Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākBāriņtiesas valsts nodeva

Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem:
par darījuma akta projekta sagatavošanu — 8 latus;
par darījuma apliecināšanu — 5 latus;
par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 13 latus;
par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 24 latus;
par pilnvaras sagatavošanu — 3 latus;
par pilnvaras apliecināšanu — 2 latus;
par paraksta apliecināšanu — 2 latus;
par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1 latu (par katru lappusi);
par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1 latu (par katru lappusi);
par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,30 latus (par katru lappusi);
par paziņojuma izsniegšanu — 3 latus;
par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 3 latus;
par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 5 latus; par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 3 latus;
par mantojuma saraksta sastādīšanu — 34 latus;
par cita veida dokumentu sastādīšanu — 3 latus (par katru lappusi).
Jaunpils novads

Jaunpils

Jaunumi galerijās - 1
"Pavasarīgās noskaņās"
Jaunpils videoJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2017 WEB mail Kontaktinformācija