Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada rakstu arhīvs

Aizvadīts senioru sadraudzības vakars! 2024
15.martā Viesatu kultūras namā pensionāru Biedrība “Jaunpils” noorganizēja gadskārtējo senioru sadraudzības vakaru.

Šogad pasākumā piedalījās vairāk kā 200 seniori no 16 pagastu kolektīviem -no Tukuma, Dobeles, Kuldīgas, Talsu, Saldus un Jelgavas novada.

Viens no iemesliem tik kuplai apmeklētībai, par kuru saņēmām tik daudz labas atsauksmes no draugu kolektīviem bija skaistais Mārtiņa Kantera koncerts ar Andreja Lihtenberga dziesmu izlasi, kurš atsauca atmiņā daudzu senioru jaunības gadus. Koncerts tika atbalstīts ar mūsu pensionāru biedrības iniciatīvu projektu “Iedvesma”, kuru finansēja Tukuma novada dome.

Vakaru kuplināja vareni lustīga deju mūzika ar Arti Arāju un solisti Gunitu, kurai mūsu kompliments arī par skatuves tērpu.

Pēc koncerta mūsu biedrības pārstāvis Kārlis Ķergalvis, kurš ir arī Latvijas pensionāru federācijas valdes loceklis, iepazīstināja viesus ar aktuālo informāciju pensionāriem.

Vakara gaitā Viesatu bibliotēkas vadītāja Sandra Šteina interesentiem izrādīja bibliotēkā izveidoto foto izstādi “Toreiz un tagad”.

Pagastu senioru kolektīvi izveidoja arī savu izstādi ar piemiņas lietām par tēmu “Tas bija tik nesen, bet varbūt, ka sen…” un piedalījās viktorīnā “Tā tas bija, tā notika”.
Jaunpils pagasta bibliotēka saņem Atzinības rakstu -Gada bibliotēka 2022 !


25. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Latvijas bibliotekāru 14. kongress – LBB simtgades konference un LBB Gada balvas 2022 pasniegšana. Jaunpils pagasta bibliotēka tika nominēta un saņēma atzinības rakstu Gada bibliotēka 2022. Vairāk.
Ziemas balle Jaunpils un Viesatu pensionāriem. 2022


2023.gada 13.janvārī Viesatu kultūras namā notika ikgadējā Ziemas balle Jaunpils un Viesatu pensionāriem. Pasākums bija kupli apmeklēts un lielais vairums bija pensionāru biedrības biedri, jo katru gadu šajos pasākumos, izņemot 2 pandēmijas gadus, mēs godinām savus aizgājušos biedrus un apaļo gadu jubilārus. Pieminējām arī Ukrainas upurus, jo šajā pasākumā piedalījās Jaunpilī izmitinātie ukraiņu seniori.

Sirsnīgs paldies par pasākumu visiem uzņēmējiem un personām, kuri ziedoja Ziemssvētku pasākumiem, lai varētu baudīt jauku koncertu, ko sniedza Iveta Baumane un Roberts Pētersons un svētku mielastu, kuru sarūpēja Dagmāra Altenburga ar savu komandu, Edgaram Tumovam par ziedoto pārsteigumu, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītājai Baibai Rasai, Sociālai darbiniecei Initai Lapiņai, Viesatu kultūras nama vadītājai Agitai Holšteinai ar komandu, bibliotēkas vadītājai Sandrai Šteinai par sirsnīgo uzņemšanu un atrakcijām. Paldies par lustīgiem mzikantiem grupai "Imula" , kurus uzsauca pagastu pārvalde. Paldies arī biedrības aktīvietiem, kuri palīdzēja, lai pasākums notiktu! Pasākums bija jauks un sirsnīgs! Paldies!

Austra Sipeniece
“Projekts “Rotaļu elementu iegāde un uzstādīšana Jaunpilī” 2022


Jaunpilī īstenots Eiropas Savienības Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekts “Rotaļu elementu iegāde un uzstādīšana Jaunpilī”, nodrošinot aktīva brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu bērniem Jaunpils rotaļu laukumā Ozolu parkā.

Projekta kopējās izmaksas ir 25 978,70 EUR, ELFLA finansējums – 13 500 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 12 478,70 EUR.

Pagājušajā nedēļā atjaunotais rotaļu laukums Ozolu parkā tika nodots ekspluatācijā.

  Projekta ietvaros veikta sešu rotaļu elementu iegāde un uzstādīšana. Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde akcentējot laukuma atrašanās vietu -iepretim senlaicīgajai viduslaiku pilij, laukuma ieceri veidoja tā, lai rotaļu elementos iestrādātu senlaicīgas pils veidola akcentus. Ir uzstādītas divas rotaļu iekārtas ar slidkalniņiem, alpīnistu sieniņu, trosēm u.c. atribūtiku, kā arī atsperšūpoles -zirdziņus , līdzsvara šūpoles un šūpoles dažādiem bērnu vecumposmiem.

Pārvalde aicina rotaļu elementus izmantot saudzīgi un tiem paredzētajā veidā, un izmantot tās atbilstoši bērnu vecumam. Pamanot bojājumus rotaļu elementos, ziņot saimniecības pārzinim A. Kārkliņam tel. 26221202.

  Savukārt, ja kāds pamana neatbilstošu rotaļlaukumu lietošanu, jāziņo Tukuma novada vienotajam dispečerdienestam uz bezmaksas telefona nr. 8881.

Lai arī no mums neatkarīgu tehnisko sarežģījumu rašanās dēļ laukuma izveide aizkavējās, darbus nepārcēlām uz pavasari, bet paveicām šogad.

Pamatojoties uz veikto iepirkumu, rotaļu laukuma elementus uzstādīja SIA “MK Dizains”.

Pārvalde izsaka pateicību SIA“Joži” , kas sniedza tehnisko atbalstu laukuma virsmas izveidošanā.

  Esam priecīgi un gandarīti par jaunā rotaļu laukuma izveidi, tas ir vērtīgs ieguldījums pārvaldes teritorijā, radot ģimenei draudzīgu apkārtējo vidi- Jaunpils un apkārtnes bērnu priekam un aktīvai brīvā laika pavadīšanai svaigā gaisā.

  Lai jaunais rotaļu laukumiņš nes prieku, lai bērniem tā ir vieta, kur draudzēties un spēlēties, savukārt vecākiem un vecvecākiem, vieta kur satikties.

  Saudzēsim un priecāsimies,

Baiba Rasa
Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja”
"Meža dienas 2022". 2022


“Arī šogad Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde turpina dalību Meža dienu projektā "Meža dienas 2022".

Jaunpils pils parkā, 9.septembrī, Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) un ar projekta finansētāja – Meža attīstības fonda un Meža dienu atbalstu, rūpējoties par kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskajām ainaviskām vērtībām, veica parka apstādīšanu un noorganizēja izzinošu lekciju iedzīvotājiem.

Latvijas valsts meži Dobeles iecirkņa mežkopis Jānis Kokins lekcijā stāstīja par to, cik nozīmīgi ikdienas dzīvē ir meži un parki, par mežu kopšanu, atjaunošanu un citiem interesējošiem jautājumiem, kā arī demonstrēja sava darba aprīkojumu.

Sadarbībā ar Jaunpils vidusskolu, izzinošā lekcijā piedalījās arī 4. un 6. klases skolnieki, kuriem tika rādīts kā stādīt kociņus un stāstīts kā pareizi kopt stādījumu.

Sakām lielu paldies Jānim Kokinam par izglītojošu lekciju jaunpilniekiem!

Jaunpils pils parks kļuvis bagātāks par astoņām balteglēm un trīspadsmit dažādu sugu un šķirņu priedēm.
Kopējās projekta izmaksas par koku stādiem - 400 eiro.
Lai katrs iestādītais koks nākotnē izaugtu par skaistu dižkoku!”
“Atklāts piemineklis” 2022
“Piedaloties 1991. gada janvāra barikāžu organizētājiem un dalībniekiem, 30. augustā pie Zemkopības ministrijas tika atklāts piemineklis lauku ļaudīm, kas 1991. gada ziemā atveda smago tehniku uz Rīgu un nodrošināja barikāžu celtniecību valstiski nozīmīgu ēku aizsardzībai.

Šis varenais laukakmens, vairāku metru augstumā un 18 tonnu svarā, ir latviešu zemnieku SIA "Joži" saimnieku Sproģu ģimenes dāvinājums.

Svinīgajā brīdī piedalījās zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, ministrijas un barikāžu laika pārstāvji, projekta idejas autori un dalībnieki. Piemiņas vietas atklāšanā piedalījās arī Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja Baiba Rasa, Arnis Kārkliņš un barikāžu laika aktīvists Jaunpilī Valērijs Kazmins.

Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes un barikāžu dalībnieku vārdā pateicība Gunai un Gunvaldim Sproģiem par dalību piemiņas vietas tapšanā.
Drīzumā tiks uzsākti tilta pār Viesatas upi uz autoceļa V1459 Aizupe-Alkšņi-Strutele-Auziņas) pārbūves darbi. 2022
Tuvākajās dienās būvnieki uzstādīs apbraucamo ceļu zīmes, norobežos tilta darba zonu un- visticamāk jau nākošnedēļ uzsāks tilta atjaunošanas darbus: nojauks esošās bojātās koka konstrukcijas, izbūvēs jaunas koka konstrukcijas u.c.

Tilts pārbūves laikā satiksmei būs slēgts, darbus plānots pabeigt līdz septembra sākumam. Darbus veiks SIA "Būvinženieris".

Detalizēta informācija sekos tuvākajā laikā.

Baiba Rasa
Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja
Pošamies svētkiem! 2022
Starp pirmssvētku darbiem,zāles pļāvēju un traktoru zummēšanu, suminām arī mūsu kolektīva Jāņus!
Sveicieni Labiekārtošanas nodaļas vadītājam Jānim Siricam un pašvaldības policijas inspektoram Jānim Siliņam!
Paldies pārvaldes komandai!

Lai skaisti!
Lieldienu svinības Jaunpils pils pagalmā. 2022
“Šodien, otrajās Lieldienās, pils pagalms bija pildīts ar smiekliem, smaržām, garšām, mūziku un prieku. Kopā ar Jaunpils kultūras nama bērnu amsambli “Ķipariņi”, Smaidu Darbnīcas Zaķi Robi, Ezi un Cāli Jaunpilnieki un Jaunpils viesi varēja darboties radošajās darbnīcās, krāsot olas, piedalīties skaistāko Lieldienu olu konkursā, iet rotaļās un gleznot.

Pils krogs šodien galdā cēla pilī dzīvojošo ukraiņu saimnieču gatavotos ēdienus- ukraiņu boršču, kāpostu tīteņus un biezpiena vareņikus. Senie Jaunpils pils mūri sen nebija piedzīvojuši tik saulainus un cilvēkiem bagātus svētkus!”

Foto: Inese Gintere
Tukuma novada uzņēmēji 2021 2022
Piektdien, 8.aprīlī, Tukuma novadā aizvadītas godināšanas svinības “Tukuma novada uzņēmējs 2021”, kuru laikā Tukuma novada apbalvojums uzņēmējiem tika pasniegts 23 nominācijās.

Prieks un lepnums par pagasta pārvaldes teritorijas uzņēmējiem. 2021. gadā Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde īpaši lepojas ar jaunajiem uzņēmējiem Reini Mizgu un Gaiti Fadejevu sia “Redam” un Dižlauksaimnieka goda nominācijā 2021 sveicam -Sproģu ģimeni sia “Joži”. Vairāk.
4. martā Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē notika Viesatu pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pirmā sēde. 2022
Ar Tukuma novada domes lēmumu padomē tika apstiprināti – Kārlis Šteins, Alberts Krūmiņš, Uldis Rašmanis, Imants Petrovs, Vita Petrova, Agita Holšteina, Modris Tripāns, Tija Tripāne, Guntis Gulbis, Arvis Rasa un Emīls Gulbis.

Par padomes priekšsēdētāju tika izvirzīti vairāki kandidāti, taču pēc diskusijām vienbalsīgi ievēlēts Uldis Rašmanis. Vairāk
3. martā Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē notika Jaunpils pagasta Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pirmā sēde. 2022


Ar Tukuma novada domes lēmumu padomē tika apstiprināti – Kārlis Ķergalvis, Raivis Pranis, Silva Zāgmane, Ligija Rutka, Denisa Vitenberga, Juta Vasjatkina, Maija Podagele, Līga Kaudze un Liene Kozlovska.

Par padomes priekšsēdētāju ar balsu vairākumu tika ievēlēts Raivis Pranis.

Raivis ir bijušais Jaunpils novada domes deputāts, vietējais lauksaimnieks, savas vietas patriots, vada Zemkopības ministrijas tehniskās uzraudzības departamenta Rīgas reģiona nodaļu. Vairāk
Escape Exclusion 2021
“Escape Exclusion - Izglītojoši un iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi priekš skolām un jaunatnes darbā.” Programmā Erasmus + , KA2 sektorā: Stratēģiskā parterība

Priecājamies, ka arī Jaunpils vidusskola ir kļuvusi par daļu no jaunā Ersamus+ stratēģiskās partnerības projekta ESCAPE EXCLUSION (izbēgt no neiekļaušnas). Lasīt vairāk.

MEŽA DIENAS 2021
Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

No 9.septembra līdz 20.oktobrim Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde sadarbībā ar projekta finansētāja – Meža attīstības fonda un Meža dienu atbalstu, rūpējoties par kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskajām ainaviskām vērtībām, veic parka labiekārtošanas darbus. Pasākuma mērķis ir: papildināt parka koku un košumkrūmu stādījumus. Lasīt vairāk.

Meža izpratne: ceļš uz atveseļošanos un labsajūtu „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”. Lasīt vairāk.

No 9.septembra līdz 20.oktobrim Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde ar projekta finansētāja – Meža attīstības fonda un Meža dienu atbalstu, rūpējoties par kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskajām ainaviskām vērtībām, veica Jaunpils parka labiekārtošanas darbus. Lasīt vairāk.
Tiek pasniegti pašvaldības Goda raksti. 2021
Kā ik gadu novembrī -Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, Jaunpils un Viesatu pagasta ļaudīm par īpašiem nopelniem, sasniegumiem un pašaizliedzīgu darbu tiek pasniegti pašvaldības Goda raksti.

Šogad Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes vadītāja Baiba Rasa apbalvojumam par Jaunpils vārda popularizēšanu, veiksmīgu uzņēmējdarbību, Jaunpils pievilcības vairošanu, ieguldījumu kopējā vietas tūrisma attīstībā un atsaucību pašvaldības oganizētajos pasākumos, un par atbalsta sniegšanu - Atzinības raksta saņemšanai jaunajā Tukuma novadā izvirzīja Sia “Jaunpils alus” saimniekus -Sandru Smelteri un Miku Ozoliņu.

Savukārt as “Jaunpils pienotava” valdes loceklis Jānis Bērtulsons kolektīva vārdā par varonīgu rīcību ekstremālā situācijā glābjot līdzcilvēku dzīvības vai lielas materiālās vērtības izvirzīja Gunti Ķimeni.

Lepojamies ar mūsu ļaudīm, kuriem šogad „Tukuma novada domes Atzinības rakstu" pasniegsim 18. novembrī Slampes kultūras pilī.

Ar lepnumu par Jaunpils ļaudīm un labiem darbiem!
Baiba Rasa
Sūtam sveicienus Latvijas dzimšanas dienā! 2021


Kur zemi lai krāšņāku rastu,
Kam skaistākas dziesmas lai dzied,
Kā zemi pie dzintara krasta,
Kā zemi, kur ābeles zied.
Tā zeme ir dzimtene mana,
Te izaugt un dzīvot man ļauts.
Ik puķe tās vārdu man zvana,
Šo zemi par Latviju sauc.
/Anna Sakse/

Lai latvieša rudzu rupjmaizes klaips dod spēku, lai dzimtenes saules stari sasilda vaigu un visam pāri, lai sirdsdarbi vairo gaismu mūsu pagastā, mūsu valstī.

Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes, pašvaldības iestāžu un pagasta uzņēmēju vārdā sūtam sveicienus Latvijas dzimšanas dienā!

Lai gaiši un dvēseliski piepildīti svētki ikvienā ģimenē!

Baiba Rasa
Jaunpils un Viesatu pagasta pārvaldes vadītāja
Pirmā jaunās Tukuma novada Domes sēde.
Šodien, 1. jūlijā, notika pirmā jaunās Tukuma novada Domes sēde, kurā tika skatīts jautājums par apvienotā Tukuma novada priekšsēdētāja ievēlēšanu.

Domes sēdē piedalījās 18 no 19 deputātiem. Priekšsēdētāja amatam tika izvirzīts 1 kandidāts - Gundars Važa.

Atklātā balsošanā ar 18 balsīm “Par” un 0 balsīm “Pret” par jauno Tukuma novada Domes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais Engures novada Domes priekšsēdētājs Gundars Važa.

Apsveicam un vēlam veiksmi jaunajā amatā!
Jānis Vitenbergs atrodas pilsētā Jaunpils, Latvia.
Oktobra sākumā reģionālajā vizītē devos uz #Jaunpili. Mazā lauku teritorijā ir koncentrējušies dažādu jomu uzņēmēji, kuri dod lielu pienesumu Tukuma Novada Pašvaldība. Attīstījušies arī mazie mājražotāji, dibinot biedrību “Radīts Jaunpilī”. Skatīt video
Brauc rudeni baudīt uz Jaunpili! 2021
Mūsu pusē apskates objektu rindas papildinājis interesants vides objekts -mazs, brūns akmens teliņš.

Piemiņas vieta Jaunpils izaugsmes un vēstures veidotājam Elmāram Dubultam. Drīz pie skulptūras tiks uzstādīta qr koda plāksnīte, kurā interesanti varēs ielūkoties Jaunpils lauksaimniecības vēstures lappusēs un izzināt E.Dubulta dzīves gājumu.

Šī piemiņas vietas izveide ietver sevī unikālu un sirsnīgu Jaunpils ļaužu stāstu...blakus teliņam uz koka sola...baudot zelta rudens ainavu, drīz šo stāstu varēsim izlasīt. Uz tikšanos Jaunpilī!

Jāņa Vitenberga vizīte Jaunpilī. 2021
2021.gada 1.oktobrī norisinājās ministra Jāņa Vitenberga vizīte Jaunpilī.

Lepnums par Jaunpils uzņēmējiem un gandarījums par ministra personīgo ieinteresētību ikvienā niansē, kas skar uzņēmējdarbības jautājumus. Vairāk.

Būs skaisti! Jaunpils Jaunieši iedvesmo! 2021
2021.ga 7.oktobrī Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldē un jauniešu centrā Jaunpilī viesojās Tukuma izglītības pārvaldes vadītājas vietniece M. Bērziņa un pārvaldes juriste K. Logina, lai kopā meklētu labākos risinājums jaunatnes politikas attīstībai jaunajā novadā.

Paldies kolēģēm par darba sarunu un gaidīsim ciemos, kad domes projekta "Darām paši" tapušais Elīzas tējas namiņš jauniešu centra zaļajā zonā piedzīvos savus atklāšanas svētkus. Būs skaisti! Jaunpils Jaunieši iedvesmo!

Matīss Siliņam-160 2021
Viesatu pagasta novadniekam, latviešu pirmajam kartogrāfam Matīss Siliņam-160

M.Siliņš bija 19.gs.beigu un 20.gs.sākuma izcila personība. Savā dzīvē bijis arī etnogrāfs, vēsturnieks, rakstnieks, skolotājs, valodnieks, tulkotājs, bibliotekārs, pētnieks, grāmatizdevējs, un visas šīs viņa intereses bija ļoti saistītas un papildināja viena otru. Vairāk

Jaunpils novada teritorija turpmāk būs Tukuma novada sastāvā. 2021
Šodien stājas spēkā Administratīvi teritoriālā reforma un Jaunpils novada teritorija turpmāk būs Tukuma novada sastāvā.

Pārmaiņu periodā aicinām sekot līdzi informācijai mājas lapā www.tukums.lv un www.jaunpils.lv

Sakām paldies mūsu deputātiem un darbiniekiem par paveikto darbu, enerģiju un degsmi, kas ikdienas tika ieguldīta Jaunpils novada attīstības labā.

Darbu Jaunpilī turpina Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde, neskatoties uz esošajām izmaiņām pārejas periodā, ticam un ceram, ka katras pārmaiņas ved pretī labākai nākotnei.

Pateicībā par uzticību, ar degsmi pret savu vietu, iedzīvotājiem un darbu,

Pārvaldes vadītāja
Baiba Rasa
Pirmo reizi Latvijā paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” saņēmēji. 2021


16. jūnijā tika paziņoti pirmie 12 Latvijas ciemi, kuri ieguvuši atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. Rezultātu paziņošana noritēja tiešsaistes pasākumā “Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka”, piedaloties iniciatīvas organizatoriem, žūrijas locekļiem un pretendentu kopienām visos Latvijas reģionos. Klausoties kandidātu stāstos, pasākums pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un deva iespēju virtuāli aizceļot uz šo kopienu pagalmiem un kopienu centriem, kuros bija izveidotas tiešraides studijas. Vairāk.
Jaunpils žūrija.     Jaunpils diploms.
Koncertlekcija “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija” 2021
Maijā – mēnesī, kad tika svinēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena, - Jaunpils vidusskolas skolēni tika aicināti skatīties projekta “Latvijas Skolas soma” programmas koncertlekciju “Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”. Vairāk.
Noslēdzies makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!” 2021
Jau gadu mēs dzīvojam situācijā, kad notikumi valstī un pasaulē vieš pārmaiņas visās dzīves jomās. Bet ir lietas, kas nemainās! Un tāds ir makulatūras vākšanas konkurss “Palīdzēsim kokiem!” Vairāk.
Lieldienu izstāde. 2021
Iepazīstieties – viena no Jaunpils Pils dārgumu pērlēm. Vairāk. 2021
Jaunpils muzeja darbinieces, iedvesmojoties no Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja jaukajiem kolēģiem, “atdzīvināja” vienu no muzeja īpašumā esošajām gleznām.

Iepazīstieties – viena no Jaunpils Pils dārgumu pērlēm.

Elizabete Šarlote Konstance fon der Reke (dzimusi Medema) (1754-1833) – vācbaltu rakstniece, sabiedriska darbiniece. Viena no progresīvākajām un ievērojamākajām 18. gadsimta dāmām Eiropā. Viņa centās lauzt pastāvošo uzskatu, ka dāmas sabiedrību krāšņo, bet intelektuāli netur līdzi kungiem.

Elīza fon der Reke, būdama Jaunpils pils īpašnieka Georga Petera Magnusa fon der Rekes sieva, Jaunpils pilī dzīvoja no 1771.-1776. gadam. Tas bija smagu zaudējumu un pārdzīvojumu, gan romantisku jūtu pārpilns periods viņas dvēselē.

Gleznas autore – Maija Brašmane.
Sveiciens 8. martā 2021
Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā 2021


2021. gada 26. janvārī CFLA (Centrālā finanšu un līgumu aģentūra) un Jaunpils novada dome savstarpēji parakstīja Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/009 “Deinstitucionalizācija – sociālo pakalpojumu izveide un attīstība Jaunpils novadā” grozījumus Nr.1. Vairāk.
Latvijas dzimtsarakstu sistēmai - 100 2021
Ceturtdien, 18. februārī, Latvijas dzimtsarakstu sistēmai apritēs simt gadu. Šajā zīmīgajā datumā notiks Latvijas dzimtsarakstu simtgadei veltīts tiešsaistes dievkalpojums no Rīgas Doma baznīcas – tajā Tieslietu ministrija godinās dzimtsarakstu sistēmas darbiniekus.

Dzimtsarakstu nodaļas, kopš to izveidošanas 1921. gada 18. februārī, ir tieslietu ministra uzraudzībā. Šobrīd Latvijā darbojas 122 pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas. "Dzimtsarakstu nodaļas veic sabiedrībai nozīmīgas funkcijas – laulību reģistrāciju, personu dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Tas nozīmē, ka dzimtsarakstu nodaļas ir līdzās cilvēkam visu dzīvi – no dzimšanas līdz mūža beigām. Dzimtsarakstu nodaļu praktiskais un ikdienišķais darbs ieņem fundamentālu lomu ģimenisko tradīciju un vērtību sardzē, kas mūsu sabiedrībai ir bijušas svarīgas gadsimtiem ilgi," uzsver tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Jaunpils Dzimtsarakstu nodaļa darbu uzsākusi 1922. gadā. Darbības rajonā ietilpa Jaunpils, Bikstu, Lestenes un Struteles pagasti. Par nodaļas pirmo pārzini ievēlēja Bikstu pamatskolas skolotāju Kārli Ceroni, par viņa vietnieku Bikstu pagasta Ļūmaiņu māju īpašnieku Frici Kohu. Nodaļas kanceleja atradās Jaunpils pils telpās. 1926. gada martā nodaļa pārcēlās uz Jaunpils pagasta namu.

Tagad Jaunpils Dzimtsarakstu nodaļu vada Dzidra Krastiņa. Dzidra teic, ka tā ir brīnišķīga sajūta vadīt laulību ceremoniju un redzēt cik spoži mirdz mīlestība jaunlaulāto acīs. Ar patiesu prieku tiek sagaidīti jaunie vecāki, kas reģistrē jaundzimušos novadniekus. Un ar līdzjūtību tiek kārtoti jautājumi, kas skar aiziešanu aizsaulē.

Sveicam darbiniekus jubilejā!

Papildu informācija:
Dzimtsarakstu nodaļas Latvijā sāka darboties no 1921. gada 18. februāra, kad Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste izsludināja likumu "Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju". Par paraugu Latvijas dzimtsarakstu sistēmas normatīvās bāzes izveidei tika ņemti citu Eiropas valstu likumi, sevišķi Šveices 1907. gada Civilkodeksa normas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, kas noteica, ka par šo jomu ir atbildīga valsts.

Dievkalpojuma tiešraidi būs iespējams vērot 2021. gada 18. februārī plkst. 16.00 Tieslietu ministrijas Youtube kanālā ŠEIT
Jaunpils veiksmīgais piemērs par darbu ar jauniešiem attīstības izglītības jomā 2020
Jaunpils novada jaunieši jau vairākus gadus kopīgi apgūst ilgtspējīgas attīstības mērķus un piedalās dažādās aktivitātēs.

Attīstības sadarbības jomā strādājošo pašvaldību un to apvienību organizācija PLATFORMA publicējusi jaunāko izdevumu “Veicinot iedzīvotāju informētību caur attīstības izglītību: veiksmes stāstu apkopojums”. Tajā iekļauti arī Latvijas Pašvaldību savienības, Jaunpils un Preiļu novada īstenotie attīstības izglītības aktivitāšu piemēri.

Pētījumā apkopoti veiksmīgākie vietējo un reģionālo pašvaldību attīstības izglītības aktivitāšu piemēri un decentralizētas sadarbības stratēģijas. Tajā atradīsiet arī Jaunpils novada piemēru ar īstenotajām attīstības izglītības aktivitātēm sadarbībā ar vietējiem skolēniem un nevalstiskajām organizācijām. Kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību Jaunpils novadā īstenotas vairākas aktivitātes, lai radošā veidā informētu iedzīvotājus par ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, piemēram, skolēni kopā ar vietējiem māksliniekiem gatavoja koka puzli ar 17 ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Publikācijā iekļauts arī apraksts par Preiļu novada 2019. gadā īstenotajām Eiropas vietējās solidaritātes dienu aktivitātēm.

Šajā veiksmes stāstu kolekcijā atradīsiet arī piemērus no Beļģijas, Francijas, Itālijas un Spānijas, kā arī ieteikumus pašvaldībām attīstības izglītības aktivitāšu uzsākšanai un sekmīgai īstenošanai.

Ar publikāciju “Veicinot iedzīvotāju informētību caur attīstības izglītību: veiksmes stāstu apkopojums” varat iepazīties PLATFORMA vietnē.

Vissirsnīgākā pateicība ziedotājiem 2021
Cilvēki nevarēja tikties ar līdzcilvēkiem, saviem tuviniekiem, nebija neviena svētku pasākuma, tāpēc vislielākā pateicība mūsu novada uzņēmējiem, kuri ziedoja savus līdzekļus, lai pensionāru biedrības labie rūķīši kopīgi ar novada domes un sociālā dienesta darbiniekiem sagatavotu un piegādātu svētku dāvaniņas Vairāk.
Juris Grīnfelds ar savām fantastiskajām fotogrāfijām piedalās starptautiskā izstādē Slovākijā. Lepojamies! 2020
Slovākijas Jaunpilī Nove Zamky tiks atklāta mākslinieku izstāde, kurā piedalās talantīgais Jaunpils fotogrāfs Juris Grīnfelds

Izstāde tiks atklāta kinoteātra “Mier” telpās. Tā būs unikāla mākslinieku izstāde, kurā piedalās mākslinieki no visām dalībvalstīm, kas apvienojušās Jaunpiļu aliansē.

Izstāde ir daļa no Slovākijas Kultūras pilsēta 2020 projekta. Foto, video un filmu izstāde būs apskatāma līdz 2021. gada janvāra beigām. Vairāk.
Paveikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā ārsta prakse “Jaunkalnos” 2020


Jaunpils novada iedzīvotājiem tagad ārsta pakalpojumi ir pieejami gaišās, svaigi izremontētās telpās. Telpās ir mūsdienīgas mēbeles un ārsta aprīkojums. Vairāk.
Aizvadīts skaistāko sētu godināšanas pasākums un izzināti garšaugu pasaules noslēpumi 2020


