Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākES projekti

Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam.
Projekta nosaukums: Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai
Creative Partnership Initiatives to Empower Young People ("Radošas iniciatīvas un līdzdalība jauniešu iespēju palielināšanai")
Programmas Erasmus+ “Jaunatne darbībā”, 1. pamatdarbības (KA1) “Personu mobilitāte mācību nolūkos”, Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekts Creative Partnership Initiatives to Empower Young People “Radošas iniciatīvas un līdzdalība jauniešu iespēju palielināšanai” Nr. 2016-3-UK01-KA105-035262
"Quality Learning Experience = Quality Active Ageing"("Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās novecošanas garants")
Quality Learning Experience = Quality Active Ageing
Mācīšanās mūža garumā ir kvalitatīvas aktīvās novecošanās garants
Jaunpils novada dome uzsāk projekta “Quality Learning Experience = Quality Active Ageing”(“Mācīšanās mūža garumā= kvalitatīvas aktīvās novecošanas garants”) īstenošanu Eiropas komisijas finansētā programmā Erasmus+.
ES projekti
ELFLA līdzfinansēts projekts „Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils pagasta īpašumos Rūšu strauta lejtecē”, proj.līg.Nr. 13-08-L12500-000157.
Projekts "PROTI un DARI", Nr.8.3.3.0/15/I/001
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 1
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - 2
Jaunpils novads

Jaunpils

Jaunumi galerijās - 1
"Pavasarīgās noskaņās"
Jaunpils videoJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2017 WEB mail Kontaktinformācija