Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

ELFLA

Interaktīvā stenda izveidošana un uzstādīšana Jaunpils muzejā.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" apakšpasākumam" “Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai”
Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana.
Projekta ietvaros plānots veikt darbus: Pasta dīķa teritorijas labiekārtošana uzbūvējot apgaismotu gājēju celiņu starp Pils ielu un Tukuma ielu, padziļināt Pasta dīķi nodrošinot vienmērīgu ūdens līmeni, kadastra Nr.9056 008 0121.
Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils novada pašvaldībai piederošajās un valdījumā esošajās zemēs.
Projekta ietvaros plānots veikt darbus: Meliorācijas sistēmu pārbūvi nekustamajos īpašumos “Levestes krasti”, kadastra Nr.9056 007 0068 un “Piesaules”, kadastra Nr.9056 008 0056;
Podiņu krāsns restaurācija un iekļaušana Jaunpils muzeja ekspozīcijā.
Projekta ietvaros plānots veikt darbus: Jaunpils pils barona darba istabā rekonstruēt krāsni, lai iegūtu tā sākotnējo izskatu.
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija