Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada rakstu arhīvs

Jaunpils novada audžuģimenes2019
Sirds siltums, mīļums un patiesa vēlme dāvāt daļiņu sevis ir tie vārdi, ar kuriem raksturojamas Jaunpils novada audžuģimenes.

18. oktobrī Brocēnu novada Blīdenes pagastā kopā pucējās audžuģimenes, atzīmējot 15. gadu jubileju.

Jaunpils novada dome izsaka pateicību pirmajām apmācītajām audžuģimenēm, kas šogad atzīmē šo jubileju: Karabeško ģimenei, Šulcu ģimenei, Šteinu ģimenei, Krūtaiņu ģimenei, Zentai Raciņai, Ievai Googei, Sintijai Briedei, kā arī izsakām pateicību par sadarbību Jolantai Semjonovai. Vairāk.
Jaunpils novads kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" iestādīja rododendru "Lana"! 2019
119 Latvijas pašvaldības kopā ar Rīgas domi un SIA “Rīgas meži” 18.oktobrī, pie Mežaparka Lielās estrādes stādīja rododendrus, tādējādi rotājot simbolisko latviešu savienošanās un kopā sanākšanas vietu. Svinīgajam pasākuma tika dots nosaukums “Rododendru krāšņums dziesmu priekam”. Vairāk.

Sveicam Endiju Maraku-LLU Attīstības fonda stipendiāti!
7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību. Vairāk.
Annenieki –Jaunpils asfalts atklāts! 2019
Godinot rudens saulgriežus, 29. septembrī Jaunpils pusē atzīmēja ražas novākšanu. Līdz ar Miķeļdienas tirgus lustēm, svinībām par godu Jaunpilī ieradās gan tuvi, gan tāli viesi, lai godam atzīmētu ilgi gaidīto notikumu-autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) atklāšanas brīdi! Vairāk.

Bikstupes tilta remontdarbi tuvojas noslēgumam. 2019
Atgādinām, ka kopš vasaras sākuma aizvien notiek Bikstupes tilta -autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils pārbūves darbi. Ir slēgta Pils iela posmā pie Jaunpils pils, taču Pils laukums ir atvērts. Darbus veic SIA "Rīgas tilti". Tilta pārbūves izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem un sastāda 634344,11 EUR ieskaitot PVN. Vairāk.

Dodoties rudens pastaigā pa Jaunpili. 2019
Dodoties rudens pastaigā pa Jaunpili, no sirds izlēkāties un izspēlēties var ne vien rudens peļķēs Jaunpils parkā, bet rotaļīgi tepat pie Sporta nama Ziemeļu sienas jaunajā "Ielu spēļu" stūrītī. Tas tapis jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros. Vairāk.

"Radīts Jaunpils novadā" 2019
Darām paši 2019, projekta ietvaros, sadarbojoties Jaunpils novada saimniekiem, mājražotājiem, amatniekiem un uzņēmējiem biedrības Radīts Jaunpils novadā komanda radījusi aizraujošu un izzinošu laika pavadīšanas iespēju Jaunpils novadā- piedzīvojumu orientēšanās spēli " Radīts Jaunpils novadā". Zem katras etiķetes slēpjas patiess stāsts. Vairāk.

Pumpurs projekts Jaunpils vidusskolā 2019
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Jaunpils novada dome 2019.gada 8.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus piecu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. Vairāk.
Aktuālais 2019
Ieskats Jaunpils novada Dārza svētkos

Jaunpils vidusskolā tiks atvērta jauna pirmsskolas grupiņa

Jaunpilī notiek Latvijas Pašvaldības savienības valdes sēde

Jaunpils jaunieši diskutēs kā padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas jeb par īsāk- par 11. ANO mērķi

Jaunpils novada Vītiņu kapos ir uzstādīta piemiņas plāksne tēlnieka Kārļa Zāles tēvam

Jaunpils vidusskolas 9.a klases komanda piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs - # Radi Likumu!”
“Globālā izglītība prātam un sirdij 2016-2019” 2019
2019.gada 27. augustā, noslēdzot Erasmus+ projektu “Globālā izglītība prātam un sirdij 2016-2019”, Jaunpils vidusskolas skolēni un pedagogi devās pētīt mākslu tās dažādos veidos un izpausmēs. Šoreiz tika apmeklēti mākslas stacija “Dubulti” un Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Vairāk.
JAUNPILS NOVADA SVĒTKI GODAM AIZVADĪTI 2019


No 31. maija līdz 2. jūnijam svinējām Jaunpils novada 10 gadu jubileju! Jūlijā aprit desmit gadi, kopš apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem, izveidojās Jaunpils novads. Esam bijuši nerimstošā kustībā. Esam darbojušies, attīstījušies un auguši, tādēļ arī svētkos akcentējām sasniegto. Ar lepnumu par ar sevi, līdzcilvēkiem un saviem darbiem! Vairāk.
Ceļu un tiltu remontdarbi straujiem soļiem rit uz priekšu. 2019
Šīs vasaras laikā notiek Bikstupes tilta -autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils pārbūves darbi. Ir slēgta Pils iela posmā pie Jaunpils pils, taču Pils laukums ir atvērts. Darbi ilgs līdz rudenim. Darbus veic SIA "Rīgas tilti". Tilta pārbūves izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem un sastāda 634344,11 EUR ieskaitot PVN. Vairāk.
Aktuālais 2019
Atskats uz Lielo talkas dienu 2019. Lielajā Talkā tika aicināts piedalīties ikviens Jaunpils novada iedzīvotājs, kam rūp iespēja dzīvot nepiesārņotā un skaistā vidē savā novadā.

Grāmatas “Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš “ atvēršanas pasākums Viesatās

Jauniešu iniciatīvas. 28.maijā A.Mertena ar savu darba grupu jauniešu iniciatīvu projekta ,,Augsim sportiski'' ietvaros organizēja sportiskas aktivitātes pirmskolas grupiņai ,,Zemenīte''.

Jauniešu ziņas. Iniciatīvu konkursā pieteiktas 5 jauniešu idejas. Jaunpils novada dome jau trešo gadu pēc kārtas izsludināja Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

3. septembrī Jaunpilī notika Latvijas Pašvaldības savienības valdes sēde.

Jaunpils iedzīvotāji tiekas ar ministru Juri Pūci.

Jaunpils jauniešu domes tikšanās forums. 2.aprīļa vakarā Jaunpils vidusskolā norisinājās Jaunpils novada jauniešu domes rīkotais forums pieaugušajiem.
Paziņojums par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu. 2019
Jaunpils novada dome paziņo, ka 2018. gada 20. decembra domes sēdē (protokols Nr.11, 2.p.) apstiprināta Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam. Vairak   Pielikumi
Tūrisma informācijas punktā Jaunpils pilī ikvienam ir pieejams Jaunpils novada tūrisma ceļvedis 2019
Ceļvedī apkopots viss novada tūrisma piedāvājums-apskates objekti, izklaides iespējas, naktsmītnes, mājražotāju labumi un cita praktiska informācija, kas noderēs ikvienam ciemiņam. Vairāk.
Aktuālais 2019
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī.

Mobilais zināšanu ekspresis pietur Jaunpilī

“Es savu tēvzemi” – šāds varētu būt Jaunpils muzeja darba vadmotīvs marta mēnesī. Tieši 17. martā pirms 100 gadiem Jāņa Baloža vadītā Studentu rota atbrīvoja Jaunpili no lieliniekiem.

21. februāris bija tā diena, kad Viesatās un Jaunpilī viesojās fizisko aktivitāšu fiziologs Dr. R. Cešeiko. Dakteris ikdienā strādā ar onkoloģisko slimību pacientiem, bet ne ierastā veidā.

Pie Jaunpils jauniešiem ciemos bija ieradies draugs no Japānas Jaunpils Šinširo -jaunietis Yusuke Furuichi. Jaunieši iepazinās pasaules Jaunpiļu konferencē Šinširo pilsētā un uztur draudzību, komunicējot caur sociālajiem tīkliem.

Piejūras festivāls “Pie jūras dzīve mana,, Jaunpilī pulcē četrus simtus dalībnieku un viesu.

Realizēsim projektu Jaunpils jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības uzlabošanai novadā

Sirsnīgi sveicam skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus, kā arī audzēkņu vecākus jaunajā mācību gadā!

10. maija vakarā aizvadījām pēdējo spēli šajā Latvijas basketbola 3. līgas sezonā, kur diemžēl piedzīvojām zaudējumu ar 63:67. Tādējādi fināla sērijā ar 0:2 atzinām BK Cēsis/Cēsu sporta skolas pārākumu.

17.janvārī Jaunpils vidusskolas aktu zālē notika Tukuma, Engures, Jaunpils skolēnu parlamenta tikšanās. Tās laikā parlamentārieši iepazina viens otru labāk, kā arī iepazinās ar jaunpienācējiem, kuri pievienojās parlmenta tīklam tikai tagad.

Turpinot Jaunpils novada attīstību, ir radīta jauna novada vizuālā identitāte.
Lauku diena “Jožos” 2019
“Jožu” lauku diena ir kļuvusi par ikgadēju un nozīmīgu pasākumu Jaunpils novadā, pulcējot uz lauka tos, kam saimniekošana laukos ir gan sirds lieta, gan ienākuma avots. Arī šogad- uz svaigi nokulta labības lauka, viesmīlīgie “Jožu” saimnieki Guna un Gunvaldis Sproģi lauku dienās sagaidīja lauksaimniekus un zemniekus no tuvākām un tālākām lauku saimniecībām. Vairāk.
Biedrībā "7 balles" norisinājās tradicionālais Jaunpils novada audžuģimeņu un aizbildņu salidojums. 2019
Pasākumu atklāja Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja un Dace Adiņa, Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem.

Ģimeņu ikdienas dzīve reizēm nav viegla, reizēm trūkst atbalsta, padoma, reizēm vienkārši draudzīgs atbalsta plecs, tāpēc šī kopā būšanas diena jau ceturto gadu ieņem nozīmīgu vietu ģimeņu savstarpējā komunikācijā. Vairāk.
Tiek uzsākti ilgi gaidītie remontdarbi uz Annenieku ceļa. 2019
Uzsākti būvdarbi autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) posmā no 0,025. līdz 4,4. kilometram. Paredzēts veikt esošā nepilno 4,4 km garā grants posma pārbūvi. Darbu ietvaros tiks izbūvēts šķembu un smilts pamats un ieklāts divu kārtu asfalta segums. Vairāk.
Es sāku ar sevi - Tīrai Latvijai! 2019
2.klases skolēni piedalījās ,,Zaļās jostas” rīkotajā radošajā konkursā ,,Stilīgi audzēkņu radīti iepirkuma maisiņi” Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai”” Konkursa mērķis ir motivēt bērnus un jauniešus videi draudzīgai rīcībai ikdienā, parādīt, ka ikviens no mums var ietekmēt plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņa samazināšanos, tādējādi samazinot apkārtējās vides piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem. Vairāk.

Kā mācās vēsturi Jaunpils vidusskolā? 2019
Savā pieredzē dalās 10.klases skolēni - viņi tikko ir apguvuši senlatviešu dzīves un darba nianses, un iegūtās zināšanas prezentējuši radošo darbu formā. Ketija: bija mazliet grūti atrast vajadzīgo informāciju, bet puslīdz galā tikām. Varēju izpausties savā radošumā, iegūt jaunas zināšanas un attēlot tās 3D versijā. Deivids: jāatzīst, ka kaut ko, nu, 70% es atceros no visas iegūtās informācijas. Citreiz katram pārim būtu jādod cita tēma, lai interesantāk klausīties. Vairāk.

Priecājamies iesaistīties Ēnu dienā. 2019
Šogad ēnotājs iepazīst Attīstības nodaļas vadītājas Vijas Zīvertes darbu un visu par un ap valsts un starptautiskajiem projektiem un novada attīstības plānošanu. Priecājamies par Rūdolfa Fišera dalību Ēnu dienā Jaunpils novada domē! Vairāk.
Jaunpils vidusskola turpina piedalīties projektā “Latvijas skolas soma” 2019
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Vairāk.


Rakstu arhīvs no 2016 līdz 2018 gadam
Rakstu arhīvs no 2012 līdz 2015 gadam

Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas GOOGLE+

Jaunpils galerijas FACEBOOKJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2019 WEB mail Kontaktinformācija