Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākES projekti

ES projekti
ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejtecē”, proj.līg.Nr. 13-08-L12500-000157.
Projekts "PROTI un DARI", Nr.8.3.3.0/15/I/001
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 1
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 2
Jaunpils novads

Jaunpils

Jaunumi galerijās - 1
"Pavasarīgās noskaņās"
Jaunpils videoJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2017 WEB mail Kontaktinformācija