Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Mūžizglītības centrs „Rats”

„Jaunkalni”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, LV-3145 Pieaugušo izglītības koordinatore : Vijas Zīverte tel.29330697,63180960, vija.ziverte@inbox.lv, vija.ziverte@jaunpils.lv
Kas ir mūžizglītība?
               Tas ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgajām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Tā aptver formālo, neformālo izglītību un ikdienas saskarsmē iegūtās prasmes, zināšanas, attieksmi un izturēšanos.
Lai garantētu veiksmīgu mūžizglītību, tai jābūt:
               Pieejamai
               Piedāvātai
               Pārvaldītai.
               Jaunpils novadā mūžizglītības pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem organizē biedrība „Jaunpils reģionālās attīstības centrs „Rats”. Biedrība veiksmīgi darbojas jau astoto sezonu. Šajā laikā , paplašinot telpas un iegūstot jaunu aprīkojumu, ir veiksmīgi attīstījusies biedrības darbība, piesaistot aizvien jaunus klausītājus, aktīvistus, sākot attīstīt brīvprātīgo kustību Jaunpilī.
               „Rata” izglītojošā darbība notiek 2 virzienos: profesionāli pilnveidojošā un vaļaspriekus attīstošā. Galvenā atšķirība starp abiem virzieniem ir sekojoša – profesionāli pilnveidojošos kursus beidzot, klausītājs saņem Tukuma TIC vai citas attiecīgās iestādes izsniegtu sertifikātu par papildizglītības iegūšanu, bet, darbojoties vaļaspriekus attīstošajos virzienos, klausītāji pilnvērtīgi pavada savu brīvo laiku un gūst jaunas zināšanas, saņemot apliecības, bet ne sertifikātus.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums