Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada dome

Finanšu komiteja - Komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere; Komitejas locekļi: Dace Adiņa, Raivo Altenburgs, Jānis Krūmiņš, Velga Pavlovska, Arvis Rasa.

Attīstības komiteja - Komitejas priekšsēdētājs: Andris Fridrihsons, Locekļi: Ligita Gintere, Raivis Pranis, Arvis Rasa.

Izgl., kult. un sporta komiteja - Komitejas priekšsēdētājs: Raivo Altenburgs, Locekļi: Andris Fridrihsons, Velga Pavlovska, Līga Bierande.

Jaunpils novads

Jaunpils

Jaunumi galerijās - 1
"Pavasarīgās noskaņās"
Jaunpils videoJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2017 WEB mail Kontaktinformācija