Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils muzejs

Muzeja ziņas janvārī 2015 - Pielikums
Muzeja ziņas decembrī 2014 - Pielikums
Muzeja vadītāja Ligija Rutka Tel.63162128, jaunpilsmuzejs@inbox.lv „Pils”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, Lv-3145
Muzeja misija ir – ar muzejiskiem līdzekļiem un interaktīvām metodēm popularizēt Jaunpils pagastam raksturīgo viduslaiku pili un bagāto kultūrvēsturisko mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, lai celtu pagasta iedzīvotāju lepnumu par piederību Jaunpilij, veicinātu pagasta veidošanos par vietējiem iedzīvotājiem patīkamu dzīves un tūristiem – iecienītu atpūtas vietu.
Muzeja funkcijas:
1. Muzejs realizē krājuma politiku, organizējot krājumu komplektēšanu, dokumentēšanu un nodrošina tā saglabāšanu atbilstoši Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu.

2. Muzejs veic zinātniski pētniecisko un izglītojošo darbu, pētot Jaunpils novada kultūru un vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām:
            2.1.1. veic krājuma priekšmetu uzskaiti, aprakstus un klasifikāciju;
            2.1.2. pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, iekārto pastāvīgās vēstures ekspozīcijas un izstādes;
            2.1.3. rīko izstādes no privāto un citu muzeju kolekcijām, organizē novadnieku mākslas izstādes;
          2.1.4. sadarbojoties ar citām kultūras un izglītības iestādēm, organizē muzeja misijai atbilstošus konkursus, darbu skates un tematiskos pasākumus.

3. Sniedz konsultācijas, zinātnisku un metodisku palīdzību sava profila ietvaros citiem muzejiem, iestādēm, organizācijām un atsevišķām personām.
4. Realizē Jaunpils pagasta pašvaldības un valsts kultūrpolitikas rekomendācijas.
Darba laiks:
Atvērts: katru dienu no plkst.10:00 - 17:00.
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija