Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākKontaktinformācija

Jaunpils novada domes darbinieki un kontakti dome@jaunpils.lv
Struktūrvienība Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Priekšsēdētāja Ligita Gintere 63107069, 29246217 ligita.gintere@jaunpils.lv
Izpilddirektors Pēteris Baranovskis 26436651, 63180996 peteris.baranovskis@jaunpils.lv
Kanceleja Kancelejas vadītāja Ita Lapsa 63180999 ita.lapsa@jaunpils.lv
Klientu apkalpošanas centra speciāliste Dina Ločmele 63107068, 29146415 dina.locmele@jaunpils.lv; jaunpils@pakalpojumucentri.lv
Jurista palīgs Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@jaunpils.lv
Personāllietu pārzine un Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vija Rasa 63180993 vija.rasa@jaunpils.lv
Grāmatvedības un finanšu nodaļa Galvenās grāmatvedes p.i. Elīna Stūre 63180956 elina.sture@jaunpils.lv
Grāmatvede Ingrīda Zizlāne 63180956 ingrida.zizlane@jaunpils.lv
Grāmatvede Mārīte Petrova 63180956 marite.petrova@jaunpils.lv
Nodokļu administratore Ilze Zorika 63107068, 29146415 ilze.zorika@jaunpils.lv
Autotransporta nodaļa Autotransporta nodaļas vadītājs Aivis Krūmiņš 29286767 aivis.krumins@jaunpils.lv
Viesatu pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja, lauku attīstības speciāliste Vita Petrova 26697464, 63181370 viesatas@infonet.lv, vita.petrova@llkc.lv
Attīstības nodaļa Attīstības nodaļas vadītāja Vija Zīverte 63180960, 29330697 vija.ziverte@jaunpils.lv
Pieaugušo izglītības koordinators Renāte Zīverte 63180960 renate.ziverte@jaunpils.lv
Projektu vadītājs Andis Pušņakovs 63180960 andis.pusnakovs@jaunpils.lv
Zane Ērmane 63180960 zane.ermane@jaunpils.lv
Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļa Nodaļas vadītāja (laikraksta veidotāja) Baiba Rasa 63180957, 20204694 baiba.rasa@jaunpils.lv
Sabiedrības veselības veicināšanas speciālists Andris Fridrihsons 29379004 andris.fridrihsons@jaunpils.lv
Jaunatnes un tūrisma lietu speciāliste Ize Jansone - Peipiņa 63180957, 26164405 ilze.jansone-peipina@jaunpils.lv
Jaunatnes darbinieks Ieva Zāgmane 26223986 ieva.zagmane@jaunpils.lv
Nekustamā īpašuma nodaļa Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja Zinta Mielava 63180994, 29209173 zinta.mielava@jaunpils.lv
Labiekārtošanas nodaļa Labiekārtošanas nodaļas vadītājs Gvido Leiburgs 63180961 gvido.leiburgs@jaunpils.lv
Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@jaunpils.lv
Sporta nams Sporta nama direktors Ainārs Plezers 29158129
Policija Pašvaldības policijas vecākais inspektors Mārtiņs Knops 29155434 martins.knops@jaunpils.lv
Pašvaldības policijas inspektors Jānis Siliņš 29155434 janis.silins@jaunpils.lv
Iecirkņa inspektors Edgars Sausserdis 26456846
Būvvalde Būvvaldes vadītājs Edmunds Samušenoks 63180994, 29445806
Būvinspektors Dainis Sirsonis 29266017
Pašvaldības SIA Jaunpils komunālā saimniecība Valdes loceklis Guntis Jubiņš 63162108, 29494254 guntis.jaunpils@apollo.lv
Grāmatvede-kasiere Žanete Barone
Grāmatvede Inta Čepule 63107103 intacepule.jaunpils@inbox.lv
Sociālais dienests Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa 63180959 inita.lapina@jaunpils.lv; socdienests@jaunpils.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa 63180959, 26526519 dace.adina@jaunpils.lv
Sociālais aprūpētājs Skaidrīte Dzeguze 28692012
Psihologs Irina Rosicka 28615243
Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētāja Aija Labsvārde 63180992, 26368462 aija.labsvarde@jaunpils.lv; barintiesa@jaunpils.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs Vija Rasa 63180993 vija.rasa@jaunpils.lv
Bāriņtiesas locekle Marta Grīnfelde 26155638
Bāriņtiesas locekle Ineta Miķelsone 28348391
Bāriņtiesas locekle Dzidra Krastiņa 29199878
Jaunpils vidusskola Direktors Jānis Liepiņš 63162193
Lietvede Gunta Tone Fakss 63162130
Direktora vietniece Izglītības jomā Gita Leimane 29231381
Direktora vietniece Audzināšanas darbā Irēna Martuzāne 26464378
Direktora vietniece Informātikas jomā Ilze Inkina 63107105
Direktora vietnieks Saimnieciskajā darbā Andris Krūmiņš 29105417
Pirmsskolas grupas „Zemenīte”vadītāja Agita Trokša 28646482
PA „Jaunpils”: PA „Jaunpils” direktore Kristīne Liepiņa 26197178
PA "Jaunpils" PA "Jaunpils" direktores vietniece Inga Krūtaine 28684484 turisms@jaunpils.lv
Muzejs Muzeja vadītāja Ligija Rutka 63107081 jaunpilsmuzejs@inbox.lv
Jaunpils kultūras nams Kultūras nama vadītāja Silva Nordena 29123548
Jaunpils bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Inga Papendika 63182195
Viesatu bibliotēka Bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina 28352654
Viesatu kultūras nams Kultūras nama vadītāja Agita Rulle 20249771
Kultūras nama vadītājas v.i. Inga Kalviņa 28717075
Jaunpils novads

Jaunpils

Jaunumi galerijās - 1
"Pavasarīgās noskaņās"
Jaunpils video

Jaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2017 WEB mail Kontaktinformācija