Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils vidusskola

Kontakti: Jaunpils vidusskola, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145,e-pasts: jaunpvsk@latnet.lv

Direktors: Jānis Liepiņš (telefons / fakss 63162193)

Lietvede: Gunta Tone (telefons / fakss 63162130)

Skolotāju istaba „Lielajā skolā” –63162187
Skolotāju istaba „Mazajā skolā” –63162124

Direktora vietnieki:
Izglītības jomā: Gita Leimane ( telefons 29231381)
Audzināšanas darbā: Irēna Martuzāne (telefons 26464378)
Informātikas jomā: Ilze Inkina (telefons 63107105)
Saimnieciskajā darbā: Andris Krūmiņš(telefons 29105417)
Pirmsskolas grupā „Zemenīte”: Agita Trokša(telefons 28646482 )
Programmas:
Pirmsskolas izglītības programma
Pamatizglītības programma
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem
Speciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem
Skolas vēsture:
Skolas vēsture aizsākas jau 1858.gadā, kad no Jurģu muižas uz Jaunpili atnāk skolotājs Šepsku Kārlis un sāk strādāt „Sparvu” mājās – tā saucamā ziemas skola.

Tad 1863.gadā uz barona Rekes skolai atvēlētas zemes tika uzcelta skolas ēka – „Kalna skola” kā 4-klasīgā pamatskola (tagad šī ēka ir pārbūvēta un tajā atrodas dzīvokļi).

Gadu gaitā skola papildinājusies ar vairākām ēkām – 1938.gadā pēc Augusta Raistera projekta tika uzcelta pamatskolas ēka 220 skolēniem (tagad šajā ēkā mācās 5.-12.klašu skolēni, ēka renovēta 2002. gadā Pasaules Bankas projekta ietveros);

1953.gadā uzcelta internāta ēka , kura šobrīd vairs netiek izmantota.

1961.gadā uzcelta jauna internāta ēka ar sporta zāli (2004.gadā ēka pilnībā pārbūvēta un bez sporta zāles un palīgtelpām te izvietotas pirmsskolas grupas un sākumskolas klases); 1959.gadā celtas darbnīcas.

2005.gada vasarā pilnīgi pārbūvēta skolai piederoša ēka un iekārtots internāts 30 vietām, tagad te izvietotas pirmsskolas grupas. Vidusskola Jaunpilī sākta veidot 1948.gadā un tās pirmais izlaidums notika 1951. gadā.

Pirmais pārzinis „Kalna skolā” bija Šepsku Kārlis, 1945.gadā par direktoru sāka strādāt Jāzeps Garško, no 1955.gada par direktoru strādā Leonards Ţukovs, no 1968.gada skolas direktore ir Balva Berķe. 1981.gadā par direktori sāk strādāt Rita Vārpiņa, no 1999.gada skolas direktors ir Jānis Liepiņš.

Skolā strādājuši izcili pedagogi – Jānis Grīnfelds, Augusts Judovics, Kārlis Ieviņš, Vilis Jankevics, Jānis Zariņš, Leonards Muzikants, Elmārs Helvigs, Leonora Helviga, Zenta Plezere, Dzidra Krauča, Judīte Kalme u.c.
Jaunpils vidusskolas himna „Skolas gadi” /Autors Elmārs Helvigs/

Aizejot no savas skolas
Līdzi paņemiet,
Visu, ko vien tā jums deva,
Sirdī paturiet!

Skolas gadi ir dzīvē visskaistākie,
Skolas gadi, kā aizsteigušies tie!
Skolas gadi ir dzīvē visīsākie,
Skolas gadi, kā aizsteigušies tie!

Šovakar lai draugu pulkā
Laba dziesma skan,
Skolā pavadītie gadi
Prātā paliks man !

Dzīves takās tālāk ejot
Skolu pieminiet,
Viņas ejās klusi klejot
Kādreiz atnāciet !
Skolas tradīcijas:
• Svinīgā līnija pirmajā skolas dienā.
• Olimpiskā diena
• 10.klašu iesvētīšanas pasākums
• Mārtiņdienas tirdziņš
• Latvijas proklamēšanas dienai veltīts pasākums
• Pasākums „Skolā iet man ļoti patīk”
• Ziemassvētku pasākumi
• Žetonu vakars
• Kustību diena
• Valentīndienas pasākums
• Moderno deju skate
• Māmiņdiena
• Kustību festivāls „Jaunpils”
• Erudītu konkursi
• Pirmās palīdzības sacensības
• Karjeras dienas
• Literāri – muzikalo kompozīciju skate „100 pozitīvi pieturas punkti”
• Konkurss „Labākā klase”
• Pēdējais zvans
• Izlaidumi
• Skolas dzimšanas diena
• Salidojums
Skolas starptautiskā sadarbība

Pateicoties projektam programmas COMENIUS ietvaros, skola uztur sakarus ar vairākām skolām Eiropā:
• Adama Mickeviča ģimnācija – Polija, Drawsko Pomorskie (Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim );
• Kražantes pamatskola – Lietuva, Kelme (Hauptschule „Kražantė“);
• Veitensfeldes pamatskola – Austrija, Veitensfelde (Hauptschule Weitensfeld);
• Kirnes reālskola – Vācija, Kirn (Realschule Kirn);
• Skola Ungārijā, Budapeštā (Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola és Pedagógiai Szolgáltató Központ);

Gadiem ilga īpaša draudzība izveidojusies ar Mahtras ģimnāziju Tallinā, Igaunijā, Suolahti skolu Somijā, 1224. vidusskolu Maskavā, Krievijā, Kopernika ģimnāzija Ustjkā, Polijā.
Interešu izglītības piedāvājums
• 1.-4. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
• 1.-4. klašu deju aerobikas grupa,KS „MIks” vadītāja Irēna Martuzāne
• Pirmskolas bērnu ritmiskās vingrošanas pulciņš,KS „MIks” vadītāja Irēna Martuzāne
• 1. klases tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
• 2.-4. klašu tautas deju kolektīvs, vadītaja Irēna Liepiņa
• Pulciņš ”Čaklās rokas”, vadītāja Aurika Bogataja
• Basketbola nodarbības sadarbībā ar Jaunpils sporta namu, treneri Artūrs Zaremba, Ainārs Plezers
• Futbola pulciņš, vadītājs Artūrs Zaremba
• 5.-9. klašu koris, vadītāja Mārīte Kabaka
• 5.-7. klašu deju aerobikas grupa, KS”MIks”, vadītāja Irēna Martuzāne
• 8.-12. klašu deju aerobikas grupa, KS”MIks”, vadītāja Irēna Martuzāne
• 5.-7. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
• 8.-12. klašu tautas deju kolektīvs, vadītāja Irēna Liepiņa
• Datorzinību pulciņš 5.- 12. klašu skolēniem, vadītaja Ilze Inkina
• Pirmās palīdzibas apmācības nodarbības 5.- 12. klašu skolēniem, vadītāja Ineta Miķelsone
• Novadpētniecības pulciņš, vadītāja Andra Kergalve
• Zīmēšanas pulciņš, vadītāja Ilze Dakša
• Teātra pulciņš, vadītāja Līga Gulbe
• Skatuves runas pulciņš, vadītāja Tamāra Juzupa
• Jaunsargi Emīls Latišs
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums