Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

ELFLA

Jauniešu aktivitāšu centra “Jauniešu Jaunpils” izveide
Projekta ietvaros 2020.gadā tika veikta jauniešu aktivitāšu centra telpu atjaunošana “Jaunkalnos”. Projekta kopējais finansējums 16904,06 EUR (tajā skaitā ELFLA publiskais finansējums 13 500,00 EUR, Jaunpils novada domes līdzfinansējums 3404,06 EUR). Attiecināmās izmaksas 15 000,00 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē


„Grants ceļu pārbūve Jaunpils novadā”
Projekta ietvaros 2018.gada nogalē un 2019.gadā tiks veikti darbi: Projekta ietvaros tiks pārbūvēti 5 prioritārākie, pašvaldībai piederoši, grants ceļi, kopumā 11.28km garumā, Jaunpils un Viesatu pagastos.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē
Sporta infrastruktūras pieejamības uzlabošana Jaunpils novadā
Projekta ietvaros 2018.gadā veikti darbi – veikta sporta zāles grīdas vienkāršota atjaunošana: noslīpējot esošo krāsojumu un sporta laukumu marķējumu; Nomainot bojātās grīdas lāgas un grīdas dēlus; Uzklājot jaunu lakas kārtu un jaunus sporta laukumu marķējumus – basketbola, volejbola, badmintona.
Interaktīvā stenda izveidošana un uzstādīšana Jaunpils muzejā.

Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" apakšpasākumam" “Atbalsts dabas, vēstures un kultūras mantojuma objektu attīstībai”
Teritorijas “Pasta dīķis” labiekārtošana.
Projekta ietvaros 2017.gada nogalē un 2018.gadā veikti darbi: Pasta dīķa teritorijas labiekārtošana uzbūvējot apgaismotu gājēju celiņu starp Pils ielu un Tukuma ielu, padziļināts Pasta dīķis, nodrošinot vienmērīgu ūdens līmeni, kadastra Nr.9056 008 0121.
Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils novada pašvaldībai piederošajās un valdījumā esošajās zemēs.
Projekta ietvaros plānots veikt darbus: Meliorācijas sistēmu pārbūvi nekustamajos īpašumos “Levestes krasti”, kadastra Nr.9056 007 0068 un “Piesaules”, kadastra Nr.9056 008 0056;
Podiņu krāsns restaurācija un iekļaušana Jaunpils muzeja ekspozīcijā.
Projekta ietvaros plānots veikt darbus: Jaunpils pils barona darba istabā rekonstruēt krāsni, lai iegūtu tā sākotnējo izskatu.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums