Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

ESF

Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001
Jaunpils novadā ar 2016. gada jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”, tā darbību īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada oktobrim. Projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījušies 5 jaunieši.

Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu garumā iespēja iegūt darba praksi, apgūt profesiju, iziet kursus, iegūt autovadītāja tiesības, saņemt individuālu mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie speciālistiem. Vairāk.


Jaunpils novadā ar 2016. gada jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”, tā darbību īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada oktobrim. Projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījušies 5 jaunieši. Vairāk.


Jaunpils novadā ar 2016. gada jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”, tā darbību īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada oktobrim. Projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījušies 4 jaunieši.

Aicinām iesaisties projektā “PROTI un DARI!”

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Vairāk.


„Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa „Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros Jaunpils novada pašvaldība 2019.gada 9.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu par sadarbību Eiropas sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr. 8.3.4.0./16/I/001) īstenošanu un realizēšanu. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrī ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Jaunpils vidusskolā izglītojamiem no 5. Līdz 12.klasei. Lasīt vairāk


"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros pieteikšanās mācībām no 2018. gada 15. augusta līdz 2018. gada 17.septembrim. Mācības jāuzsāk 2018. gada novembrī. Šeit apskatāmas Jaunpilī piedāvātās izglītības programmas

Visas mācību programmas Latvijā apskatāmas mājas lapā


"Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide"

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris
Lasīt vairāk


Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē

“Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē”

Turpinās projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē” Nr. 9.2.4.2/16/I/077 2.kārtas pasākumu īstenošana. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


“Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē”

Turpinās projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē” Nr. 9.2.4.2/16/I/077 2.kārtas pasākumu īstenošana. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


“Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē”

Turpinās projekta “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Tukuma novadā, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē” Nr. 9.2.4.2/16/I/077 2.kārtas pasākumu īstenošana. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


“Vesels Jaunpils novadā” turpinās.

2020.gada otrajā pusē uzsākam projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 2.kārtas pasākumu īstenošanu. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


“Vesels Jaunpils novadā” turpinās.

2020.gada otrajā pusē uzsākam projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 2.kārtas pasākumu īstenošanu. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80


“Vesels Jaunpils novadā” turpinās.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


“Vesels Jaunpils novadā” turpinās.

2020.gada otrajā pusē uzsākam projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 2.kārtas pasākumu īstenošanu. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam.


“Vesels Jaunpils novadā” turpinās.

2020.gada otrajā pusē uzsākam projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 2.kārtas pasākumu īstenošanu. Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


“Vesels Jaunpils novadā” turpinās. Projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 ietvaros no 2017. gada līdz 2019. gadam īstenoti 9 slimību profilakses pasākumi un 33 veselības veicināšanas pasākumi. Šobrīd ir apstiprināti projekta līguma grozījumi un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


Projekta “Vesels Jaunpils novadā” mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Jaunpils novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus – veselības dienas novadā, veselības- sporta dienas Jaunpils vidusskolā, projektu nedēļu saistītu ar veselības veicināšanas pasākumiem Jaunpils vidusskolā, veselības nometnes pusaudžiem, maznodrošinātām ģimenēm, iedzīvotāju grupai 54+.
Projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 ietvaros no 2017. gada līdz 2019. gadam īstenoti 9 slimību profilakses pasākumi, (sirds un asinsvadu sistēmas slimības, onkoloģijas profilakse un garīgās veselības tēmām) un 33 veselības veicināšanas pasākumi. Vairāk.
Projekta darba plāns 2018. gadam

Projekta darba plāns 2017. gadam

Veselīgs uzturs Jaunpils novadā.Ko mēs varam darīt savādāk savā ikdienas skrējienā un kam pievērst uzmanību gatavojot maltīti, to varējām noskaidrot 16. aprīļa pēcpusdienā, kad Jaunpils novada iedzīvotājiem tika dota iespēja apmeklēt uztura zinātnes speciālistes Daces Meijas lekciju un praktisko nodarbību Viesatu kultūras namā.

Par onkoloģiskajām saslimšanām. Par fizisko aktivitāšu pozitīvo ietekmi. Par visu kopā! 21. februāris bija tā diena, kad Viesatās un Jaunpilī viesojās fizisko aktivitāšu fiziologs Dr. R. Cešeiko. Dakteris ikdienā strādā ar onkoloģisko slimību pacientiem, bet ne ierastā veidā. Jau vairāku gadu garumā, dakteris ir pētijis maksimālā spēka treniņa ietekmi uz onkoloģisko saslimšanu attīstību ārstēšanas procesā. Izrādās, ka gudra fizisko aktivitāšu izvēle un metadoloģija paātrina ne tikai onkoloģisko slimnieku, bet arī dažādu citu saslimšanu ātrāku atveseļošanās procesu. Bet, lai nenonāktu līdz nepatīkamiem brīžiem, dakteris vairākkārt atzīmēja, ka pareiza fizisko aktivitāšu izvēle ir labākai labas veselības priekšnoteikums.

Dienas nometne maznodrošinātām Jaunpils novada ģimenēm Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077 Pasākuma norises organizēšana laika periodā no 08.07.2017. līdz 10.08.2017., vadoties pēc līguma Nr. 5-32.2/117 tika uzticēta biedrībai “Jaunpils RAC “Rats””. Nometnē iesaistījās 3 Jaunpils novada maznodrošinātās ģimenes, kopā 20 dalībnieki. Nometnes programma tika veidota, lai sabalansēti nodrošinātu gan fiziskās aktivitātes, gan teorētiskās nodarbības par veselību veicinošiem jautājumiem, piesaistot noteikto jomu speciālistus.

Dienas nometne 7.-9.klašu skolēniem Vesels Jaunpils novadā Nr.9.2.4.2/16/I/077 Pasākuma norises organizēšana laika periodā no 31.07.2017. līdz 04.08.2017., vadoties pēc līguma Nr. 5-32.2/116 tika uzticēta biedrībai “Jaunpils RAC “Rats””. Nometnē iesaistījās Jaunpils vidusskolas skolēni. Nometnes programma tika veidota, lai sabalansēti nodrošinātu gan fiziskās aktivitātes, gan teorētiskās nodarbības par veselību veicinošiem jautājumiem, piesaistot noteikto jomu speciālistus.

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077)semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017.gada novembra mēnesim

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077)semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2017.gada decembra mēnesim

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077)semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2018.gada janvāra mēnesim

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077)semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2018.gada oktobra mēnesim

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019.gada februāra mēnesim

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019.gada aprīļa mēnesim

ESF projekta "Vesels Jaunpils novadā" (Nr. Nr.9.2.4.2/16/I/077) semināru/mācību/citu pasākumu grafiks 2019.gada augusta mēnesimProjekts "PROTI un DARI", Nr.8.3.3.0/15/I/001

Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - Jaunpils novadā ar 2016. gada 7. jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”. Projekta darbībā ir iesaistījies viens jaunietis. Ir noslēgta vienošanās uz četriem mēnešiem, un ar mentora psiholoģisku , praktisku atbalstu tiek veiktas darbības , kas paredzētas jaunieša individuālajā pasākumu plānā: vizītes uzņēmumos, psihologa individuālās konsultācijas un grupu darbs, saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana, dzīves prasmju apgūšana dažādu speciālistu pavadībā.
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - Jaunpils novadā ar 2016. gada 7. jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”. Projekta darbībā ir iesaistījies viens jaunietis. Jaunietim bija nodarbības ar psiholoģi I.Rosicku vienu reizi nedēlā 2 stundu garumā. Jaunietis kopā ar mentoru apguvat teorētiskas un praktiskas lietas saimnieciskos jautājumos (dažadas saimnieciskas darbības mājas jautājumos, norēķināties internetbankā, ieliet degvielu auto utt.).
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - Jaunpils novadā ar 2016. gada 7. jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”. Projekta darbībā ir iesaistījies jau otrs jaunietis. Programmas vadītājs un mentors iepzīstina jaunieti ar IPP un plānoto norisi. Jaunietis apmeklē skaistumkopšanas salonu, kur viņam tiek safrizēti mati un veikts manikīrs.
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 - Jaunpils novadā ar 2016. gada 7. jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”. Projekta darbībā ir iesaistījies jau otrs jaunietis. Individuālās atbalsta pasākumu programmas īstenošanas izvērtējums. Jaunietis apmeklē pihologu I. Rosicku 1 reizi nedēļa pa 2 stundām. Nodarbības notiek Jaunpils novada Domē.


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai: Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums