Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada kultūras nams

Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu mēģinājumu grafiks.
Jaunpils kultūras nama vadītāja - Silva Nordena tel.: 29296334; e-pasts.: jaunpils-silvai@inbox.lv
                Vada kultūras nama vadītājs, ko apstiprina P/A „Jaunpils” direktors un pašvaldība. Kultūras nama vadītājs ir tiešā pakļautībā P/A „Jaunpils” direktoram. Kultūras nama vadītāja tiešā pakļautībā ir pulciņu vadītāji.
               Mērķis – īstenot atpūtas iespējas, atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām Jaunpils novadā.
Uzdevumi:
               1. Veikt tautas mākslas kolektīvu darbības koordinēšanu, administrēšanu, iesaistot tos pagasta kultūras norisēs, tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicināt starptautisko sadarbību.
               2. Organizēt valsts svētku un tradicionālo svētku norisi, koncertu un izrāžu darbību.
               3. Organizēt atpūtas un izklaides pasākumus visu paaudžu iedzīvotājiem.
               Amatiermāksla (organizēta neprofesionāla piedalīšanās mākslas procesā) Uzdevums – virzīt kolektīvu uz rezultātu vai rast iespēju brīvi izvēlēties radošās darbības jomu.
FOTO
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija