Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Interreg Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. - 2020. gadam.

Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai. Vairāk

Projekta mērķis:
Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai,
    • veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
    • izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
    • attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
    • reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.
Vairāk
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija