Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

ERAF

Projekts „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā”, nr. 9.3.1.1/19/I/009

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1. pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" ietvaros tiks īstenots projekts Jaunpils novadā, izveidojot jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanas vietu personām ar garīga rakstura traucējumiem. Lasīt vairāk
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek uzsākti remontdarbi Jaunpils pagasta "Lodēs". Jaunpils novada dome ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu nr. 9.3.1.1/19/I/009 „Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā”. Lasīt vairāk
Jaunpils novada “Lodēs” intensīvi tiek veikti būvdarbi. Ēkai ir nomainīts jumts, nostiprināti pamati un tiek siltinātas ēkas ārsienas. Lasīt vairāk
2021. gada 26. janvārī CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) un Jaunpils novada dome savstarpēji parakstīja Vienošanās r.9.3.1.1/19/I/009 “Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu izveide un attīstība Jaunpils novadā” grozījumus Nr.1. Lasīt vairāk
2021. gada 27. maijā tika parakstīts būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts starp Jaunpils novada domi un SIA “Gate L” par būvdarbu izpildi sociālajā mājā “Lodes”. Lasīt vairāk
Grupu dzīvokļu māja “Lodes” Tukuma novada Jaunpils pagastā top projekta Nr.9.3.1.1/19/I/009 “Deinstitucionalizācija - sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Tukuma novada Jaunpils- Viesatu pagastu pārvaldē” ietvaros . Izveidojoties jaunajam – Tukuma novadam notikušas darba sarunas ar tukuma novada Sociālo dienestu, kurš pārņems objektu pēc projekta noslēgšanās. Lasīt vairāk
Turpinoties projekta Nr.9.3.1.1/19/I/009 “Deinstitucionalizācija - sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Tukuma novada Jaunpils- Viesatu pagastu pārvaldē” īstenošanai, notiek pakāpeniski objekta iekārtošanas darbi. Lasīt vairāk
Tuvojas noslēgumam grupu dzīvokļu un “atelpas brīža” mītnes “Lodes” iekārtošana projekta Nr.9.3.1.1/19/I/009 “Deinstitucionalizācija - sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Tukuma novada Jaunpils- Viesatu pagastu pārvaldē” īstenošanai:

Iepirkuma rezultātā 24.01.2022 noslēgts līgums ar SIA “Ritmeks” par mēbeļu izgatavošanu un uzstādīšanu. Izgatavotas un uzstādītas mēbeles grupu dzīvokļu dzīvojāmās telpās, koplietošanas telpās - atpūtas telpā, virtuvē. Līgumsumma ar PVN 16 673,80 EUR.
Lasīt vairāk
Pabeigta projekta Nr.9.3.1.1/19/I/009 “Deinstitucionalizācija - sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Tukuma novada Jaunpils- Viesatu pagastu pārvaldē” īstenošana.

Projekts īstenots laikā 2020.gada jūnijam līdz 2022.gada 30.jūnijam.

Projekta rezultāts - izveidoti grupu dzīvokļa pakalpojuma infrastruktūra 9 personām un izveidota „atelpas brīža” pakalpojuma infrastruktūra 2 personām Jaunpils pagasta “Lodēs
Lasīt vairāk
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums