Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada rakstu arhīvs

Jaunpils pašvaldība veidos savu mārketinga stratēģiju! 2015
Jaunpils novada Dome, sadarbojoties ar Latvijas Pašvaldību savienību, iesaistīsies projektā „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana”. AKTUALITĀTES
Jaunpils “7 balles”– viena no 160 biedrībām, kas saņēmušas atbalstu kvalitatīvākai ikdienai novados 2015
Kopš 2013.gada 160 Latvijas biedrības un nodibinājumi saņēma 712 100 eiro lielu Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Nāc un dari! Tu vari!” atbalstu dažādu ieceru īstenošanai savos novados. Šonedēļ atbalstu saņēma arī Jaunpils novada biedrība “7 balles”. Kopumā norises atbalstītas 79 pašvaldībās, aptverot 108 350 iedzīvotājus pilsētās un lauku apvidos. Vairāk
     
Kaimiņu novadu Mazpulcēni Viesatās ieskandina Ziemassvētkus 2015
11. decembra pēcpusdienā Viesatu kultūras namā kopā pulcējās teju simts Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadu Mazpulcēni, lai piedalītos pasākumā „Tekam ,veci, tekam jauni, velkam svētkus kalniņā!” Vairāk
Ziemassvētku ieskaņas koncerts Viesatās 2015
Balto sniedziņu gaidot un cerot satikt pašu Laimes lāci, 12. decembra vakarā Viesatu kultūras namā pulcējās ļaudis no tuvākas un tālākas apkaimes. Vairāk
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes ziņas 2015
Šogad Ziemassvētkos Jaunpils baznīca staros neskaitamās ugunīs, gaišumu dos ne tikai smaidi sejās un svecītes svētku eglē, bet arī skaistais, greznais kroņlukturis, kas pēc restaurācijas atgriezies baznīcā. Vairāk
Valsts svētki Viesatās 2015
Valsts svētkos Viesatu kultūras namā izskanēja koncerts "Gadalaikiem ejot -piemini Latviju", kuru sagatavoja Viesatu pašdarbnieki- mazo bērnu deju kolektīvi (vadītāja Vikija Platace) un teātra kolektīvs" Pupuķis" (vadītāja Vineta Matvijuka). Vairāk
Valsts svētku mēnesis aizvadīts godam 2015
Valsts svētku mēnesis aizvadīts godam, jo gada tumšākajā laikā savu piederību Latvijai izjutām daudz smalkāk nekā ikdienā. Valsts svētku nedēļa ir laiks, kad mēs vienojamies lepnumā un vienotībā par savu valsti. Laiks, kad aizdedzot svecītes, nesam gaismu arī savās sirdīs- par Latviju. Laiks, kad izradām godu un pieminam tos varoņus, kurus dēvējam par Latvijas Brīvības cīnītājiem. Visā Latvijā šajā laikā mēs godinājām drosmīgos karavīrus, kuri cauri gadu simtiem ir bijuši gatavi aizstāvēt dzimteni. Vairāk
Biedrība "Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"" īsteno projektu "Stipras biedrības - radošs novads" 2015
Oktobra mēnesī projekta ietvaros notika aktīva mūsu biedrību aktīvistu mācīšanās, t.i. Vairāk
Nekustamā īpašuma nodaļas ziņas gadumijā 2015
Jaunpils novada pašvaldība informē, ka 2014. gada 1. novembrī stājušies spēkā grozījumi likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kuri paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju pirkšanas jomā. Lauksaimniecības zemes atsavināšanas ierobežojumi attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamo zemi, un zemi, kuras sastāvā lielākā daļa no kopplatības aizņem lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Darījumu izvērtēšanas komisija 2015.gadā izskatījusi 23 iesniegumus un varējusi sniegt 23 pozitīvas atbildes. Vairāk
Lāčplēša stunda Jaunpils novada Rubuļu kapos 2015
Kā ik gadu, arī šogad 11. novembra rīta pusē Jaunpils muzeja darbinieces Ligija Rutka un Zinta Arika, Jaunpils pašvaldības pārstāvji un Jaunpils vidusskolas jaunieši ar audzinātājām un vēstures skolotāju Andru Ķergalvi devās uz Rubuļu kapiem, lai godinātu brīvības cīnītāju Pēteri Priedīti. Vairāk
Lāčplēša dienas vakars Jaunpils novadā 2015
Novembris ir laiks, kad mēs katrs savu piederību Latvijai izjūtam īpaši. Tas ir laiks, kad ikviena latvieša domas un sajūtas ir ar sarkanbaltsarkano lentīti caurvītas. Laiks, kad mēs pieminam tos varoņus, kuri atdeva dzīvības par mūsu dzimteni. Vairāk
Labiekārtošanas nodaļas paveiktais 2015. gadā 2015
• Iegūti baļķi 66 gab, kas sazāģēti zāģmateriālos un sakrauti Dūmeņos, 36 m3
• Palīdzam pie pils nozāģēt lielo nokaltušo gobu
• Tiek izfrēzēti nocirsto koku celmi Jaunpilī Vairāk
Tikšanās ar cimdu adītāju Ņinu Bondari! Jaunpils bibliotēkai – 125! 2015
Tikšanās ar cimdu adītāju Ņinu Bondari Jau rakstījām, ka bibliotēkā apskatāma cimdu izstāde “Latviešu rakstu zīmju maģiskais spēks”. Novembrī 5.klašu skolēni ar audzinātājām bibliotēkas telpās tikās ar cimdu adītāju Ņinu Bondari. Bērni ar interesi klausījās Ņinas kundzes stāstījumu par latviešu rakstu zīmju maģisko spēku, kurus viņa ieadījusi savos cimdos. Atvadoties Ņinas kundze visiem klātesošajiem dāvāja Dārziņa vai Akas zīmi, lai, ikdienā nēsājot sev līdz, varētu smelties no gudrību avota un gūtu padomu dažādām dzīves situācijām. Šī zīme īpaši palīdzot skolēniem un studentiem. Vairāk
Jaunpilī kopā pulcējas Latvijas izpilddirektori 2015
4. decembrī Jaunpilī notika Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas (LPIA) atskaites kopsapulce par 2014./2015. gada darba periodu, kopā pulcējot vairāk kā 180 dalībnieku no visas Latvijas. Vairāk
Radošā darbnīca “7 balles” iegūst balvu “Lielais Jēkabs 2015” 2015
20. novembra vakarā Šlokenbekas muižā kopā pulcējās tūrisma nozares speciālisti un uzņēmēji, lai noskaidrotu Kurzemes Tūrisma asociācijas kvalitātes balvas „Lielais Jēkabs 2015” ieguvējus.

„Lielais Jēkabs” ir viens no veidiem, kā Kurzemes Tūrisma asociācija var pateiktt paldies tūrisma nozarē strādājošajiem par ieguldīto darbu Kurzemes reģiona tēla veidošanā un popularizēšanā un, protams, noskaidrot labākos tūrisma pakalpojuma sniedzējus. Vairāk
Jaunpils audēju kopai -45 2015
Savu darbību pulciņš uzsāk 1970. gadā. Tā pirmā vadītāja un dalībnieču kopā saucēja bija Marija Dravniece. Viņa ar lielu pieredzi darbojās Krimuldā un ar tādu pašu vēlēšanos nodibināja pulciņu arī Jaunpilī. Tolaik ar pieredzi bija tikai dažas sievas: Maiga Dravniece, Ruta Jansone, Anna Grosmane un Sarmīte Grīnfogele. Vairāk
Es savu zemi turu riekšā 2015
Mazpulcēni ir aizvadījuši darbiem un notikumiem bagātu vasaru un rudens cēlienu. 6.septembrī devāmies uz Dobeles novada „Pikšām”, lai godinātu Mazpulku dibinātāju Kārli Ulmani. Veidojām ziedu paklāju. Ar Sprīdīti un ziedu pakalniem simboliski pierādījām, ka , lai kādas zemes izstaigājam , vislabāk tomēr ir mājās. Un „Pikšas „ ir mazpulcēnu mājas. Vairāk
Jaunpils evaņģēliski luteriskās draudzes rudens ziņas 2015
Kristus, sūtot savus mācekļus sludināt, lika tiem sacīt:” Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi.” Mazu debesu valstības stūrīti mēs varējām piedzīvot skaistajā 25. oktobra svētdienā Jaunpils baznīcā. Vairāk
Viesatu kultūras namam-40 2015
Agrāk kultūras dzīve Viesatās saistījusies ar dažādu kultūras biedrību darbību. No 1895.-1926.gadam toreizējā Remtes- Viesatu pagastā darbojās 20 organizācijas , t.sk. Dziedāšanas biedrība, Raiņa kluba Remtes nodaļa, Aizsargu nodaļa, Sarkanā krusta biedrība. Biedrības rīkojušas masku balles, izrīkojumus zaļumos, teātra izrādes, dziedāšanas svētkus muižu labības šķūņos un magazīna klētīs. Vairāk
Tradicionālā Novadu diena Priekuļos 2015
Oktobra nogalē Priekuļu novadā Vidzemē norisinājās ikgadējā Novadu diena, kas ir tradicionāls pasākums, lai novadu pašvaldību speciālisti un politiķi kopīgi pulcētos forumā un darba grupās apspriestu aktuālas tēmas. Šogad tika runāts par bēgļu uzņemšanu, pašvaldību sadarbību ar uzņēmējiem un izglītības sistēmas attīstību. Novadu dienā piedalījās arī Jaunpils novada Domes darbinieki: Vija Zīverte, Ita Lapsa, Žanete Barone un Baiba Rasa. Vairāk
Jaunpils novada pašvaldība paraksta sadraudzības līgumus ar trim Moldovas pašvaldībām 2015
Š.g. septembrī projekta „Administratīvi teritoriālās reformas un finanšu decentralizācijas sinerģija labas pārvaldības stiprināšanai Moldovā” ietvaros Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere viesojās Moldovā, savukārt 28. oktobrī Moldovas delegācija viesojās Jaunpilī. Viesi tika iepazīstināti ar pašvaldības darbu, tika diskutēts par kopējo un atšķirīgo pieredzi pašvaldību attīstības jautājumos. Lai prezentētu Jaunpils bagāto kultūrvēsturisko mantojumu un amatu prasmes, klātienē aicinājām apmeklēt Amatu māju un Jaunpils pili. Vairāk
BK „Jaunpils” parāda raksturu un dāvā skatītājiem pozitīvu trilleri 2015
Basketbola klubs „Jaunpils”, pēc piecām izbraukumā aizvadītām spēlēm, beidzot atrādījās Jaunpils iedzīvotājiem, kuriem dāvāja neizmirstamas emocijas, mača galotnē atspēlējoties no 14 punktu deficīta, tika izrauta emocionāla uzvara – 75:73. Izšķirošo tālmetienu astoņas sekundes pirms mača beigām realizēja veterāns Ģirts Pommers. Vairāk
“Brašā ugunsdzēsēja” uzvaras kauss atceļoja uz Jaunpili. 2015
25. septembrī Jelgavā norisinājās ugunsdzēsēju starptautiskās sacensības “Brašais ugunsdzēsējs” . Sacensībās piedalījās 38 komandas no Latvijas un Lietuvas. Savā starpā sacentās VUGD, brīvprātīgie ugunsdzēsēji, sieviešu un jauniešu grupas. Vairāk
Sparvu un Sveikuļu kapiem jauni vārti 2015
Paldies kalējam Ērikam Kazminam, kurš ir sava amata meistars un entuziasts. Mīlestība pret savu Jaunpili ir mērāma ļaužu labajos darbos. Ērika darbs nav novērtējams vārdos-no lūžņu čupas tika pagatavoti grezni jo grezni kapu vārti, kuri grezno ieeju Sparvu un Sveikuļu kapos. Vairāk
Jaunpils baznīcas altāris savu grezno izskatu atguvis, turpinās darbs pie ērģeļu restaurācijas 2015
Jaunpils evaņģēliski luteriskajā baznīcā draudze un viesi pulcējās, lai svinētu altāra iesvētīšanas dievkalpojumu. Dievkalpojumā kalpoja Liepājas diecēzes bīskaps Pāvils Brūvers un draudzes mācītājs Jānis Saulīte, dziedāja Jaunpils vokālais ansamblis “Vocalica”. Vairāk
Jaunpilnieki aktīvi iesaistās Eiropas sporta nedēļā un ar draudzības mačiem atklāj teju rekonstruēto futbola laukumu 2015
Daudz un dažādas aktivitātes notika arī Jaunpils novadā. Pirmdiena iesākās ar rīta vingrošanu PII “Zemenītē”. Otrdienas rīts bija sparīgs- notika rīta vingrošana novada iestādēs un uzņēmumos, savukārt vakarpusē - spraigas stafešu sacensības, kurās piedalījās Jaunpils novada Domes, SIA “Jaunpils pils” ,Jaunpils vidusskolas un PII “Zemenīte” komandas. Uzvarēja, protams, draudzība! Vairāk
Notikumi Jaunpils Amatu mājā 2015
No 10. maija, kopš atvērta Jaunpils Amatu māja, jau pagājuši pieci mēneši. Šajā laikā Jaunpils Amatu māju apmeklējuši vairāk nekā 1158 apmeklētāji. Šeit bijuši gan vietējie, gan ārzemju viesi, kuri guvuši prieku, jaunas zināšanas, iespēju ceļot laikā, iepazīstot rokdarbu dažādību. Apmeklētāji, labu vēlot turpmākai attīstībai, sola atgriezties kuplākā pulkā. Vairāk
ATKLĀTO SKIČU IDEJU KONKURSS 2015
Atklāto skiču ideju konkursā “Jaunpils novada administratīvās teritorijas centra publiskās ārtelpas labiekārtojuma koncepcija un risinājumi”, pamatojoties uz piedāvājumu vērtēšanas kritēriju un to īpatsvaru kopsavilkumu, komisija nolēma: Vairāk
Autostāvvietas un piebraucamā ceļa izbūve. 2015
Tā kā pie skolas tiek plānota jaunas autostāvvietas un piebraucamā ceļa izbūve, kas palīdzēs uzlabot satiksmes drošību pie skolas un nodrošinās gan nepieciešamās stāvvietas, gan labiekārtos apkārtni. Vairāk
Kā jaunpilnieki Miķeļdienu svinēja un jaunās slūžas atklāja 2015
Svētdien, 27. septembrī Jaunpils pils laukumā pulcējās teju 50 andeļmaņu un pirktgribētāju pulks bija mērāms vairākos simtos. Ne jau tikai amatnieku darinājumus, stādus, krūmus, jaunas kleitas un kaut ko smeķīgu vēderpriekiem varēja pirkt. Uz urrā gāja Jaunpils-Viesatu mazpulcēnu saražotā produkcija un saceptie gardumi, Dāmu klubs ”Vīgriezes” apmeklētājus cienāja ar vīgriežu tēju un plātsmaizēm, pensionāru biedrība “Jaunpils” bija noorganizējusi loteriju un citas izklaides gaidīja apmeklētājus. Vairāk
Viesatu pagastā tiks atzīmēta Viesatu kultūras nama 40 gadu jubileja 2015
70 gados Viesatu pagasts bija pazīstams kā kolhozs “Darba Spars”. Tā kā viesatnieki kopš seniem laikiem ir bijuši darbīgi ļaudis, darba tikums allaž turēts godā, tad kolhoza priekšniecība lēma, ka pašu ļaudīm ir vajadzīga vieta, kur pēc smagām darba dienām baudīt kultūras dzīvi un atpūsties. Vairāk
Visapkārt virmo mīlestība-Dziedāšanas svētki Viesatās 2015
Sestdienas vakarā Viesatu kultūras namā kopā pulcējās divsimt ļaužu, lai jau ceturto gadu pēc kārtas baudītu dziedāšanas svētkus. Dalībnieku pulks ar katru gadu kļūst arvien kuplāks, šogad jau -23 priekšnesumi. Dziedātgribētāji sabrauca ne tikai no Viesatām, bet arī no Jaunpils, Tukuma, Remtes un citām vietām. Izvēlētās dziesmas krasi atšķīrās –no jestrām danču ritmu dziesmām līdz sirdi plosošām, melanholiskām melodijām. Bet viens bija kopīgs visiem-Mīlestības klātbūtne caurstrāvoja ikvienu priekšnesumu. Vairāk
Projekta “Vides pieejamības nodrošināšana Jaunpils pils tualetēs” realizācija 2015
Par Jaunpils pils tualešu vides pieejamības nodrošināšanu gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan to pielāgošanu māmiņām ar maziem bērniem jau tika domāts kādu laiku. Esošo tualešu atrašanās pagrabstāvā radīja ne tikai problēmas pils apmeklētājiem, bet arī pašai kanalizācijas sistēmas darbībai. Vairāk
Jaunpils Sociālajam dienestam top jaunas telpas 2015
“Ērģelniekos” patreiz strauji rit celtniecības darbi, jo iepretim baznīcai, telpas tiek pielāgotas sociālā dienesta vajadzībām. Par vides pieejamības nodrošināšanu novada iedzīvotājiem-gan vecāka gadagājuma cilvēkiem, gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan māmiņām ar maziem bērniem tika domāts ilgu laiku. Līdz šim esošajā ieejā nebija iespējams izveidot nobrauktuvi, lai ēkā varētu iekļūt ar invalīdu ratiņiem, tāpēc tika lemts Sociālo dienestu izvietot “Erģelnieku” ēkas pirmajā stāvā.

Telpu remonta izmaksas ir 200 292 eiro, šo naudu pašvaldība aizņemas Valsts kasē.
Statistika 2015
Laika posmā no 2015. gada janvāra līdz augustam ir dzimuši jau 25 mazulīši (12 puikas, 13 meitenes). 2014.gadā šajā laika posmā jaundzimušo skaits bija par 5 mazāks, proti, pasaulē bija nākuši 20 bērniņi, bet pavisam 2015. gadā Jaunpils novads kļuva par -25 brašiem iedzīvotājiem bagātāks.

Laulību skaits šogad (augustu ieskaitot) jau sasniedzis 41, pagājušā gadā šajā laikā - 27, bet pavisam 2014. gadā 39 laulības tika noslēgtas Jaunpilī.

Aizsaulē šogad aizgājuši 32 cilvēki, par 1 vairāk kā pērn visa gada garumā. 2014.gadā šajā laikā miruši bija 23,bet pavisam 2014.gadā mirušo skaits 31.

Dzidra Krastiņa
Brīvprātīgo darbā Anglijā 2015
No 2. jūnija līdz 22. jūnijam 2015. gadā piedalījāmies mēs - 3 seniori no Jaunpils angļu valodas kursu dalībniekiem: Austra Sipeniece pensionāru Biedrības “Jaunpils” vadītāja, Ilze Rencberga SIA “Jaunpils zobārsts” valdes locekle un Velga Pavlovska “Jaunpils Amatu Mājas” vadītāja. Dzīvojām un darbojamies pilsētā Hemel Hepsteadā ar 80 tūkst. iedzīvotājiem, 20 min .brauciena attālumā no Londonas. Vairāk
Policijas inspektors Jānis Siliņš. 2015
Sākot ar 2015. gada 3. augustu darbu Jaunpils novada Domē uzsāk pašvaldības policijas inspektors Jānis Siliņš. Kā pirmo un galveno priekšrocību Jānis min septiņu gadu ilgo pieredzi darbā ar cilvēkiem apkalpošanas sfērā. Vairāk
Jaunpils viduslaiku svētki „Kad vīri spēkojas” 2015
Jaunpils novads ir vieta, kur varenās pils paspārnē vienuviet saplūst viduslaiku un mūsdienu elpa. Vieta, kuru jaunpilnieki lepni sauc par savām mājām un priecājas par ikvienu ciemiņu gan ikdienā, gan svētku reizē.

Pērn Jaunpils ļaudis viduslaiku svētkos godināja savu pils kundzi Elīzu, šogad svētki notika, atceroties četrus Jaunpils pilskungus - Tīsu fon der Reki, Matiasu fon der Reki, Johanu Zigismundu fon der Reki un Vilhelmu Heinrihu Ernestu fon der Reki. Vairāk
Viesatu pagasta svētki aizvadīti godam 2015
Kā ik gadu, arī šogad Jaunpils novada Viesatu pagasta ļaudis svinēja sava pagasta svētkus. Šogad svētki pulcēja kopā teju simts dalībnieku: svinēt bija ieradušies gan pašmāju ļaudis, gan bijušie viesatnieki un kaimiņu novadnieki. Vairāk
Jaunpilī viesojas Kvareli pašvaldības (Gruzija) pārstāvji 2015
Pērn 2014. gada decembrī Jaunpils novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Kvareli pašvaldību, Gremi fondu Gruzijā. Kā galvenie sadarbības virzieni minami -informācijas un pieredzes apmaiņa. Vairāk
Marta mēnesī tiks uzsākta ūdenslīmeņa pazemināšana Jaunpils dzirnavezerā, lūdzam būt saprotošiem! 2015
Ir apstiprināts tehniskais projekts Rūšu strauta gultnes rekonstrukcijai un slūžu rekonstrukcijai. Šobrīd norisinās iepirkuma procedūra būvdarbu veicēja izvēlei. Darbi objektā sāksies aprīļa mēnesī. Vairāk
ES Padomes Reģionu komiteja 2015
Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere pārstāvēs Latviju ES Padomes Reģionu komitejā. Eiropas Savienības (ES) Padome 26.janvārī, apstiprinājusi jauno Latvijas delegāciju Reģionu komitejā nākamo piecu gadu termiņam. Vairāk
No vasaras mācies mūžu dzīvot-mācies krāsas un siltumu krāt. 2015
Jaunpils- Viesatu mazpulcēnu vasara ir sākusies ar ciemošanos Saldus novada Lutriņu Mazpulkā, kur mēs devāmies aplūkot, kā Lutriņu Mazpulka dalībnieki audzē trušus. Vairāk
Jūnijs aizritējis uzņemot ārvalstu ciemiņus 2015
Jaunpils pašvaldībā viesojās Vācijas un Anglijas Jaunpiļu pārstāvji, kā arī pašvaldību vadītāji no Moldovas. Jūnijā sākumā Jaunpili apmeklēja Vācijas Jaunpils (Newcastle under Donau) pārstāvis Rudigers Vogt un Anglijas Jaunpils (Newcastle under Lyme) pārstāvji Deivids un Anna Beketi. Vairāk
Jaunpils audējas un rokdarbnieces 2015
Jaunpils audējas un rokdarbnieces noslēdz rokdarbu sezonu ar divām izstādēm. Ceriņu ziedēšanas laiks Dobelē ir īpašs. Vēloties kuplināt ceriņu ziedēšanas laiku, TLMS „Avots” Dobeles Amatu mājā maijā rīkoja rokdarbu izstādi „Ceriņu neprāts”, kura notika no 9.maija līdz – 7.jūnijam. Vairāk
Dabas notikumu dārza atklāšana 2015
Zāļu diena, 21. jūnijā, dabas mīloši cilvēki pulcējās uz Dabas notikumu dārza atklāšanu brīvdienu mājās “Vagas”. Vairāk
Lauku kopienu parlamens 2015
Jaunpils novada iedzīvotāji iesaistījušies Lauku kopienu parlamentā izvirzot prioritātes nākamajiem diviem gadiem. Vairāk
Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija
Ģimeņu diena Jaunpilī! 2015
Spītējot drēgnajam laikam, 17. maija rītā, lai gan maz, bet nepārprotami Jaunpils drosmīgākās ģimenes pulcējās Kartavkalna dabas takās, lai piedalītos nu jau par tradicionālajās ģimeņu dienas orientēšanās sacensībās. Vairāk
Mazo ciemu diena 2015! 2015
Jaunpils bagātība ir cilvēki. Īpaši lepojamies ar Mazo ciemu iedzīvotājiem, kuri ir savas vietas patrioti. Vienalga, lai kur mēs ciemotos: Levestē, Jurģos, Saulē, Strutelē vai Rāvos, mīlestība pret savu vietu redzama ik uz soļa. Apkārtne sakopta, meijas uz ziedu pušķi, svētku cienasts māksliniekiem, sirsnīga sagaidīšana -23. maijs bija īsti svētki. Un ne uz āru vērsti, skaļi vai pompozi, bet pašu ļaužu radīti un organizēti, silts siltums un draudzība vienam pret otru, kopā pasēdēšana, darbošanās, parunāšanās...no sirds! Par godu tieši šai dienai, katram ciemam tika radīta īpaša konfekte,tie, kas piedalījās, varēja nobaudīt! Vairāk
„Prieks kopā būt” Viesatās! 2015
Viesatās kopā pulcējās lielie un mazie dejotāji, lai dancotu, palustētos un priecātos no sirds. Pasākums „Sirdī prieks” kopā pulcēja dejotājus no Zantes (vadītāja Marita Jekuma), Irlavas dejotājus „Abaviņa” (vadītāja Vikija Platace), Jaunpils dejotājus (vadītāja Agita Trokša) un pašmāju mazākos un lielākos dejotājus (vadītāja Vikija Platace). Pēc deju soļu atrādīšanas, sekoja ballīte un radošās darbnīcas S. Šteinas vadībā. Vairāk
Gundega Vīnakmene ir iekļuvusi starp 30 labākajiem skolēniem no visas Latvijas! 2015
Priecājamies informēt, ka Jaunpils vidusskolas skolniece Gundega Vīnakmene ir iekļuvusi starp 30 labākajiem skolēniem no visas Latvijas, kas piedalīsies Latvijas Nacionālās operas konkursa "Ceļojums uz operu" finālā! Vairāk
"Ceļojums uz operu" 2015
Biznesa ideju konkurss "Jauno uzņēmēju universitāte" 2015
Es, 12. klases skolniece Elīna Cīrule, piedalījos LU Ekonomikas un vadības fakultātes rīkotajā biznesa ideju konkursā "Jauno uzņēmēju universitāte". Vairāk
Mazpulcēnu darba gads ir sācies! 2015
Februāris, ko tautā sauc par Puteņu un Sveču mēnesi , mazpulcēniem ir pagājis darbu virpulī. Pirmkārt, mums vajadzēja īstenot un izveidot vides spēli „Interesantais dabā, vidē, visumā Jaunpils novadā” un aizstāvēt 13. februārī Tukumā. Mēs to paveicām! Septiņas bilžu kolāžas pārtop par septiņām puzlēm, bet tad jāatbild uz jautājumiem par redzamajiem attēliem. Vairāk
Lepojamies-Karlīna Leimane plūc uzvaras laurus IX Starptautiskajā festivālā „SAXOPHONIA” 2015
Karlīna par uzvaru konkursā „Saxophonia” cīnījās sīvā konkurencē-un uzvarēja starp 62 Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem-iegūstot galveno balvu-saksofonu Yamaha 1700. 00 eiro vērtībā! Vairāk
Jaunpils „Eiropas Gada cilvēki” 2015
Jaunpils „Eiropas Gada cilvēki” - Austra, Sandra un Vija viesojās Eiropas Parlamentā Vairāk
Lai arī turpmāk apgūtu LEADER naudas, Jaunpils pievienosies Kandavas partnerībai 2015
19. februārī novada iedzīvotāji tika aicināti uz diskusijām, lai paustu projektu idejas sava novada attīstībai. Kas tad īsti ir LEADER un kā esam izmantojuši šīs naudas līdz šim? Vairāk
Februārī Viesatās kopā sanāca Jaunpils novada zemnieki un uzņēmēji 2015
Š. g. 20. februārī Jaunpils novada Viesatu pagastā notika Zemnieku un uzņēmēju pasākums, kopā pulcējot teju 100 ļaužu. Vairāk
Struteliešu darbnīcas „7 BALLĒS”. 2015
7.februārī biedrībā „7 BALLES” struteliešus pulcēla sveču liešanas un pudeļu griešanas radošās darbnīcas. Kopīgi darbojās visu paudžu iedzīvotāji. Sveču liešanas darbnīca piedāvā plašas iespējas - lējām ar krāsainiem parafīna stiebriem pildītas sveces formās, kārtainas sveces nogrieztās stikla pudelēs un pašu dekorētās burciņās, veidojām tītas sveces. Vairāk
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība! 2015
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība izsaka sirsnīgu pateicību visiem atsaucīgajiem novada iedzīvotājiem, zemniekiem, uzņēmējiem un novada domei par sniegto finansiālo atbalstu jauna ugunsdzēsēju auto iegādei. Vairāk
Tiekas biedrību vadītāji 2015
29.janvārī „Ratā” tikās biedrību vadītāji, lai ikgadējā sanāksmē atskatītos uz labajiem darbiem iepriekšējā gadā un uzzinātu, kas jauns gaidāms šajā. Vairāk
Aknīstes novads pieredzes apmaiņā Jaunpilī 2015
22. janvārī Jaunpils novadu apmeklēja Aknīstes novada domes deputāti, izpilddirektors un pašvaldības administrācijas darbinieki, lai smeltos pieredzi vēsturisko ēku apsaimniekošanā. Vairāk
Jaunpilnieki cīnās novusa frontēs 2015
Sākušās ir 2015. gada Latvijas meistarsacīkstes komandām 2. līgā, kurās startē N/K „Jaunpils” pārstāvētā komanda. Š.g. 3. janvārī N/K „Jaunpils” pirmā posma sacensībās, kas notika Kuldīgā, tikās ar Auces komandu, kuru uzvarēja ar rezultātu 26-24. Vairāk
Jaunpils vidusskolas 11. klases skolēni kaļ plānus tālākizglītībai 2015
28. 01.2015. Jaunpils novada Domē audzinātājas D. Adiņas vadībā viesojās 11. klases skolēni, lai pārrunātu ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem un speciālistiem izglītības un karjeras izaugsmes jautājumus. Vairāk
Par plānotajiem darbiem 2015. gadā- izpilddirektors Pēteris Baranovskis 2015
Visiem jaunpilniekiem novēlu, lai šis gads ir kārtējais solis tuvāk pašu izvirzītajiem mērķiem, lai pietiek veselības priecāties par paveikto darbu un lai pietiek padoma izvirzot nākamos sasniedzamos mērķus! Vairāk
Godinām Jaunpils novada pašvaldības policijas brīvprātīgos palīgus! 2015
Pērnā gada nogalē Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja L. Gintere svinīgā pasākumā teica paldies brīvprātīgajiem opcijas palīgiem par nesavtīgi ieguldīto darbu sabiedriskās kārtības nodrošināšanā novada teritorijā. Vairāk
Policistu sveikšana 2014
EIROPAS GADS ATTĪSTĪBAI-EYD 2015 2015
Jaunpils ND priekšsēdētāja Ligita Gintere kopā ar citiem pašvaldību vadītājiem un LPS vadību piedalījās oficiālā Eiropas gada attīstībai atklāšanas pasākumā.

Pasākums notika š.g. 9. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. To organizēja Latvija kā ES Padomes prezidējošā valsts sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Vairāk
Pensionāru Ziemassvētku balle Viesatās 2014
22. decembrī Viesatu kultūras namā pulcējās pensionāri no Viesatu pagasta, lai būtu kopā viens ar otru, izkustinātu kājas lustīgā deju solī, skanīgi uzdziedātu, ietu rotaļās kopā ar folkloras kopas „Viesi” atraktīvajām sievām, pārrunātu aktualitātes, pamielotos ar sarūpētajiem gardumiem, kā arī vēlētu laba vēlējumus Kazas gadā tuvākam un tālākam kaimiņam. Vairāk
Īss atskats uz valsts svētku svinībām Viesatu pagastā! 2014
18. novembrī izskanēja svētku koncerts veltīts Latvijai 96. dzimšanas dienā „Skani, Latvija mana”. Pasākumā izskanēja Jaunpils novada Domes L. Ginteres svētku uzruna Viesatu pagasta iedzīvotājiem un S. Šteina pateicās izstādes „Svētki” veidotājiem par fotogrāfijām. Vairāk
Viesatu „Pupuķis” svin 5 šūpļa svētkus! 2014
29.novembrī Viesatu kultūras nama amatierteātrim „Pupuķis” jau 5 gadi. Uz dzimšanas dienas svinībām bija sabraukuši tuvāki un tālāki kolektīvi! Vairāk
Pateicamies par dāvāto uzticību un ceram uz kopēju sadarbību arī turpmāk. 2014
Novada domes vārdā vēlamies sirsnīgi pateikties novada uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem, zemniekiem, aktīviem un atsaucīgiem cilvēkiem un visiem dāsniem ziedotājiem, kuru atbalstam pateicoties apciemojām 70 vientuļos pensionārus, 7 bērnus invalīdus. Bērni rotaļājās un priecājās piedaloties svētku eglītēs, Ziemassvētku vecītis atnesa 540 bērniem saldumu paciņas, 70 bērniem grāmatas un skolas piederumus 130 pensionāri Viesatās un Jaunpilī kopā priecājās Ziemassvētku ballēs, dejas un labus vārdus aizvedām uz “Raudas” un “Ķīšu” pansionātiem. 131 cilvēks ar īpašām vajadzībām un Černobiļas AES avārijas likvidācijas dalībnieki saņēma finansiālu atbalstu. Vairāk
Jaunpils vidusskola viesojās Maskavā 2014
Laikā no 23.līdz 29.decembrim Jaunpils vidusskolas pārstāvji viesojās sadraudzības skolā Maskavā – 1224.vidusskolā. Ar šo skolu sadarbība ilgst jau desmit gadus un šajā reizē saņēmām ielūgumu ierasties uz skolas 50.gadu jubilejas pasākumiem. Braucām zinot, ka Maskavā mūs gaida sirsnīgi draugi un jaukas ģimenes. Ciemošanās dienās ne reizi vien tika uzsvērts, ka Latvijā šajās dienās ir Ziemassvētki, un fakts, ka latvieši atstājuši savas ģimenes un devušies ciemos, tika augsti novērtēts. Pielikums
Jaunpils baznīcas altāris atdzimis 2014
Droši vien daudzi, kuri ienāca baznīcā adventa un Ziemassvētku laikā, bija pārsteigti un izbrīnīti, ieraugot zeltaini vizošo, jau gandrīz restaurēto baznīcas altāri. Restaurācija vēl nav pabeigta, bet noslēdzies liels posms darbu gaitā. Pielikums
Ļaudis, ar kuriem lepojamies 2014. gadā 2014
Šis gads ir īpašs, jo pirmo reizi Jaunpils novada Dome pasniedz nomināciju Goda novadnieks! Vairāk
Labiekārtošanas dienesta rudens veikums 2014
Novembra sākumā Jaunpils centra dobēs un jaunajās puķu kastēs iestādīti kopā 1565 sīpolpuķu sīpoli (pārsvarā – hiacintes (baltas, dzeltenas, violetas), krokusi (dzelteni, zili, balti) un dažas tulpes). Nākamajā pavasarī sīpolpuķes plānots nomainīt ar vasaras puķu stādījumiem. Vairāk
Jaunpils novada Dome sumina šī gada Skaistākās sētas 2014
Sakoptāko sētu saimniekus Jaunpilī godināja š.g. 7. novembrī īpašā Dārzkopju cildināšanas pasākumā Jaunpils muzejā. Klātesošie varēja aplūkot fotoizstādi „Jaunpils savējo acīm” un smelties zināšanas un radošas idejas-kā mājās pagatavot sukādes,– Ineses Kurzemnieces izpildījumā. Vairāk
SKOLĒNI NO JAUNPILS VIDUSSKOLAS DODAS IZGLĪTOJOŠĀ EKSKURSIJĀ UZ ZINĀTNES CENTRU “ZILI BRĪNUMI” 2014
Uzņēmums SIA „Aspired”, sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, rīko pasākumus projekta „Pakalpojumu sniegšana tehnoloģiskās jaunrades un inovācijas rosināšanai jaunatnes vidū – zinātnisko ekspozīciju apmeklējumi” ietvaros, kur skolām no katra reģiona tika dota iespēja doties uz kādu no Latvijas zinātnes centriem. Vairāk
Jaunpils vidusskolā tikās Ogres, Tukuma, Saldus un Brocēnu vidusskolēni, lai iegūtu zināšanas par uzņēmējdarbību un inovācijām 2014
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar SIA „Ķemers Business and Law Company” 19. septembrī organizēja bezmaksas semināru vidējās (10.-12.klase) izglītības iestāžu izglītojamiem, kā attīstīt un īstenot savas radošās biznesa idejas, par inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšanu pēc izglītības iegūšanas, papildināt skolā gūtās zināšanas un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas attīstot biznesu un pielietot savas teorētiskās zināšanas ekonomikā. Vairāk
Biedrība „Optimisti” tikuši pie jauna zāles pļāvēja! 2014
„Dzīļu” mājas iedzīvotāji ir viens no veiksmīgākajiem piemēriem māju apsaimniekošanā. Biedrība „Optimisti” tika dibināta 2011. gadā, taču pirms tam jau 2006. gadā iedzīvotāji bija izveidojuši savu grupu un veiksmīgi izmantoja biedrības „RATS” realizētos projektus KNHM fondā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Vairāk
Radošo darbu saieta vieta „7 BALLES” 2014
2013.gada 2.martā Jaunpils vidusskolā norisinājās III Jaunpils iedzīvotāju forums. Saiets pulcēja 115 novada iedzīvotājus, kas ir līdz šim lielākais apmeklētāju skaits. Arī biedrības „7 BALLES” biedri aktīvi piedalījās šajā forumā. Vairāk
Jaunpils –konkursā „Eiropas Gada pašvaldība 2014” atzīts par veselīgāko novadu
Konkurss „Eiropas Gada pašvaldība” tiek organizēts jau trešo gadu. Jaunpils pašvaldība arī iepriekšējos gados startēja šajā konkursā, taču šis gads izrādījās īpaši veiksmīgs un godam tika iegūta nominācija „Jaunpils –pašvaldība veselam iedzīvotājam”. Vairāk
Latvijas Veselības nedēļa Jaunpils novadā 2014
No 29. Septembra līdz 5.oktobrim visā Latvijā risinājās Veselības nedēļa, kur savu dalību apliecināja arī Jaunpils novads ar sešu vakaru programmu. Vairāk
Jaunpils draudzes pārstāvji viesojās Polijā 2014
Mēs esam braukuši cauri Polijai ne reizi vien. Lieli garlaicīgi ceļi, ko saucam par „bāņiem”, ja vēl remonti ar luksoforiem un satiksmi vienā virzienā, gaidīšana... tīrās šausmas. Tādās reizēs es domāju – kāda ir Polija kā ceļojuma galamērķis, ja šo valsti iepazīst tuvāk? Un lūk, vēlēšanās piepildās. Vairāk
Zinību diena Jaunpils vidusskolā 2014
Šogad Zinību dienā Jaunpils vidusskola-„uzpucēta” kā vel nekad -no iekšpuses un ārpuses-nosiltināta, izremontēta, aprīkota ar jaunām mēbelēm, modernu datortehniku- sagaidīja gan smaidīgos skolēnus, gan viņu vecākus, gan pedagogus. Rudens ir pienācis klusi un nemanāmi, vēl nesen vasaras brīvlaikā un atvaļinājumu laikā meklējām ēnu, kur paslēpties no neprātīgi karstajiem saules stariem un nu jau septembris klāt! Vairāk
Krustpils novads ciemojas Jaunpilī 2014
22. augustā Jaunpils novada Domē pieredzes apmaiņā viesojās Krustpils novada pašvaldības darbinieki. Vairāk
Jaunpilī viesojās VARAM ministrs Romāns Naudiņš 2014
Š.g. 1. augustā Jaunpils novada Dome uzņēma viesos VARAM ministru Romānu Naudiņu un ministrijas parlamentāro sekretāru Eināru Cilinski. Ministrs viesojās Jaunpilī pirmo reizi. Vizītes laikā ministrs tikās ar L. Ginteri, P. Baranovski, V. Zīverti, lai dalītos aktuālajā informācijā par jaunumiem projektu un reģionālās attīstības jomā. Vairāk
Viesatu pagasta svētki 2014
15. augusta dienas pirmajā daļā Viesatu kultūras nama priekšā pulcējās veci un jauni, lai ļautos radošam domu lidojumam un palīdzētu vecajam tērpam pārtapt jaunā, izmantojot dažādus dabas materiālus. Izbrīnu un pārliecību tam, ka izdomai nav robežu, izraisīja Sandras Šteinas modernā dadžu kleita. Vairāk
Sen lolotais sapnis, ka kādreiz arī Jaunpilī būs strūklaka – nu ir piepildījies 2014
Jaunpils novada Viduslaiku svētku ietvaros pašvaldība ar vietējo uzņēmēju atbalstu Jaunpils dīķī 09.08.2014. atklāja strūklaku. Īpašs paldies, Agrim Smelterim un SIA “Līvas grupa” par 1000.00 euro atbalstu projekta realizācijai. Strūklaku iepretī vecajām ūdensdzirnavām no vairākiem skatu punktiem iespējams aplūkot ikvienam interesantam. Tā ir aprīkota ar krāsu LED apgaismojumu un īpaši romantiski izskatās diennakts tumšajā laikā. Augstums ir gana iespaidīgs - 6 m. Strūklaku paredzēts izmantot katru gadu. Normālā režīmā plānots , ka strūklaka varētu darboties no plkst. 8.00 līdz 1.00 laika posmā no 1. maija līdz rudens salnām.

Uzstādīšanu veica SIA “Alvita strūklakas”, kas pēc iepriekšējas tirgus cenu izpētes varēja piedāvāt būtiski izdevīgāku piedāvājumu. Projekta kopējās izmaksas 3061.30 euro.

Paldies sakām SIA ”Jaunpils pils”, kas turpmāk rūpēsies par strūklakas uzturēšanas darbiem, lai tā priecētu gan vietējos ļaudis, gan tūristus.
Jaunpils pils pārstāves viesojās Dānijas Jaunpils pilī 2014
Jaunpils – jaunās pils atrašanās vieta – nav tikai izcelsmes veids mūsu Jaunpils vietvārdam, tāds ir arī vairākām citām Ņūkāslām jeb Jaunpilīm pasaulē! Jau šogad maijā Jaunpils pils direktore Kristīne Liepiņa un reklāmas speciāliste Inga Krūtaine Pasaules Jaunpiļu alianses konferencē Čehijā iepazinās ar citu Jauno piļu pārstāvjiem, kuru pašvaldībās un apsaimniekošanā ir pilis. Vairāk
Lepojamies-Kristeram Zorikam Sudraba medaļa EČ 2014! 2014
Zoriks ieguva Sudraba medaļu. Kristers basketbola gaitas uzsāka Jaunpilī pie trenera Aināra Plezera un turpināja pie Mārtiņa Fomina Rīgas BS/DSN. Vairāk
Jaunpils jaunieši kopā ar Domes vadību un speciālistiem aktīvi līdzdarbojas, lai realizētu savas idejas... 2014
22. augustā RAC „Rats” kopā pulcējās Jaunpils novada Domes vadība, pašvaldības un iestāžu darbinieki, NVO pārstāvji un paši jaunieši, lai kopīgi diskutētu par savstarpējas sadarbības veidošanu un jauniešu iespējām īstenot savas idejas. Vairāk
Jauniešu sadarbība ar pašvaldību-seminārs Ratā 2014
Jaunpils audēju darbnīca atvērta apmeklētājiem 2014
Biedrības „Dzīpars” rokdarbniecēm tradicionālās amatu prasmes - aušana, adīšana un citas, ir kļuvušas par sirdslietu, ar kuru viņas vēlas dalīties ar saviem viesiem. Vairāk
Jūnijs- izlaidumu laiks Jaunpils vidusskolā 2014
14. jūnija pēcpusdienā, gaisā virmojot liego peoniju, liliju un rožu smaržai, Jaunpils pilī pulcējās 9. un 12. klašu absolventu radi, draugi un paziņas. Svinīgajā brīdī ar absolventiem bija Jaunpils novada Domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, skolas direktors Jānis Liepiņš un skolotāji. Vairāk
Jaunpils vidusskolas 9. un 12. klašu izlaidums 2014
Jaunpilī viesojās LR Labklājības ministrs Uldis Augulis 2014
16. maijā Jaunpilī viesojās LR Labklājības ministrs Uldis Augulis. Ministrs apmeklēja savu Jaunpils vidusskolu un priecājās par pozitīvajām pārmaiņām siltumefektivitātes uzlabošanā. Ministrs tikās ar skolēniem un skolotājiem.

Vēlāk U. Augulis Jaunpils pils Zaļajā zāle tikās ar novada iedzīvotājiem un Jaunpils pašvaldības iestāžu darbiniekiem, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus labklājības nozarē. Tika runāts par pensiju indeksāciju, pabalstu sistēmu, izglītības u.c. jautājumiem. Auguļa kungam tika jautāts arī par kandidēšanu EP vēlēšanās, uz to ministrs atbildēja, ka nekandidēs, bet turpinās strādāt, jo darāmā ir daudz... Paldies visiem, kas atnāca uz tikšanos!
Augulis viesojas Jaunpilī 2014
JAUNPILS NOVADS TURPINA ATTĪSTĪTIES 2014
Jaunpils vidusskola kļuvusi siltāka un ieguvusi jaunu ārējo izskatu ar KLIMATA PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRUMENTA FINASIĀLU ATBALSTU Vairāk
Jaunpils novada Dome Likteņdārza amfiteātrī stāda ozolu par godu novada represētajiem 2014
Ar visas Latvijas tautas atbalstu uz salas Daugavā, Koknesē, top Likteņdārzs. Tā ir vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Gan cilvēka, gan valsts. Satiekas, lai dotu mierinājumu pagātnei, spēku šodienai un iedvesmotu piepildīt savus sapņus nākotnē.  Vairāk
Ozola stādīšana Likteņdārzā politiski represēto piemiņai 2014
Paldies visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, kuri ir atsaukušies Ugunsdzēsēju biedrības aicinājumam: 2014
Dažu mēnešu laikā jums ir izdevies saziedot jau 3500.00 EUR

Paldies:

            Andrim Ārgalim, Sia „Joži”, Sia „Pētertāles”, a/s „Jaunpils LIS”, z/s „Mazkraučas” Arbidānu ģimenei, z/s „Melkaļi” Lūšu ģimenei, z/s „Arāji” Metlu ģimenei, z/s „Rudzīši” (Ozolnieku novada z/s), biedrībai „Par stipru Latviju”, Zariņu ģimenei, Učelnieku ģimenei, Inetai Miķelsonei, Rasmai Īlei, Helgai Urbānei, Kārlim Ķergalvim, Andrejam Lauriņam, Zigurdam Holšteinam, Leontīnei Zvirbulei, Emīlijai Spulei, Mārim Jaucim, Zaigai Jaucei, Aurikai Bogatajai, Mārim Lagzdiņam, Lāču ģimenei, Ilgai Mačiņai, Birkenšteina kungam, Aivai Cimzietei, Denisai Vitenbergai, Valdim Gulbim, Tālim Sipeniekam, Pēterim Baranovskim, Jurim Mūrniekam, Jānim Smirnovam, kundzei no Jurģiem un Saules labvēlim! Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība turpina līdzekļu vākšanu, lai varētu iegādāties Vācijā noskatīto ugunsdzēsēju auto. Tās iegādei –vēl nepieciešami 16.5 tūkstoši eiro! Aicinām ikvienu -savu iespēju robežās -atsaukties lūgumam ziedot, lai parādītu visiem, ka Jaunpils novada ļaudis spēj paši parūpēties par savu drošību!

Rekvizīti:
Jaunpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība
Reģistrācijas numurs: 40008178439
AS "SEB banka" SWIFT kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV56UNLA0050021847444

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!
Ugunsdzēsēju biedrības vārdā Māris Lagzdiņš
Tel. mob.26183231
„Ratā” jaunpilnieki dalās pozitīvajā pieredzē ar IZM darbiniekiem par mūžizglītības jautājumiem 2014
27. maijā Jaunpilī viesojās Izglītības un Zinātnes ministrijas projekta komanda, lai runātu par mūžizglītības jautājumiem. Jaunpils novadā ar iedzīvotāju izglītošanu, brīvā laika organizēšanu un uzņēmējdarbības veicināšanu aktīvi nodarbojas daudzas biedrības. Vairāk
Izglītības un Zinātnes pārstāvju viesošanās Ratā un Dzīparā 2014
LEPOJAMIES 2014
Jaunpils vidusskolas 12. klases absolvents Jānis Eglītis kopā ar Latvijas valsts prezidentu Andri Bērziņu dosies uz Franciju

            Jānis Eglītis ieguva 1. vietu atklātajās (starptautiskās) militārās daudzcīņas sacensībās Jaunsargiem valstī,( instruktors Emīls Latišs) pierādīja, ka ir pats ātrākais, veiklākais un spēcīgākais jaunsargs ne tikai Jaunpilī, bet visā valstī. Un mums- atliek tikai lepoties un novēlēt Jānim turpmāku veiksmi mācībās un karjerā.

            Jānis un vēl trīs jaunsargi no Latvijas kopā ar valsts prezidentu Andri Bērziņu no š.g. 4. -14. jūlijam viesosies Francijā. Vizītes laikā jaunieši tiksies ar Francijas prezidentu Fransuā Olandu un citiem jaunsargiem, lai piedalītos lielajā parādē.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Rasa, Jaunpils novada Domes
Sabiedrisko attiecību vadītāja
„Zemenīte” jūnijā atzīmēja savu piekto dzimšanas dienu! 2014
Šogad zīmīgs ir cipars -5! Ne tikai Jaunpils novads svinēja savu piekto dzimšanas dienu, bet arī pirmsskolas izglītības grupa „Zemenīte” atzīmēja piektos šūpļa svētkus. Pirms pieciem gadiem „Zemenīte” darbojās kā dienas centrs un šobrīd kā pirmsskolas grupa. „Zemenīti” šobrīd apmeklē 35 (2-4 gadus veci) bērni. Vairāk
Zemenītei 5 gadi 2014
Jaunpils pilskundzei Elīzai pasniegtas 260 rozes 2014
Pagājušā nedēļas nogalē Jaunpils pilī norisinājās Viduslaiku svētki, kuros satikās pagātne un nākotne, zūdot laika robežām. Šajā dienā visas iespējamās rozes piederēja pilskundzei Elīzai viņas 260 gadu jubilejā! Vairāk
Viduslaiku svētki 2014
Jaunpils centrs top zaļāks un skaistāks 2014
Š. g. 25.jūlijā Jaunpils novada pašvaldība Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) projekta „Interesantais pašvaldībā daudzveidīgajā Latvijā un Eiropā” ietvaros ar Meža attīstības fonda finansiālu atbalstu Jaunpils novadā, Jaunpils centrā, turpinot Pīlādžu parka attīstības ideju, iestādīja 7 koku dižstādus. Vairāk
Jaunpils novada svētki 2014
Kā jau iepriekšējos mēnešos- gan Jaunpilī, gan citviet Latvijā, izskanējis un izdaudzināts- jaunpilnieki maijā svinēja novada 5. dzimšanas dienu. Zinām, ka lielās Republikas pilsētas svētkus atzīmē ar grandioziem šoviem, bet mēs, ne tik lielie-esam pierādījuši, ka paši –iedzīvotāji, protam gan rīkot, gan svinēt svētkus. Un lai tur vai kā –Jaunpils novada dzimšanas diena nosvinēta godam! Svētki sākās jau 11. maijā un svētku kulminācijas brīdis -kopā ar atraktīvo vakara vadītāju Valteru Krauzi, 31. maijā noslēguma koncertā. Lasīt vairāk
Jaunpils vārds godam izskan pasaulē - Ņūkāslu konferencē Nova Hradā, Čehijā 2014
         No 28. aprīļa līdz 4. maijam Jaunpils pašvaldības delegācija piedalījās Pasaules Ņūkāslu konferencē Nova Hradā (latviski-Jaunpils) Čehijā. Šogad konferencē tika pārstāvētas 10 pasaules Ņūkāslas no dažādiem kontinentiem. Galvenās tēmas diskusijai konferencē - tūrisma attīstība, vēsturisko ēku izmantošana, kultūras mantojuma saglabāšana, finansējuma piesaistīšana Ņūkāslām ar dažādu fondu palīdzību, izglītība, uzņēmējdarbība, jauniešu bezdarbs u.c. Lasīt vairāk
Jaunpils vidusskolai ceturtā vieta ”eXperimentā” 2014
         Sestdien, 24. maijā Latvenergo koncerna erudīcijas konkursa ”eXperiments” finālā ar ievērojamu punktu pārsvaru uzvaras laurus plūca Zemgales reģiona jaunieši – Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komanda „YOLO-6”.

Vairāk
Experiments 2014
Jaunpils pašvaldība kaļ plānus-kā veicināt Tūrisma attīstību novadā 2014
Š. g. 20. februārī Jaunpils pilī, novada Tūrisma attīstības programmas izstrādes ietvaros, notika tūrisma seminārs, pulcējot kopā gan pašvaldības pārstāvjus un tūrisma jomas speciālistus un uzņēmējus -gan pašmāju, gan no kaimiņu novadiem. Lasīt vairāk
Jaunpils novada tūrisma seminārs 2014
Zemnieku ballē lustīgi ballējās vairāk kā 100 Jaunpils novada zemnieki un uzņēmēji 2014
                 Š. g. 21. februārī Jaunpils novada Viesatu pagastā notika zemnieku un uzņēmēju balle, kopā pulcējot vairāk kā 100 dalībniekus. Iepriekš pašvaldība rīkoja t.s. Uzņēmēju dienu, kurā parasti piedalījās tikai ap 40 dalībnieku. Tāpēc šoreiz-dalībnieku skaits-rekordliels!
Lasīt vairāk
Zemnieku un uzņēmēju balle 2014-02-25
Valtera Poļakova izstāde „Latvijas bērni” un diskusijas ar demogrāfiem Jaunpils pilī 2014
                 Galvenais izstādes mērķis bija aicināt katru atsevišķi un visus kopā apzināties savu atbildību par bērniem – gan tiem, kuri jau sper pirmos soļus dzīvē, gan tiem, kuri vēl tikai piedzims. Vai viņi augs drošā un pārtikušā vidē, vai viņi saglabās vēlmi savu dzīvi stabili un paliekoši saistīt ar Latviju, vai paši nākotnē veidos stipras un bērniem svētītas ģimenes? Lasīt vairāk
Valtera Poļakova fotogrāfiju izstāde "Latvijas bērni" 2014
Jaunpilnieki kopā ar Baibu Sipenieci- Gavari priecājas par filmu „Tas bija mūsu laiks” 2013
                  28. novembrī Jaunpils pilī tika demonstrēta Artūra Lāča filma „Tas bija mūsu laiks”. Filmas pirmizrādi apmeklēja arī Baiba Sipeniece-Gavare. Baiba ir ierunājusi filmas tekstu un ļoti lepojas ar savu Jaunpili un šo filmu. Vairāk
Pašā galvaspilsētas sirdī – Jaunpils pils 2013
                  Pie tirdzniecības centra Origo izveidots deviņus metrus plats interaktīvs un izglītojošs dizaina objekts Saules pulkstenis – Origo Universi, kas ikvienu rosina noteikt laiku un iepazīt Latvijas viduslaiku pilis un nozīmīgākos objektus Eiropas pilsētās. Tajā skaitā ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis var aplūkot arī informāciju par Jaunpils pili. Vairāk
Kā atzīmējām Latvijas 95. Dzimšanas dienu 2013
Latvijas 95. dzimšanas dienas svinības Jaunpilī

Ar lielu dzimtenes mīlestību sirdī Valsts svētkus svin mazajā Viesatu pagastā

Aktrise Sigita Jevgļevska un Māris Kupča Jaunpils vidusskolā
Olitas Nigules (Rumbas) izstāde „Atskats” –dzimtajā novadā Jaunpilī 2013
                  Jaunpils novads pamatoti var lepoties ar stiprajām dzimtām, kuru pārstāvji nes Jaunpils vārdu tuvu un tālu, teic Jaunpils pils muzeja vadītāja Ligija Rutka. Dzimtajā novadā –Jaunpilī -šī ir pirmā mākslinieces izstāde. Lasīt vairāk
Lustīga Mārtiņdienas tirgus andele Jaunpils vidusskolā 2013
                  Par raibu un skaļu tirgus placi 8. novembrī pārvērtās Jaunpils vidusskolas zāle, kur ar pašu gatavotiem našķiem un darinājumiem tirgojās gan lieli, gan mazi. Pirkt un pārdot gribētāju netrūka! Gardēžiem maciņš bija jāpatukšo krietni, jo gardumu sortiments bija raibu raibais- pīrāgi, vafelītes, skudru pūžņi ar šokolādes glazūru, kēksiņi, plātsmaizes, žagariņi, ķiploku grauzdiņi, mandeles kanēlī, „zaļi rafaello”, šokolādes saldās desas un pat gardumgardas kūkas un tortes. Lasīt vairāk
Baltu vienības diena Kartavkalnā 2013
                  22. septembrī visā Latvijā tika atzīmēta Baltu vienības diena. Tālajā 1236. gadā Saulstāvjos Saules kaujā latviešu un lietuviešu ciltis kopīgiem spēkiem sakāva Zobenbrāļu ordeni. Pieminot šo notikumu kopš 2000. gada tiek atzīmēta Baltu vienības diena. Lasīt vairāk
Jaunpils novada domes deputāti-skolas solos 2013
                  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība jau kopš 2011. gada rīko akciju „Skolas diena”, aicinot deputātus vienu dienu iejusties pedagoga dzīves un darba ritmā. Akcijas mērķis-veidot lēmējvaras un sabiedrības izpratni par pedagoga darba pienākumiem un rosināt kvalitatīvas diskusijas par pedagogu darba vides attīstības vajadzībām. Lasīt vairāk
Jaunpils novada domes izpilddirektors – Pēteris Baranovskis 2013
                  No šā gada 1. jūlija ir stājušies spēkā būtiski grozījumi likumā "Par pašvaldībām", nosakot amatu savienošanas papildu ierobežojumus. Vienas no izmaiņām likumā nosaka, ka no šā gada 1. jūlija pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā pieci tūkstoši iedzīvotāju, domes priekšsēdētājs vienlaikus vairs nevarēs pildīt arī pašvaldības izpilddirektora pienākumus. Šādas izmaiņas izdarītas, lai nodalītu lēmējvaru no izpildvaras. Lasīt vairāk
Esmu jau pirmklasnieks 2013
                  28. augustā Viesatu kultūras namā notika pasākums „Esmu jau pirmklasnieks”. Šie svētki Viesatu pagastā jau notiek vairāk kā 15 gadus. Lasīt vairāk
2. un 3. Augustā notika Viesatu pagasta svētki. 2013
                  Bērnu sporta svētki, kuri notika Viesatu Birzītē. Bērniem bija iespēja lēkāt pa batutu un piepūšamo pili. Bērni piedalījās sportiskās aktivitātēs :’’ Korķīši’’, ‘’Bumbiņu mešana’’, ‘’Ātrrāpošana’’, ‘’Koka kājas’’, ‘’Lecaumaukla’’, , Smilšu pils celšana’’, ‘’Baloniņi’’ un visu noslēgumā bija velomaratons, kas guva ļoti lielu atsaucību. Lasīt vairāk
Svētki atbalsojās Jaunpilī! 2013
                   30.jūnijā dienas vidū, kad saule bija zenītā - plkst. 13:29, dziesmu un deju svētku dalībniekiem un līdzjutējiem kopīgi dziedot l.t.dz. „Bēdu, manu lielu bēdu!”, mastā tika pacelts Jaunpils Dziesmu un deju svētku karogs Lasīt vairāk
Sākam veidot Pīlādžu parku Jaunpilī 2013
                  Jaunpils iedzīvotāju moto – „Mana Jaunpils –manas mājas”, un savas mājas ir jāsargā. Vadoties pēc mūsu senču tradīcijām, to vislabāk palīdz sargāt pīlādzis, kas mitoloģijā pazīstams kā mājas sargs, mošķu padzinējs, zibens spēriena novērsējs. Senāk pīlādzi stādīja mājas pagalmā, tā zarus kāra pie ieejas namā un izmantoja dažādos rituālos, pielietoja laika vērošanā, prognozēšanā, lauksaimniecības darbu plānošanā. Lasīt vairāk
Pavasara gadatirgus 2013
                  Svētdien, Mātes dienā, lietus un dzestrais laiks nelika sēdēt mājās ne pirkt ne pārdot gribētājiem. Jau pirms astoņiem rītā Jaunpils centrālā iela pildījās ar tirgotājiem. Lasīt vairāk
Pavasara gadatirgus 2013
Ģimeņu sporta spēles Kartavkalnos 2013
                  15.maijā tiks atzīmēta Starptautiskā ģimenes diena. Latvijā šo dienu par svētkiem sauc salīdzinoši nesen – kopš 2008.gada. Ģimenes dienā visi tiek aicināti rūpēties par ģimenes vērtībām un pārdomāt tās nozīmību ikviena cilvēka dzīves gaitās. Lasīt vairāk
Ģimeņu sporta spēles 2013
Jaunpils vidusskolai – 150 2013
                  Maija sākums Jaunpilī pagāja ne tikai atzīmējot Valsts svētkus, bet arī skolas 150. jubileju. Svinības sākās jau 1. maijā, kad ieradās viesu delegācijas no sadraudzības skolām Maskavā (Krievija), Tallinā (Igaunija), Ustjkā (Polija) un Kelmē (Lietuva). Lasīt vairāk
Jaunpils vidusskolai – 150 2013
Jaunpils pils konkursa „Jaunpils pils suvenīrs” uzvarētāji 2013
                  Lai veicinātu Jaunpils pils atpazīstamību, atbalstot Jaunpils novada iedzīvotāju iniciatīvu, SIA „Jaunpils pils” no 2013.gada 1.aprīļa līdz 30.aprīlim izsludināja konkursu „Jaunpils pils suvenīrs”. Lasīt vairāk
Sadraudzības pasākums "Prieks kopā būt" 2013
Sadraudzības pasākumā "Prieks kopā būt" Viesatās bija ieradušies un ar saviem priekšnesumiem priecēja:
            Auces sieviešu vokālais ansamblis - Vadītāja Ruta Januze
            Viesatu deju kolektīvs - vadītāja Līva Rasa
            Dobeles teātris "Smaids" - vadītājs Aivars Mežķis
            Tukuma pilsētas modes deju studija "Dāmas spridzinātājas" - horeogrāfe Liene Bēniņa
            Zebrenes sieviešu vokālais ansamblis "Modo" - vadītāja Ainārs Plezers
            Irlavas jauniešu deju kolektīvs - vadītāja Vikija Platace
            Zebrenes līnijdejotājas "Kantrīmeitenes" - vadītāja Arianda Puriņa
            Zentenes amatierteātris – krīzes situācijā "Tautas dziedniece no Zentenes"
            Viesatu amatierteātris "Pupuķis" - vadītāja Aneta Rulle
„Mūsdienu Latvijas garšas” ekspedīcijā Jaunpilī 2013
                  Jau no 13. janvāra kanāla TV3 skatītāji savos ekrānos svētdienas vakaros var vērot raidījumu „Mūsdienu Latvijas garša”, kurā raidījuma dalībnieki prezentē savu Mūsdienu Latvijas garšu un sacenšas par meistarīgākā pavāra titulu. Savu meistarību 9 pavāru konkurencē 10.martā demonstrēs arī Jaunpils pils Viduslaiku kroga šefpavāre Sandra Zariņa ar saviem palīgiem. Lasīt vairāk
Jaunpils iedzīvotāju forums 2013
                  2.martā Jaunpils vidusskolā norisinājās III Jaunpils iedzīvotāju forums. Saiets pulcēja 115 novada iedzīvotājus, kas ir līdz šim lielākais apmeklētāju skaits - iepriekšējos divos forumos piedalījās mazāk par simts cilvēkiem. Kā ierasts, mūsu pieredzi pārņemt, bija ieradušies arī viesi – šoreiz no Pūres un Džūkstes pagastiem. Lasīt vairāk
"Jaunpils iedzīvotāju forums 2013"
LEPOJAMIES 2013
                  Sestdien, 2.februārī, Jaunpils vidusskolā bija Žetonu vakars, kas kā ierasts, pulcē ne tikai pašreizējos skolēnus, bet visus, kuri reiz absolvējuši Jaunpils vidusskolu. Audzinātāji ar īpašām sajūtām gaida savus audzēkņus, lai pakavētos atmiņās par kopā pavadīto laiku un uzzinātu par katra gaitām pēc vidusskolas beigšanas. Lasīt vairāk
Burtiņu svētki 2013
                  Jaunpils vidusskolā jau par tradīciju kļuvuši Burtiņu svētki, kad mazie pirmklasnieki 12.klases skolēniem atrāda savas alfabēta prasmes un pēc pārbaudes saņem sertifikātus, kas apliecina, ka alfabēts ir apgūts. Šogad Burtiņu svētki norisinājās 21.janvārī.
Burtiņu svētki 21.janvāra 2013
Labdarības koncerti 2013
                  Piektdien, 18. janvārī, Jaunpils vidusskolas pašdarbības kolektīvi skolotāju Irēnas Martuzānes, Mārītes Kabakas, Irēnas Liepiņas un Tamāras Juzupas vadībā ar koncertprogrammu „Piparkūku sirds” devās iepriecināt pansionātu „Ķīši” un „Rauda” iemītniekus. Kopā ar skolēniem koncertā piedalījās Jaunpils līnijdejotāju grupa „Vēlziedes”.
Labdarības koncerts 2013
Jaungada karnevāls „Šahs un mats” Jaunpils pilī 2013
                  Jau 40. reizi (pēc Jaunpils pils restaurācijas) Jaunpils pilī 1. janvārī norisinājās Jaungada karnevāls, kuru šogad caurvija melnbaltā šaha tēma. Gluži kā pati stratēģiskā spēle „šahs” karnevāls ir savdabīgs piedzīvojums, kurš gadu no gada aicina gan uzticamus, gan jaunus spēlētājus skaistās partijās un kombinācijās iesākt jauno gadu! Lasīt vairāk
Jaungada karnevāls „Šahs un mats” Jaunpils pilī 2013
Jaunpils novusa kluba kausa izcīņa 2013
                  Pagājušā gada nogalē, 29. decembrī, Jaunpils Sporta nama mazajā zālē norisinājās Jaunpils novusa kluba kausa izcīņa novusā komandām. Sacentās četras komandas: „NK Jaunpils”, „Tukums NK- 2”, „Kandava” un Saldus „Druva”. Lasīt vairāk
Pieredzes apmaiņas brauciens pie kolēģiem Mārupē 2013
                  Jaunpils novada domes darbinieki Jauno gadu uzsāka ar viesošanos pie kolēģiem Mārupes novadā, kuras laikā noklausījāmies Mārupes novada domes priekšsēdētāja Mārtiņa Bojāra vietnieces Līgas Kadiģes prezentāciju par dzīvi novadā, tā prioritātēm, sasniegumiem un problēmām. Mūsu darbiniekiem bija iespēja izstaigāt domes ēku, tikties ar saviem kolēģiem un dalīties pieredzē dažādu nozīmīgu jautājumu risināšanā. Lasīt vairāk
Briselē izskan Baltijas valstu lauksaimnieku protesta akcija 2012
                  22. novembrī triju Baltijas valstu lauksaimnieki Briselē (Beļģija) netālu no Eiropas Komisijas un Padomes ēkām apvienojās protesta akcijā, lai pievērstu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu un valdību vadītāju uzmanību nevienlīdzīgajiem tiešajiem maksājumiem Eiropas Savienībā. Lasīt vairāk
Baltijas valstu lauksaimnieku protesta akcija 2012
Skatuves runas konkurss 2012
                  Skatuves runas konkurss! Jaunpils vidusskolā 15.11.2012.
Svētki kultūras darbiniekiem 2012
                  Piektdien, 2.novembrī, Milzkalnes Tautas namā tika atzīmēti kultūras darbinieku svētki, kas pulcēja kopā Jaunpils, Tukuma, Engures un Kandavas novadu kultūras darbiniekus un viņu atbalstītājus. Lasīt vairāk
Svētki kultūras darbiniekiem 2012
Konkursa „Skaista mana sēta” 2012.gada rezultāti 2012
Nominācijā „Sakoptākā lauku sēta”
            Zonbergu un Smeltes ģimenes „Ošnieki” – 1. vieta
            Kreceru ģimene „Ķuņķuri” – 1.vieta
            Bierandu ģimene ”Pladaras” – 2.vieta
            Rutku ģimene „Voldemāri” – 2. Vieta
            Ineta Freimane „Odiņi” – 3.vieta Pārējās nominācijas
Koru sadziedāšanās sezona atklāta 2012
Sestdien, 13. oktobrī, Jaunpils kultūras namā ar koru sadziedāšanos tika atklāta 2012./2013. gada pasākumu sezona. Dziesmā vienojās jauktais koris "Sēja", Tumes pagasta jauktais koris, Latvijas Mākslas akadēmijas jauktais koris "Senais kalns" un Jaunpils jauktais koris.
Koru sezona atklāta 2012
Svētki pienotavai 2012
Jaunpils pienotavas rekonstrukcijas 1.kārtas atklāšana
                  10.oktobrī Jaunpils pienotavā norisinājās ražotnes rekonstrukcijas 1.kārtas atklāšanas svētki. Tika atklāts jaunais siera cehs, kas palīdzēs dubultot saražotā siera un biezpiena apjomu, piena pieņemšanas cehs un noliktava. Veikta arī nepieciešamās elektroapgādes sistēmas ierīkošana. Kopumā rekonstrukcijas 1.kārtā ieguldīti 3,4 miljoni latu. Rekonstrukcija veikta ar Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma atbalstu, un, kā savā apsveikuma uzrunā teica Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores vietnieks Indulis Āboliņš, saņemtais ES atbalsts ir viens no lielākajiem, ko kādam uzņēmumam ir piešķīris LAD. Pašreiz jau sākusies rekonstrukcijas otrā kārta, kurai sekos vēl trīs. Lasīt vairāk
Pienotavas svētki 2012
Olimpiskā diena 2012
28.septembrī skolās risinājās Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotā Olimpiskā diena – „Pavingrosim”, ar kuras palīdzību tiek popularizēta Olimpiskā kustība, veselīgs dzīves veids un godīgas spēles principi sportā. Šogad Olimpiskās dienas pasākumos piedalījās 76 000 skolēnu no visas Latvijas.Lasīt vairāk
Olimpiskās dienas 2012
Tukumā sumina labākos skolotājus 2012
Tuvojoties skolotāju dienai, 4.oktobrī Tukuma kultūras namā tika sveikti Tukuma un Jaunpils novada skolotāji, kuri saņēma „Swedbank” dāvanas, Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus un Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus.
Priecājamies, ka sveicamo vidū bija Jaunpils vidusskolas mājturības un sociālo zinību skolotāja, direktora vietniece Gita Leimane, kura saņēma „Swedbank” balvu, kā Jaunpils novada labākā skolotāja. Apsveicam!
Svinīgā pasākuma laikā, skolotājus ar sirsnīgu koncertprogrammu priecēja Latvijas Nacionālās operas soliste Evita Zālīte.
Hipotēku bankas Klientu klubs "Mēs paši" 2012
Jūnija sākumā Hipotēku bankas Klientu klubs "Mēs paši" izsludināja projektu konkursu Bauskas, Iecavas, Vecumnieku, Rundāles, Jelgavas, Ozolnieku, Dobeles, Tērvetes, Auces un Jaunpils novados, kurā aicināja piedalīties ikvienu - fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības. Lasīt vairāk
Leonardam Žukovam – 90 2012
1.septembrī Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere, Jaunpils vidusskolas direktors Jānis Liepiņš un skolotāja Judīte Kalme devās uz Rīgu, lai sveiktu 90. dzimšanas dienā pedagoģijas profesoru, Jaunpils vidusskolas direktoru, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri un izcilu personību - Leonardu Žukovu. Svinīgais pasākums notika Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kur Leonards Žukovs darbojās Teorijas katedrā. Strādājot katedrā, viņš izstrādāja habilitācijas darbu „Skolotāju izglītība Latvijā līdz 1940. gadam, 1993. gadā ieguva habilitētā doktora zinātnisko grādu pedagoģijā un tika ievēlēts profesora amatā.
Mūsu mazais pārgājiens 2012
Jaunpils vidusskolas 2.b klase skolotājas Tamāras Juzupas vadībā piedalās Zemkopības ministrijas izsludinātajā konkursā Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens”. Konkurss notiek laika posmā no 2012. gada 11. maija līdz 5. oktobrim. „Šā gada konkursa mērķis ir vairot bērnu un jauniešu zināšanas un izpratni par koka daudzveidīgajiem izmantošanas veidiem un iespējām Latvijā. Konkursa moto: „Iepazīsties-Koks!". Lasīt vairāk
Jaunpils vsk 2.b klase pārgājiens 2012
Dzejas pasākums Viesatās 2012
26.septembrī Viesatu pagasta kultūras namā notika tikšanās ar Tukuma novada dzejnieci Sarmu Upesleju un mūziķi Anitu Stikāni. Īpaši veidotā muzikālā kompozīcijā izskanēja liriskā Sarmas dzeja, kurā kopā saliktas vienkāršas dzīves patiesības, dzīves gudrība un dabas mīlestība. Savukārt, Anitas komponētās dziesmas ir ar Sarmas vārdiem, kas rosina cilvēkus nesadegt dzīves straujajā gaitā un atrast sev prieka avotu no kā smelties spēku.
Lasīt vairāk
Baltu vienības ugunis 2012
Sestdien, 22.septembrī visā Latvijā atzīmēja Baltu vienības dienu. Tālajā 1236.gadā, Saulstāvjos Saules kaujā latviešu un lietuviešu ciltis kopīgiem spēkiem sakāva krustnešu karaspēku, kura sastāvā bija kristītie igauņi, līvi, latgaļi, kā arī sabiedrotie krievi no Pleskavas. Atskaņu hronikā Saules kauja tiek aprakstīta šādi: Lasīt vairāk
Jaunpils baznīcas 420 gadu jubileja 2012
Ir nosvinēta Jaunpils baznīcas 420 gadu jubileja. Lai šie svētki būtu tik skaisti, strādāja daudzi – gan draudzes ļaudis, gad mūsu draugi. Lai Dievs svētī katru, kas nesavtīgi un čakli palīdzēja! Lasīt vairāk
Baznīcas 420 gadu jubileja 2012
Tradicionālie viduslaiku svētki Jaunpils pilī 2012
11. augustā plkst.14:00 ar lielgabala šāvienu, novada domes priekšsēdētājas Ligitas Ginteres un pils direktores Daigas Osītes uzrunām tika atklāti tradicionālie viduslaiku svētki Jaunpils pilī. Ieradušies bija visi, kuri negribēja laist garām iespēju izbaudīt senatnes burvību vairāk nekā septiņus gadsimtus senajos pils mūros. Lasīt vairāk
Viduslaiku svētki 2012 11 aug
Jaunpilī viesosies draugi no Itālijas un Lietuvas pašvaldībām 2012
No pirmdienas, 6.augusta līdz 14.augustam Jaunpils novads uzņems ciemiņus - 30 pārstāvjus no Perano pašvaldības Itālijā un 42 viesus no Lietuvas Pluņģes rajona. Nedēļu garās viesošanās mērķis ir ciešāku sadarbības un draudzības saišu veidošana starp trim pilsētām Itāļi un lietuvieši kopā ar mūsu novadniekiem apmainīsies pieredzē aktīvas, demokrātiskas un tolerantas lauku sabiedrības veidošanai. Lasīt vairāk

Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija