Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada iepirkumi

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena (bez PVN) Līguma izpildes termiņš
"INTERAKTĪVĀ STENDA IZVEIDE UN UZTĀDĪŠANA JAUNPILS MUZEJĀ"
JND 2017/5/ELFLA
Nolikums
12.08.2017
25.08.2017 plkst. 10:00,,Ceļu bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju un virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju"
JND 2017/4
Nolikums
06.06.2017
19.06.2017 plkst. 10:00"Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei"
JND 2017/3
Nolikums
10.05.2017
22.05.2017 plkst. 10:00
"SIA "MOLLER AUTO VENTSPILS"
EUR 28 367,77
Līgums
Protokols

"Meliorācijas sistēmu pārbūve Jaunpils novada pašvaldībai piederošajās un valdījumā esošajās zemēs"
JND 2017/2/ELFLA
Nolikums
Pielikums
03.05.2017
17.05.2017 plkst. 10:00
SIA "Meliorācijas eksperts"
25 856,89 EUR
Līgums
Protokols

"Meliorācijas sistēmu pārbūve lauksaimniecības izmantojamās zemēs Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā"
JND 2017/1
Nolikums
24.04.2017
"iepirkums pārtraukts""Autobusa piegāde jaunpils novada pašvaldībai"
JND 2017/AK1
Nolikums
27.02.2017
10.04.2017 plkst. 10:00
UAB "Saločiai ir Partneriai"
EUR 144 628
Līgums
Protokols

"Tehniskā projekta izstrāde Jaunpils vidusskolas sporta stadiona pārbūvei un autoruzraudzība"
JND 2016/13
Nolikums
28.11.2016
"iepirkums pārtraukts""Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā"
JND 2016/12
Nolikums
22.11.2016
05.12.2016 plkst. 10:00"Jauna pasažieru mikroautobusa piegāde Jaunpils novada domei"
JND 2016/11
Nolikums
10.11.2016
22.11.2016 plkst. 10:00"Tehniskā projekta izstrāde Jaunpils vidusskolas sporta stadiona pārbūvei un autoruzraudzība"
JND 2016/10
Nolikums
10.11.2016
"iepirkums pārtraukts""Tehniskā projekta izstrāde Jaunpils vidusskolas sporta stadiona pārbūvei un autoruzraudzība"
JND 2016/09
Nolikums
27.10.2016
"iepirkums pārtraukts""Ielu apgaismojuma izbūve Jaunpils novada Viesatu pagasta Viesatu ciemā"
JND 2016/8
Nolikums
03.10.2016
14.10.2016 plkst. 10:00

Līgums

"JAUNPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU PĀRBŪVES BŪVPROJEKTU IZSTRĀDE UN AUTORUZRAUDZĪBA"
JND 2016/7/ELFLA
Nolikums
09.09.2016
19.09.2016 plkst. 10:00

Līgums

"Ceļu bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju un virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju"
JND 2016/6
Nolikums
09.06.2016
20.06.2016 plkst. 10:00

Līgums

Rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
JND 2016/5
Nolikums
Līguma projekts
Tehniskā pied.
08.06.2016
20.06.2016 plkst.10:00
SIA "MK Dizains"
9125 Eur
Līgums

,,Ceļu bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju un virsmas apstrāde ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju"
JND 2016/4
Nolikums
26.05.2016
"iepirkums pārtraukts"Rotaļu laukumu aprīkojuma piegāde un uzstādīšana
JND 2016/3
Nolikums
Līguma projekts
Tehniskā pied.
26.05.2016
"iepirkums pārtraukts"„Mēbeļu izgatavošana, piegāde un montāža”
JND 2016/2
Nolikums
Līgums
Tehniskā spec.
Tehniskā pied.
28.04.2016
12.05.2016. plkst 10:00

Līgums

„ Jaunpils novada pašvaldības zemes vienību un grantēto ceļa posmu topogrāfiskā uzmērīšana un topogrāfisko plānu izgatavošana”
JND 2016/1
Nolikums
Projekts
Pielikumi
Pielikumi 1
LĪGUMS
01.04.2015
13.04.2016 plkst.14:00
SIA "Rietumu projekti"
EUR 3412.05

Valsts nozīmes ūdensnotekas Rūšu strauts Jaunpils novadā rekonstrukcija
JND2015/3AK/ELFLA
Nolikums
Saistītā dokumentācija
Nolikuma pielikums
09.03.2015
08.04.2015, plkst. 10:00
SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE", 41703001139
267 949,74 EUR

VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANA JAUNPILS PILS TUALETĒS
JND2015/1
Nolikums
Saistītā dokumentācija
06.03.2015
25.03.2015, plkst. 14:30
SIA "KAIMS", reģ. Nr. 40103186614
EUR 40097,26
Līgums
Līguma grozījumi

Jaunpils novada pašvaldības Sociālā dienesta ēkas vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu
JND/2015/2AK
Nolikums
Saistītā dokumentācija
23.02.2015
25.03.2015, plkst. 14:00
SIA " KAIMS" (40103186614)
EUR 165531.35

Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai
JND/2015/1AK
Nolikums
10.02.2015
11.03.2015, plkst. 10:00
SIA "LUKoil Baltija R", 40003134777
EUR 95000

Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai
JND/2014/3AK
Nolikums
18.12.2014
19.01.2015, plkst. 10:00
SIA "MOLLER AUTO VENTSPILS", reģ.Nr.41203010445


Juridisko pakalpojumu sniegšana
JND/2014/8
IUB paziņojums Līgums
23.12.2014

SIA "MW Consulting", 41203043075


Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā
JND/2014/7
Nolikums
Izvērtēšanas protokols
Līgums
01.12.2014;
15.12.2014, plkst. 10:00
SIA „Joži”, reģ.Nr.45101001791

2015.gada 1.janvāris – 2016.gada 31.decembris.
Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai
JND/2014/2AK
Nolikums
Iepirkuma nolikuma grozījumi
IUB publikācijā minētie termiņi
Iepirkuma procedūras izbeigšana
24.10.2014
24.11.2014, plkst. 10:00Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada pašvaldībai
JND/2014/6
Nolikums
Izvērtēšanas protokols
Noslēgtais līgums
21.10.2014
3.11.2014, plkst. 10:00Tehniskā projekta izstrāde Valsts nozīmes ūdens notekas RŪŠU STRAUTS Jaunpils novadā rekonstrukcijas darbu veikšanai
JND/2014/5
Nolikums
Izvērtēšanas protokols
19.06.2014
02.07.2014, plkst. 10:00Tehniskā projekta izstrāde Valsts nozīmes ūdens notekas RŪŠU STRAUTS Jaunpils novadā rekonstrukcijas darbu veikšanai
JND/2014/4
Nolikums
04.06.2014
Iepirkums JND/2014/4 ir pārtraukts„Meliorācijas sistēmu rekonstrukcija Jaunpils novada pašvaldībai piederošās un valdījumā esošās zemēs”
JND2014/2/ELFLA
LĪGUMS
Ziņojums par iepirkuma procedūru Nolikums
TEHNISKAIS PROJEKTS
05.03.2014.
2014.gada 17.marts plkst.10:00„Jaunpils vidusskolas telpu vienkāršotā renovācija”
JND2014/AK1
Izvērtēšanas protokols Nolikums
Ieceres dokumentācijas tehniskie rasējumi
Skaidrojums tehniskajai specifikācijai
20.02.2014.
2014.gada 26.marts plkst.10:00
SIA „Siltums Jums”, reģ.Nr.44103036801
EUR 189017,88

"Daudzfunkcionāla mazgabarītu traktora iegāde"
Nr.JND2013/8
Nolikums
Ziņojums par iepirkuma procedūru
14.11.2013

ar A.Limanska individuālo komercuzņēmumu „EDUARDS”, reģ.Nr.40002009786
29 548,00
Ne vēlāk kā 2014.gada 10.janvāris
"Mēbeļu piegāde Jaunpils vidusskolas vajadzībām"
Nr.JND2013/AK7 Ziņojums par iepirkuma procedūru
Nolikums
Paziņojums - ANULETS
12.11.2013

SIA„Vitrum iekārta”, reģ.Nr.40103272916
EUR 34567,25 (LVL 24294,00)
3 mēneši, skaitot no līguma noslēgšanas dienas
„Datoru un prezentācijas tehnikas iegāde Jaunpils vidusskolas vajadzībām”
Nr.JND2013/6 Nolikums
Līguma projekts
31.10.2013
2013.gada 11.novembris plkst.10:00
SIA „Kalnsili”, reģ.Nr.49201015525
LVL 24 781,83
Protokols
„Mūsdienīgas skaņas un gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Jaunpils novada kultūras namā”
Nr.JND2013/2/ELFLA
23.10.2013

A.S.G.Noma IK, reģ.Nr.41202025369
16 474,94

„Jaunpils novada ceļu un ielu uzturēšana ziemā 2013.-2014.gadā”
Nr.JND2013/5
Nolikums
08.10.2013
2013.gada 21.oktobris plkst.10:00
SIA „Joži”, reģ.Nr.45101001791, „Jožu darbnīcas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
9,00 par kilometru notīrītā sniega, bez PVN 21%
Protokols
„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai”
JND2013/AK3
Nolikums
02.07.2013
2013.gada 14.augusts plkst.10:00
UAB „Saločiai ir Partneriai”, reģ.Nr.125523244, Mokyklos 1B, Bukiskio k., Vilniaus r.sav., Lithuania.
LVL 82 285,00
100 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.
„Jaunpils vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”


JND2013/4/KPFI
Līgums par darbiem

Lēmums

NOLIKUMS

Tehniskās specifik.

Tehn. apsekos. atzinums

Darbu apjomi vsk

Apliec karte vsk

AR_1-1
AR_1-2
AR_1-3
AR_1-4
AR_2-1
AR_2-1PR
AR_2-2
AR_2-2PR
AR_2-3
AR_2-3PR
AR_2-4
AR_2-4PR
ARD_1
ARD_2
ARD_3
ARD_4
LEJUPIELĀDĒT VISUS PIELIKUMUS
14.08.2013


2013.gada 26.augusts plkst.10:00


SIA „Siltums Jums”, reģ.Nr.44103036801


LVL 85284,79„Autobusa piegāde Jaunpils novada pašvaldībai”
JND2013/AK3
Nolikums
02.07.2013
2013.gada 14.augusts plkst.10:00


100 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Ievietots 2013. gada 15 aprīlī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā
„Mūsdienīgas skaņas un gaismas aparatūras iegāde un uzstādīšana Jaunpils novada kultūras namā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2013/2/ELFLA

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2013. gada 14 martā

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Jaunpils novada Dome paziņo, ka noslēgusi līgumu par ūdensapgādes urbuma urbšanas darbiem „Zītaros”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā ar SIA „Urbšanas centrs” reģ.Nr. LV40003555490, Rožu iela 20, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads, par LVL 3893,00(trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs latiem un 00santimiem) bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2013. gada 7 martā

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

iepirkumam „Jaunas automašīnas iegāde Jaunpils novada pašvaldības policijai”, identifikācijas Nr.JND2013/1.

Līgums noslēgts ar SIA „Mūsa motors Rīga”, reģ.Nr.40003161493, K.Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1004
Līgumcena : 9917,36 bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2013. gada 11 februārī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā
„Jaunas automašīnas iegāde Jaunpils novada pašvaldības policijai”

Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2013/1

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 19 decembrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

iepirkumam „Vēja rādītāja montāža pils tornī”

Līgums noslēgts ar SIA „AVALPINA”, reģ.Nr.40003947745, Emmas iela 3a-24, Rīga Līgumcena : LVL 483,00( četri simti astoņdesmit trīs lati ) bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 17 decembrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

iepirkumam „Pils katlumājas grīdas remonts”

Līgums noslēgts ar SIA „KaimS”, reģ.Nr.40103186614, „Aizvēji”-12, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 Līgumcena : LVL 1436,39(viens tūkstotis četri simti trīsdesmit seši lati 39 santīmi) bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 11 oktobrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

iepirkumam „ROTAĻU LAUKUMU BŪVNIECĪBA JAUNPILS NOVADĀ”

Līgums noslēgts ar SIA „AZ Būve”, reģ.Nr.LV40003777432, Rembates iela 11a, Lielvārde, LV-5070 Līgumcena LVL 2489,01(divi tūkstoši četri simti astoņdesmit deviņi lati un 01 santīms) bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 08 oktobrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

iepirkumam „GĀJĒJU CELIŅI PIE DOMES UN PIE KAPLIČAS” BŪVNIECĪBU

Līgums noslēgts ar SIA „LEVESTES DĀRZS”, reģ.Nr.LV49203002239, „Levestes dārzs”, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 Līgumcena LVL 3278,80(trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi lati un 80 santīmi) bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 20 augustā

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

iepirkumam „Jaunpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”, identifikācijas Nr.JND2012/5/ESF.

Līgums noslēgts ar SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050 Līgumcena : 2000,00 bez PVN

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 16 augustā

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU PROJEKTAM „ROTAĻU LAUKUMA REKONSTRUKCIJA JAUNPILS NOVADĀ”

Līgums noslēgts ar SIA „LEVESTES DĀRZS”, reģ.Nr.LV49203002239, „Levestes dārzs”, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Līgumcena LVL 9990,31(deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit lati un 31 santīms) bez PVN

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 27 jūnijā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Jaunpils novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”, identifikācijas Nr.JND2012/5/ESF

Pielikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 12 jūnijā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Jaunpils novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”, identifikācijas Nr.JND2012/4/ESF

Pielikums

Jaunpils novada dome paziņo par iepirkuma „Jaunpils novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde”, identifikācijas Nr.JND2012/4/ESF, pārtraukšanu. Iepirkuma komisijas sēdes protokols Nr.2, 25.06.2012.

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 20 aprīlī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

PIL 2.pielikuma „B”daļas iepirkumam„Pašvaldības darbinieku kapacitātes paugstināšana projektu sagatavošanā un realizācijā”, identifikācijas Nr.JND2012/3/ESF.

Līgums noslēgts ar: SIA „P.A.T. Experts”, reģ.Nr.40003136918, Bruņinieku iela 29/31-220, Rīga;
Daci Grīnbergu, Jura Mazura iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads;
Dainu Reinfeldi, Skolas iela 45-8, Dobele, Dobeles novads.
Kopējā līgumcena : 6359,00 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 5 aprīlī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „KaimS”, reģ.Nr.40103186614, „Aizvēji”-12, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, par „Jaunpils vidusskolas mājturības kabineta remontu”.
Līgumcena : 7514,42 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 4 aprīlī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

iepirkumam „Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei”, Nr.JND2012/2.

Līgums noslēgts ar SIA „DZINĒJS”, reģ.Nr.49203002915,
Kurzemes iela 52, Tukums, Tukuma novads
Līgumcena : 16 733,61 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2012. gada 1 martā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu
Publisko iepirkumu likuma 8.1panta kārtībā

„Jaunas automašīnas piegāde Jaunpils novada domei” Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2012/2

Pielikums


Ievietots 2012. gada 7 martā

Jaunpils novada dome paziņo, ka atklātā konkursā „Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai”, iepirkuma identifikācijas Nr.JND2012/AK1, uzvarēja un tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „LUKoil Baltija R”, Alīses iela 3, Rīga, LV-1046

Ievietots 2012. gada 25 janvārī

Jaunpils novada dome paziņo par atklātu konkurs

„Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai” Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2012/AK1

Pielikums


Ievietots 2011. gada 5 decembrī

PAZIŅOJUMS PAR PIEDĀVĀTO CENU NOVADA CEĻU UN IELU UZTURĒŠANAI ZIEMĀ

JAUNPILS NOVADA DOME Reģ.Nr.90000051932, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads aicina pretendentus iesniegt piedāvājumu„Jaunpils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2012. gadā” līdz 2011.gada 14.decembra plkst.13:00 Iepirkumu komisijai, novada domē, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads.

Pielikums


Ievietots 2011. gada 3 novembrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Iepirkumam„Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī”,identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA.

Līgums noslēgts ar SIA „LEVESTES DĀRZS”, reģ.Nr.49203002239, „Levestes dārzs”, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 Līgumcena : LVL 20 550,70 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 13 oktobrī

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Teritorijas „Jaunkalni” labiekārtošana Jaunpilī” identifikācijas Nr.JND2011/12/ELFLA

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 11 oktobrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Jaunpils novada dome paziņo ka noslēgusi līgumu par pils dīķa slūžu koka konstrukciju rekonstrukcijas darbiem ar

IU „VIGUS” reģ.Nr. 48502005609, Zaļā iela 21-12, Dobele, LV-3701, par LVL 2154,85(divi tūkstoši viens simts piecdesmit četriem latiem un 85 santīmiem) bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 6 oktobrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Kalna skolas jumta rekonstrukcija”Iepirkuma identifikācijas Nr..JND2011/11

Līgums noslēgts ar SIA „KaimS”, reģ.Nr.40103186614, „Aizvēji”-12, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
Līgumcena : 13 752,13 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 9 septembrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

„Jaunpils novada teritoriālā plāna izstrādi 2013.-2024.gadam”Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/10/ESF

Līgums noslēgts ar SIA „Metrum”, reģ.Nr.40003388748, Raiņa bulvāris 11, Rīga, LV-1050
Līgumcena : 8900,00 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 26 augustā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Kalna skolas jumta rekonstrukcija”Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/11

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 22 jūlijā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Jaunpils novada teritorijas plānojuma izstrāde 2013. – 2024.gadam”Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/10/ESF

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 20 jūlijā

PAZIŅOJUMS PAR TIESĪBĀM SLĒGT LĪGUMU

„Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī, 1.kārta” Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2011/AK9/ERAF

Nolikums

Tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „AEK Grupa”, Tērvetes iela 263, Jelgava, LV-3008

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961
Ievietots 2011. gada 15 jūlijā

Jaunpils novada dome paziņo par iepirkuma pātraukšanu

„Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī, 1.kārta” ID Nr.JND2011/7/ERAF,tiek pārtraukts sakarā ar to, ka pretendenta piedāvātā zemākā cena pārsniedz Publisko iepirkumu likuma 8.1panta pirmās daļas noteikto pieļaujamo augstāko robežu būvdarbiem LVL 119 999,99.


Ievietots 2011. gada 16 jūnijā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī, 1.kārta” identifikācijas Nr.JND2011/7/ERAF

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 16 jūnijā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Kurināmās malkas piegāde katlumājas „Leveste” vajadzībām” identifikācijas Nr.JND2011/8

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961

Jaunpils novada dome paziņo, ka pašvaldības SIA „KS Jaunpils” noslēgusi līgumu iepirkumā „Kurināmās malkas piegāde katlumājas „Leveste” vajadzībām”, identifikācijas Nr. JND2011/8, ar SIA „Stiga RM” reģ.Nr. LV40003194846, par LVL 12 495,00(divpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci lati un 00 santīmi) bez PVN 22%


Ievietots 2011. gada 8 jūnijā

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Pašvaldības SIA „KS Jaunpils” noslēgusi līgumu iepirkumā „Par materiālu iegādi katlumājas „Leveste” siltumtrases remontam”, identifikācijas Nr. JND2011/6, ar SIA „POLIURS” reģ.Nr. LV40003242370, par LVL 11051,51(vienpadsmit tūkstoši piecdesmit viens lats un 51 santīms) bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 6 maijā

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Materiālu iegāde katlumājas „Leveste” siltumtrases remontam” identifikācijas Nr.JND2011/6
Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 3 maijā

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Jaunpils novada dome paziņo, ka noslēgusi pakalpojumu līgumu par baskedbola laukuma marķēšanu pēc FIBA 2010 standarta ar SIA „SC Celtnieks” reģ.Nr. LV40003468634, par LVL 769,21(septiņi simti sešdesmit deviņiem latiem un 21 santīmu) bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 17 martā

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

„Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai” identifikācijas Nr.JND2011/2,
Līgums noslēgts ar SIA „LUKoil Baltija R”, reģ.Nr.40003134777, Alīses iela 3, Rīga, LV-1046, Latvija
Līgumcena : 17 000,00 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 04 martā

Jaunpils novada dome paziņo par iepirkuma pātraukšanu

„Gājēju celiņa un ielas apgaismojuma izbūve Jaunpilī, 1.kārta” identifikācijas Nr.JND2011/5/ERAF,
tiek pārtraukts sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņas tehniskajā projektā.


Ievietots 2011. gada 24 februārī

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Atpūtas vietas „Birzīte” rekonstrukcija”” identifikācijas Nr.JND2011/4/ELFLA
Nolikums

Līgums noslēgts ar SIA „LEVESTES DĀRZS”, reģ.Nr.LV49203002239, „Levestes dārzs”, Leveste, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145
Līgumcena : 24 592,03 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 17 februārī

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Jaunpils novada attīstības programmas izstrāde 2012.–2018.gadam” identifikācijas Nr.JND2011/3/ESF
Nolikums

Līgums noslēgts ar SIA „Reģionālie projekti”, reģ.Nr.40003404474,
Rūpniecības iela 32b-2, Rīga, LV-1045
Līgumcena : 6400,00 bez PVN 22%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 27 janvārī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR PĀRTRAUKTO IEPIRKUMU - Lēmums pieņemts 14.02.2011.

„Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldības pašgājēju tehnikai” identifikācijas Nr.JND2011/1
Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2011. gada 27 janvārī

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Par degvielas iegādi Jaunpils novada pašvaldībai” identifikācijas Nr.JND2011/2
Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2010. gada 29 decembrī

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
„Jaunpils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2011.gadā”, identifikācijas Nr.JND2010/9.

Līgums noslēgts ar SIA „Joži”, reģ.Nr.45101001791, „Jožu darbnicas”, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Līgumcena par km: Ls 4,00 bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2010. gada 6 decembrī

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Jaunpils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2011.gadā” identifikācijas Nr.JND2010/9
Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2010. gada 6 decembrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „KaimS”, par LVL 5995,78 par auto garāžu jumta remontu.

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 29 novembrī

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam

„Lietotas vieglās autoapmācības automašīnas iegāde” identifikācijas Nr.JND2010/8

Līgums noslēgts ar SIA „AMEX”, reģ.Nr.40003701663,
Pērnavas iela 30-4, Rīga, LV-1009
Līgumcena Ls 3559,50 bez PVN 21%
Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2010. gada 8 novembrī

Jaunpils novada dome paziņo par plānoto līgumu iepirkumam Nr.JND2010/7/ELFLA

„Viesatu kluba vienkāršotas rekonstrukcijas 2.kārta”
Nolikums

Līgums noslēgts ar SIA „INOVA”, reģ.Nr.40103233035,
Akadēmiķa M.Keldiša iela 6-16, Rīga, LV-1082
Līgumcena Ls 44 226,59 bez PVN 21%

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova - tālr.63180961


Ievietots 2010. gada 19 oktobrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Noslēgts pakalpojumu līgums par biroja mēbeļu izgatavošanu ar SIA „Līvas grupa”, par LVL 3419,00

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 19 oktobrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Noslēgts pakalpojumu līgums par mēbeļu uzmērīšanu, projektēšanu un montāžu ar SIA „Līvas grupa”, par LVL 2980,00

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 15 oktobrī

Jaunpils novada dome iepērk 50 m3 malkas Viesatu kultūras nama apkures vajadzībām.

Piedāvājumus iesniegt Jaunpils novada domes kancelejā, „Ērģelniekos”, Jaunpils pagastā, Jaunpils novadā ( tālr. 63107068), norādot cenu un malkas garumu.

Piedāvājumam pievienot ciršanas apliecinājumu un pašrocīgi rakstītu apliecinājumu par meža piederību.


Ievietots 2010. gada 8 oktobrī

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

ID Nr. JND2010/AK6
Procedūras veids Atklāts konkurss
Līguma veids Piegāde un pakalpojumi no Ls 20 000 – 87 888
Iepirkuma priekšmets Skolēnu autobusa ar 30+1 sēdvietām piegāde
Kontaktpersona Jānis Valainis, tālr.29146316
Izsludināts 2010.gada 07.oktobrī
Iesniegšanas termiņš 2010.gada 11.novembris

Dokumenti    Nolikums

Jaunpils novada dome paziņo, ka atklātā konkursā „Skolēnu autobusa ar 30+1 sēdvietām piegāde”, IDNr.JND2010/AK6, tiesības slēgt līgumu ieguva SIA „Latursus”, Rubeņu ceļš 60, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads.


Ievietots 2010. gada 8 oktobrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „KaimS”, par LVL 3598,36 par dzīvojamās mājas „Bētiņi” jumta remontu.

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 9 septembrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
„Domes dušas telpas remonts””

Noslēgts līgums ar SIA „INOVA”, par LVL 4393,23

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 9 septembrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
„Domes jumta remonts”

Noslēgts līgums ar SIA „INOVA”, par LVL 7623,64

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 6 septembrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
„Traktora iegāde”

Noslēgts piegādes līgums ar a/s „FERRUS”, par LVL 3623,95

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 3 septembrī

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
„Domes telpu esošās apkures sistēmas rekonstrukcija”

Noslēgts līgums ar SIA „JUNEKA MONTĀŽA”, par LVL 6977,45

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 23 jūlijā

PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU
„Domes pagrabstāva darba telpu remonts”

Noslēgts līgums ar SIA „INOVA”, par LVL 12 087,56

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova


Ievietots 2010. gada 12 maijā

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
„Domes telpu remonts”
Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2010/AK5

Noslēgts līgums ar SIA „INOVA”, par LVL 19 862,25

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova
Ievietots 2010. gada 20 aprīlī

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU
„Putnu, Mednieku, Kalna ielas 1.posma un Kalna ielas 2.posma rekonstrukcija”
Iepirkuma identifikācijas Nr.JND2010/AK4/ELGF

Noslēgts līgums ar SIA „Šlokenbeka”, par LVL 98 803,13

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova
Ievietots 2010. gada 18 martā

PSIA Jaunpils KS iepērk dedzināmu malku 700 m³ Levestes katlu mājai
Piedāvājumus sūtīt – guntis.jaunpils@apollo.lv
Kontaktpersona Guntis Jubiņš.
Tel. 29494254
Ievietots 2010. gada 12 martā

JAUNPILS NOVADA DOME IZSLUDINA ATKLĀTU KONKURSU: „MESTERU IELAS REKONSTRUKCIJA”
IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr.JND2010/AK3/ELFLA

Nolikums

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova
Ievietots 2010. gada 3 februārī

Jaunpils novada domes ATKLĀTS KONKURSS Nr.JND2010/AK1/ELFLA „Viesatu pagasta sabiedrisko ēku vienkāršotā rekonstrukcija”

Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu ar SIA "INOVA" par būvdarbu veikšanu.

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova
Ievietots 2010. gada 3 februārī

Jaunpils novada domes ATKLĀTS KONKURSS Nr.JND2010/AK2/ELFLA „Slimnīcas ēkas un tās saimniecības ēkas vienkāršota rekonstrukcija”

Nolikums

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu ar SIA "Amatnieks" par būvdarbu veikšanu.

Iepirkumu komisijas sekretāre L.Pavlova
Ievietots 2010. gada 5 janvārī

Iepirkuma priekšmets - PSIA Jaunpils KS iepērk dedzināmu malku – 500m³

Piegādes vieta - Levestes katlu māja.

Paredzamā līgumcena 5000 Ls.

Piedāvājumus sūtīt uz guntis.jaunpils@apollo.lv

Tel. 29494254, Guntis
Ievietots 2009. gada 19 novembrī

Uzaicinājums dalībai iepirkuma procedūrā "Atpūtas vietas'" Birzīte" labiekārtošana", identifikācijas Nr. JND2009/5AK/ELFLA.

Pielikumā: Nolikums. Jaunpils novada dome paziņo,
ka tiek pārtraukta iepirkuma procedūra atklātam konkursam "Atpūtas vietas "Birzīte" labiekārtošana" , identifikācijas Nr. JND2009/AK5/ELFLA, izsludināta 2009.gada 19.novemrbī.

Pamatojums: Jaunpils novada domes iepirkuma komisijas 2009.gada 07.decembra lēmums.
Ievietots 2009. gada 26 augustā

Iepirkuma priekšmets - Autoceļa Viesatas – Grosti renovācija

Plānotā līgumcena - Ls 4 300 (četri tūkstoši trīs simti latu)

Pasūtītājs - Jaunpils novada dome, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālrunis 63107068

Piedāvājums jāiesniedz - Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2009.gada 31.augustam plkst.17.00 pēc adreses „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Iepirkuma kontaktpersona – Guntis Jubiņš, tālrunis 29494254


Ievietots 2009. gada 17 augustā

Iepirkuma priekšmets - Jaunpils novada, Viesātu pag., „Grostu” ceļa remonts

Plānotā līgumcena - Ls 4247,58

Pasūtītājs - Jaunpils novada Viesātu pagasts

Jaunpils novada dome atsauc 2009.gada 17.augustā publicēto iepirkumu - Jaunpils novada, Viesātu pag., "Grostu" ceļa remonts.


Ievietots 2009. gada 14 augustā

Iepirkuma priekšmets - Sienu un griestu kosmētiskā remonta veikšana Jaunpils vidusskolas ēdināšanas zālē.

Paredzamais līguma izpildes termiņš - 2009.gada 1.septembris

Plānotā līgumcena - Ls 2000 (divi tūkstoši latu)

Pasūtītājs - Jaunpils novada dome, „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145, tālrunis 63107068

Veicamie remontdarbi - Sienas – apmestas, izlīdzinātas, krāsotas
Griesti - iekaramie

Piedāvājums jāiesniedz - Jaunpils novada domes kancelejā līdz 2009.gada 19.augustam plkst.17.00 pēc adreses „Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145

Iepirkuma kontaktpersona – Jānis Liepiņš, tālr. 29159265

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "ELIA OP", reģistrācijas numurs 40003526237.


Ievietots 2009. gada 2 jūnijā

Iepirkuma priekšmets - Jaunpils vidusskolas skolēnu ēdināšanas nodrošināšana.

Plānotā līgumcena - 10000 Ls

Iestāde: Jaunpils pagasta padome, „Ērģelnieki”, Jaunpils pagasts, Tukuma rajons, LV-3145, tālr. 63107068

Prasības pretendentam:
• Profesionālā izglītība vai atbilstošā darba pieredze.
• Ēdiena kvalitāte, daudzveidība un cena.
• Veselīgas un sabalansētas skolēnu ēdināšanas nodrošināšana.

Paredzētais līguma laiks - 3 gadi.

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2009.gada 17.jūnijam plkst.17:00 Jaunpils pagasta padomē, „Ērģelnieki”, Jaunpils pagastā, Tukuma rajonā.

Iepirkuma kontaktpersona – Jānis Liepiņš, tālr. 29159265

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar IK „Niedres.O”, reģistrācijas numurs 40002143452.


Ievietots 2009. gada 25 aprīlī

Iepirkuma priekšmets - Grāvju rakšana autoceļā Kalnozoli - Lāči.

Plānotā līgumcena - 4000 Ls

Kontaktpersona :Guntis Jubiņš , tel.29494254, e-pasts:guntis.jaunpils@apollo.lv

Ievietots 2009. gada 16 aprīlī

Iepirkuma priekšmets - Būvuzraudzība objektā "Ceļa rekonstrukcija Jaunpils pagastā" (Projekta līguma Nr.08-08-L00101-000021), Jaunpils pagasta autoceļš Nr.4 Struteles veikals - Induļi posmā 0.00 - 0,65 km

Plānotā līgumcena - 1000 Ls

Kontaktpersona :Guntis Jubiņš , tel.29494254, e-pasts:guntis.jaunpils@apollo.lv

Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "RŪĶIS AG", reģistrācijas numurs 45102000581.


Ievietots 2009. gada 9 aprīlī

Iepirkuma priekšmets - Grāvju rakšana autoceļā Nr. 5 Sviļi - Jurģi posms 4.2 - 4.5 km, nobrauktuves.

Plānotā līgumcena - 3000 Ls

Iepirkuma priekšmets - Grāvju rakšana ceļš Nr. 21 Lemeši - Leveste posms 1.2 - 1.9 km, nobrauktuves.

Plānotā līgumcena - 3000 Ls

Piedāvājumi sūtāmi uz guntis.jaunpils@apollo.lv
Guntis.

Ievietots 2009. gada 30 martā

Iepirkuma priekšmets - PSIA Jaunpils KS iepērk 200 m³ malku Levestes katlu mājai.

Plānotā līgumcena - 2660 Ls

Kontakttelefons 29494254.
Guntis.

Ievietots 2009. gada 29 martā

PSIA "Jaunpils KS" ir noslēgusi līgumu par dedzināmās malkas iegādi ar SIA "Stiga RM" par summu 6650 Ls.

Ievietots 2009. gada 29 janvārī

Iepirkuma priekšmets - dedzināma malka 500 m³

Plānotā līgumcena - 5500Ls

Piegādes vieta - Levestes katlu māja , Jaunpils pagasts

Kontakttelefons 29494254.
Guntis.

Ievietots 2008. gada 16 oktobrī

Iepirkuma priekšmets - apgaismojuma renovācija.

Paredzamā līgumcena- 4800 Ls

Kontakttelefons, 29494254
Guntis Jubiņš

Ievietots 2008. gada 22 septembrī

Iepirkuma priekšmets - Trejzaru vārstu ar elektromotoru uzstādīšana sešiem apkures katliem.

Paredzamā līgumcena- 4000 Ls

Kontakttelefons, 29494254
Guntis Jubiņš

Ievietots 2008. gada 8 septembrī

Iepirkuma priekšmets - Būvprojektēšana Jaunpils pagasta autoceļa Nr.4 Struteles veikals – Induļi posma 0 līdz 0,650 km rekonstrukcijai.

Aptuvenā līgumcena: līdz Ls 10000,-.

Kontakttelefons 29494254
Guntis Jubiņš

"Pieņemts lēmums slēgt līgumu ar SIA "Vertex projekti", reģ.Nr.40003842450".


Ievietots 2008. gada 5 septembrī

Iepirkuma priekšmets - Pašvaldības autoceļu krūmu apauguma novākšana.
Kontakttelefons: 29494254
Ievietots 2008. gada 19 augustā

Pašvaldības iepirkums autoceļu uzturēšanai.
Iepirkuma priekšmets - gājēju celiņa seguma maiņa ar bruģi - 400m².
Paredzamā līgumcena - 9900 Ls.

Iepirkuma priekšmets - ielu apgaismojuma renovācija.
Paredzamā līgumcena - 7000 Ls.
Kontakttelefons, 29494254

Ievietots 2008. gada 8 jūlijā

Informatīvais paziņojums par P/a „Jaunpils ” iepirkumu veikšanu
Iepirkuma nosaukums: Pirts dīķa tīrīšana.

Paredzamā līgumcena – No Ls 1000,00 -1500,00

Ievietots 2008. gada 4 jūnijā

Informatīvais paziņojums par P/a „Jaunpils ” iepirkumu veikšanu
Iepirkuma nosaukums: Jaunpils pils telpu (bibliotēkas un aizskatuves) remonts.

Paredzamā līgumcena – Ls 8370,00
Līgums noslēgts ar SIA RESERV, reģ. Nr. 40003649211

Ievietots 2008. gada 2 aprīlī
Iepirkuma priekšmets: Autoceļa Nr. 10 Pavāri – Pīlādži renovācija.

Paredzamā līgumcena – 3000 Ls

Kontakttelefons 29494254
Guntis Jubiņš
Ievietots 2008. gada 12 martā
Pašvaldības iepirkums autoceļu uzturēšanai.

Iepirkuma priekšmets – Autoceļa Nr. 4 Struteles vekals – Induļi posma Vētras – Aizupes – Auziņu krustojums renovācija.

Paredzamā līgumcena – 2000 Ls

Iepirkuma priekšmets – Autoceļa Nr. 7 Ķimsīši – Straumēni posma Mesteri - Veldres renovācija. Paredzamā līgumcena - 6500 Ls

Kontakttelefons 29494254
Guntis Jubiņš
Ievietots 2008. gada 7 martā
Pašvaldības SIA „Jaunpils KS” iepirkums katlu mājai.

     Iepirkuma priekšmets – 3. metrus gara malka Levestes katlu mājai 300 m³

     Paredzamā līgumcena – 14 Ls / m³

     Kontakttelefons 29494254
     Guntis Jubiņš
Ievietots 2008. gada 6 martā
Tēma: Informatīvais paziņojums JPP2008/4i

Iesniedza: Ita Lapsa Jaunpils pagasta padome saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta devīto daļu paziņo par iepirkumu veikšanu.

Iepirkuma priekšmets: Jaunpils pagasta Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas sagatavošana.

Informācija: Šī iepirkuma nosacījumi paredz, ka Jaunpils pagasta Teritorijas plānojuma grozījumu 1.redakcijas izstrāde veicama saskaņā ar Jaunpils pagasta padomes 25.05.2006. sēdes lēmumu Nr.5, 9.#, ar kuru apstiprināts Jaunpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumu darba uzdevums. Līgums paredz, ka Izpildītāja pienākumos ietilpst arī dalība šī teritorijas plānojuma grozījumu sabiedriskās apspriešanas 2.posmā, tai skaitā veicot šīs apspriešanas rezultātu apkopošanu un iesniegšanu pašvaldībā lēmuma pieņemšanai.

Vērtēšanas kritēriji: Piedāvājuma zemākā cena, kas atbilst darba uzdevuma prasībām un pasūtītāja vajadzībām.

Aptuvenā līgumcena: līdz Ls 10000,-.

Ievietots 2008. gada 7. februārī
Pašvaldības iepirkums autoceļu uzturēšanai:

     Iepirkuma priekšmets – sniega tīrīšana,
     Paredzamā līgumcena – 1000 – 10000 Ls,

     Iepirkuma priekšmets – topogrāfiskā uzmērīšana,
     Paredzamā līgumcena – 1000 – 10000 Ls,

     Iepirkuma priekšmets – būvprojektēšana,
     Paredzamā līgumcena – 1000 – 10000 Ls,

     Kontakttelefons 29494254
     Guntis Jubiņš
Jaunpils novads

Jaunpils

Jaunumi galerijās - 1
"Pavasarīgās noskaņās"
Jaunpils video
Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2017 WEB mail Kontaktinformācija