Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Lai novērstu kūlas dedzināšanas draudus Jaunpils novadā, pašvaldības policija veiks pastiprinātu uzraudzību

            Jaunpils pašvaldības policija atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas dedzināšanas rezultātā izdeg lauki, nodeg ēkas un cieš vai pat iet bojā cilvēki. Kūlas dedzināšana nodara būtisku kaitējumu dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus, kukaiņus un rāpuļus, putnus un to ligzdas. Kūlas dedzināšana samazina sugu daudzveidību.
Kūlas dedzināšana nav veids, kā sakopt neapsaimniekotās un nesakoptās teritorijas. Maldīgs ir cilvēku priekšstats par to, ka nekas nenotiks, jo ugunsgrēku varēs kontrolēt. Kūlas dedzināšana nevar kontrolēt. Vēja ietekmē degšanas virziens var negaidot mainīties, liesmas sekundes simtdaļā strauji izplatīties un pārmesties uz ēkām utt.
Pēdējo 10 gadu laikā kūlas ugunsgrēkos ir gājuši bojā 24 cilvēki, smagi cietuši — 19 cilvēki, nodegušas 1853 ēkas (mājas, saimniecības ēkas, garāžas, noliktavas u.c.), bez tam dedzis arī mežs, kokmateriāli, siens, graudi, automašīnas, nemaz nerunājot par visām dzīvajām radībām, kas sadegušas līdz ar kūlu.
Jaunpils pašvaldības policija atgādina, ka kūlas dedzināšana ir administratīvi sodāma. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 179.panta ceturto daļu par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām divsimt astoņdesmit līdz septiņsimt euro, kā arī atbilstoši LAPK 51.panta otrajai daļai par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt četrdesmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām - no septiņsimt līdz divtūkstoš deviņsimt euro. Saskaņā ar LAPK 210.pantu pašvaldību administratīvās komisijas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 51.panta otrajā daļā un 179.panta ceturtajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
Vienlaicīgi informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” 21.punktu, zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana. Par šās prasības pārkāpšanu, atbilstoši LAPK 179.panta pirmajai daļai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit līdz divsimt astoņdesmit euro, bet juridiskai personai – no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro.
Būsim saprātīgi, saudzēsim apkārtējo vidi, nenodarīsim kaitējumu dabai, sargāsim sevi un savus īpašumus!

Baiba Rasa, Sabiedrisko Attiecību vadītāja
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums