Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada dome

Finanšu komiteja - Komitejas priekšsēdētāja Ligita Gintere; Komitejas locekļi: Jānis Krūmiņš, Ēriks Strautiņš, Kaspars Leimanis, Velga Pavlovska, Guntis Nikolajevs.

Attīstības komiteja - Komitejas priekšsēdētājs: Kaspars Leimanis, Locekļi: Ligita Gintere, Raivis Pranis, Guntis Nikolajevs.

Izgl., kult. un sporta komiteja - Komitejas priekšsēdētājs: Raivo Altenburgs, Vietnieks: Ēriks Strautiņš, Locekļi: Dace Adiņa, Velga Pavlovska

Jaunpils novads

Jaunpils

Jaunumi galerijās - 1
"Pavasarīgās noskaņās"
Jaunpils videoJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2017 WEB mail Kontaktinformācija