka un Pasaules Talka rīko konkursu Latvijas skolu 5.-12. klašu skolēniem „Tīra vide – neatņemama mana un manu vienaudžu Latvijas sastāvdaļa”. Konkursa mērķis ir aktualizēt nepieciešamību rūpēties par vidi un saglabāt to tīru un skaistu nākamajām paaudzēm. Konkursa laureāti uz mēnesi kļūs par 2021. gada pavasara Lielās Talkas vēstnešiem un viedokļu līderiem komunikācijas aktivitātēs, savukārt labākais iesniegtais projekts kļūs par TV reklāmas rullīti. Vairāk
Nolikums
INFORMĀCIJA JAUNPILS IEDZĪVOTĀJIEM
Lai ierobežotu straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā un pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra un ministriju ieteikumus, līdz turpmākajiem Ministru kabineta norādījumiem Jaunpils novada domē pakalpojumi klātienē tiek sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Domes speciālisti klātienē pieņem tikai saskaņā ar iepriekšēju pierakstu, ko var veikt telefoniski vai e-pastos, darbinieku kontaktinformācija atrodama mājas lapā www.jaunpils.lv/kontakti

Informējam, ka arī Jaunpils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) pakalpojumus turpmāk var saņemt pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 63107068

Atgādinām, ka administrācijas speciālistu pieņemšanas dienas ir pirmdienas un ceturtdienas.

Ierodoties pie speciālista klātienē, ienākot iekštelpās, obligāti jālieto sejas aizsargmaska, jādezinficē rokas un jāievēro 2 m distance.

Ja jums pakalpojuma saņemšanai nav nepieciešams tikties ar speciālistu, aicinām visus domei adresētos dokumentus ievietot pastkastītē pie ieejas novada domē vai Viesatu pagasta pārvaldē. Darbinieki tos izskatīs un ar jums sazināsies.


Kontakti:

Dome: tel. 63107069, 29146413, epasts:dome@jaunpils.lv
Izpilddirektors: tel.26436651, epasts: peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Klientu apkalpošanas centrs: tel. 63107068, 29146515, epasts:jaunpils@pakalpojumucentri.lv, anda.feldmane@jaunpils.lv
Dzimtsarakstu nodaļa: tel. 63180958, 29199878, epasts: dzidra.krastina@jaunpils.lv
Sociālais dienests: tel. 63180959,29499243 epasts: socdienests@jaunpils.lv, inita.lapina@jaunpils.lv;
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem tel. 26526519, epasts.dace.adina@jaunpils.lv
Psihologs tel. 28615243
Bāriņtiesa: tel.63180992, 26368462, epasts: barintiesa@jaunpils.lv, aija.labsvarde@jaunpils.lv;
Pašvaldības policija: tel. 29155434, epasts:janis.silins@jaunpils.lv
Viesatu pagasta pārvalde: tel. 26697464, 63181370, epasts: viesatas@jaunpils.lv
Komunālā saimniecība: tel. 25186822, epasts: info@jaunpilsks.lv
Būvvalde: 29445806
Nodokļi administrators tel. 29146415, epasts.ilze.zorika@jaunpils.lv
Nekustamo īpašumu nodaļa tel. 29209173, epasts.zinta.mielava@jaunpils.lv
Attīstības nodaļa tel. 29330697, epasts.vija.ziverte@jaunpils.lv
No 2021. gada 1. janvāra:
Minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros būs 500 eiro.

Garantētais minimālais ienākumu līmenis (GMI) ir paaugstināts no līdzšinējiem 64 eiro līdz 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā

Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 436 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, bet ne zemāku par trūcīgās mājsaimniecības ienākumu slieksni.

Jaunpils novadā Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 375 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.


Eiropas Atbalsta fonda, Atbalsta pakas
• pārtikas preču komplekti;
• higiēnas un saimniecības preču komplekti;
• pārtikas preču komplekti maziem bērniem (3 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• higiēnas preču komplekti maziem bērniem (4 veidi atkarībā no bērna vecuma);
• skolas piederumu komplekti (bērniem vecumā no 5-16 gadiem),
• var saņemt, ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 327 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro pārējām personām mājsaimniecībā

Ja ir nepieciešama palīdzība, aicinām iedzīvotājus sazināties ar Jaunpils novada sociālo dienestu zvanot pa tel. 29499243 vai rakstot epasts: socdienests@jaunpils.lv, inita.lapina@jaunpils.lv
Paveikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā ārsta prakse “Jaunkalnos”


Jaunpils novada iedzīvotājiem tagad ārsta pakalpojumi ir pieejami gaišās, svaigi izremontētās telpās. Telpās ir mūsdienīgas mēbeles un ārsta aprīkojums. Vairāk.
INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM
Jaunpils novada domē pakalpojumi klātienē tiks sniegti tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Vairāk.
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek uzsākti remontdarbi Jaunpils "Lodēs"


Projekta mērķis ir pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā, radot kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, vienlaicīgi paplašinot viņu iespējas iekļauties dzīvei sabiedrībā. Vairāk.
Jaunpils KS
Jaunpils novada domes kapitālsabiedrībai PSIA “Jaunpils KS” nepiemērot soda procentus (nokavējuma procentus) un kavējuma naudu (līgumsodu) par saņemtajiem pakalpojumiem, kuriem nav iespēju veikt norēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem ārkārtas situācijas laikā. Vairāk.
“Mājas. Ziepes. Divi metri.”
Slimību profilakses un kontroles centrs uzsāk sabiedrības informēšanas kampaņu, lai informētu iedzīvotājus par COVID-19 vīrusa profilaksi un piesardzības principiem, lai izvairītos no infekcijas izplatīšanās. Vairāk.
Jaunpils novada Domes darba laiki
No 16.marta Jaunpils novada Domes klientu apkalpošanas centrs un speciālisti iedzīvotājus klātienē pieņems: pirmdienās no 14.00 līdz 16.00; ceturtdienās no 10.00 līdz 12.00

Pārējā laikā sazināties pa tālruņiem vai e-pastiem: 63107068; 29146415; 63107069, dome@jaunpils.lv

Par pieņemšanas laiku klātienē pirms tam sazināties ar speciālistu pa tālruni vai e-pastu. Speciālistu kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā – www.jaunpils.lv
Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana
Ar 2019.gada 14.novembri stājās spēkā precizētie Jaunpils novada domes saistošie noteikumi Nr.4 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jaunpils novada pašvaldībā”, kas papildina 2017.gada Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” Vairāk.
PSIA “Jaunpils KS” informācija
Brīdinām , ka ūdens skaitītājiem ik pēc četriem gadiem jāveic pārbaude. Pārbaudes veic akreditētas laboratorijas. Pārbaudes izdevumus sedz patērētājs. Gadījumā, ja pārbaude ir veikta , kā arī pēc pārbaudes veikšanas, lūdzu, iesniedziet izziņas kopiju grāmatvedībā.

Patērētājiem, kuru dzīvokļos ūdensskaitītājiem ir beigušies derīguma termiņi, tiks piestādīti rēķini pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz fatisko patērētāju skaitu.

Atgādinam, savlaicīgi līdz mēneša 7.datumam, noziņot ūdens skaitītāju rādījumus pēc stāvokļa uz mēneša 1.datumu. Rādījumus var noziņot telefoniski pa telefonu 63107103 vai e-pastā info@jaunpilsks.lv

Rādījuma nenoziņošanas gadījumā, Jums tiks piestādīts rēķins pēc mājas kopējā skaitītāja rādījuma, rēķinot uz faktisko patērētāju skaitu. Lūdzam arī savlaicīgi noziņot izmaiņas patērētāju skaitā .

Informējam, ka ir uzsākta ūdensskaitītāju rādījumu inventarizācija. Lūdzam dot iespēju komunālās saimniecības darbiniekiem piekļūt Jūsu īpašumā esošiem ūdensskaitītājiem.

Cieņā, PSIA “Jaunpils KS” grāmatvede Inta Čepule
Valsts policija.
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors Jānis Kundziņš Jaunpils novada domē iedzīvotājus pieņems katra mēneša 2. un 4 ceturtdienā plkst. 13.00-15.00. Tālrunis saziņai 28395733.
PSIA “Jaunpils KS” paziņojums Jaunpils KS
Informējam patērētājus, kuru dzīvokļos ir uzstādīti individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, ka ūdens patēriņš par iepriekšējo mēnesi ir jāpaziņo līdz tekošā mēneša 5. datumam.

Ja skaitītāja rādījums netiks noziņots, mēneša rēķinā par ūdeni un kanalizāciju, tiks piemērots aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja.

Aprēķins pēc mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja tiks piemērots arī patērētājiem, kuru dzīvokļos uzstādītajiem individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ir beidzies derīguma termiņš.

Tām daudzīvokļu mājām kurām nav kopējais ūdens patēriņa skaitītājs, bet dzīvoklī ir individuālais ūdens patēriņa skaitītājs ar beigušos derīguma termiņu, aprēķins par ūdens patēriņu tiks aprēķināts pēc patērētāju skaitu.

Minētie noteikumi stājas spēkā aprēķiniem sākot ar 2020.gada 1.janvāri.
Informācija komunālo maksājumu kavētājiem. Jaunpils KS
2015. gada 1. janvārī stājās spēkā “Kredītinformācijas biroju likums”, kas regulē kredītinformācijas biroju darbību un kredītinformācijas apstrādes kārtību. Likums regulē tikai fizisko personu kredītspējas izvērtēšanu. Vairāk
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK      
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2021 WEB mail Kontaktinformācija