Dārzam cilvēka dzīvē vienmēr ir bijusi nozīmīga loma. Tur mājo miers, skaistums un dzīvesgudrība. No mazām sēkliņām izaug brīnumskaisti ziedi. Dārzā redzams kā bites, tā arī cilvēka čaklums. Šogad Jaunpils skaistāko sētu godināšanas pasākumā tika godināti laureāti šādās nominācijās. „Sakoptākā lauku sēta”: Vairāk.
Piedzīvojumi Mangaļsalā! 2020Pavisam nesen - 10. un 24.septembrī – Jaunpils vidusskolas sestās un septītās klases jaunieši devās piedzīvojumā uz Mangaļsalu. Kopīgiem spēkiem tika pievarēti gan stratēģiski uzdevumi tumšajos bunkuros, kur noderēja gan komandas gars, gan atjautība. Vairāk.
“Zemgale, kur tavi varoņi?” 2020
24. septembrī Jaunpilī notika grāmatas “Zemgale, kur tavi varoņi?” atvēršanas svētki.

Grāmata, kuras autors ir kultūrvēsturnieks, literāts un aktīvs valsts atmodas darbinieks, īstens Latvijas patriots R. Pussars. Poēmai ilustratīvo materiālu-gleznojumus veidojusi māksliniece Aija Prince, kura no autora savās rokās arī saņēma grāmatas manuskriptu. Grāmatas autors ir aizsaules ceļos, taču grāmata ies Saules ceļu pie lasītājiem Vairāk.
“ES TOPU…” 2020
Ar Dzīvajām bibliotēkām noslēdzās iedvesmojošo aktivitāšu posma piedzīvojums jauniešu projekta “ES TOPU…” ietvaros.

Projekta noslēguma pasākums notika Struteles puses "Kārkliņu" mājās. Dzīvās bibliotēkas ir brīdis, kad grāmatas vietā ir dzīvs cilvēks-ar savu unikālo stāstu, pieredzi un pasaules skatījumu. Mūsu dzīvās grāmatas bija cilvēki, kas saistīti ar Jaunpili. Vairāk.
Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tiek uzsākti remontdarbi Jaunpils "Lodēs" 2020


Projekta mērķis ir pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Jaunpils novadā, radot kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā pilngadīgajām personām ar garīga rakstura traucējumiem, vienlaicīgi paplašinot viņu iespējas iekļauties dzīvei sabiedrībā. Vairāk.
Durvis ver jauniešu centrs “Jauniešu Jaunpils” 2020


Šodien durvis ver Jaunpils jauniešu centrs jeb "Jauniešu Jaunpils". Centra telpas ir atvērtas jauniešiem no pirmdienas līdz piektdienai: no plkst.13.00-19.00. Otrdienās un ceturtdienās notiks radošās laboratorijas.

Šonedēļ jaunieši aicināti un centra aktivitāšu plāna gatavošanu-kā arī notiks aktīva gatavošanās svinīgajai centra atklāšanai, kas notiks š.g. 24. septembrī plkst.16:00. Savukārt jau 18. septembrī centrā notiks pirmais pasākums-ciemos brīvprātīgais jaunietis no Moldovas -Ņikita. Vairāk.
1. septembris Jaunpils vidusskolā! 2020
Kad Jaunpils novada dārzos lepni slejas gladiolas, asteru koši spurainās saulītes iekrāso dobes visās varavīksnes krāsās un dāliju pikas ir lielākas par pirmklasnieku rociņām-klāt ir septembris.

Šis gads ir bijis pavisam citāds. Mācību gads pavasarī bija īsts izaicinājums gan bērniem, vecākiem un pedagogiem. Neskatoties uz valstī valdošo kņadu vīrusa dēļ, pateicoties mūsu profesionālajiem un atbildīgajiem pedagogiem, atbalsta personālam, atsaucīgajiem un saprotošajiem vecākiem, un bērnu patstāvībai-attālinātais mācību process Jaunpils vidusskolā noritēja veiksmīgi.Vairāk.

Jaunpils tirgus namiņš 2020
Tirgus namiņš turpmāk būs atvērts pārdevējiem un pircējiem, lai tajā būtu patīkami andelēties, durvis ir slēdzamas. Lai laba andele Jaunpils mājražotājiem un visiem tirgotājiem!

Jaunpils sadarbībā ar Tukuma un Engures pašvaldībām piedalīsies kopprojekta īstenošanā jaunatnes jomā 2020
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra tika izsludinājusi atklātu projekta konkursu ,,Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī.” Tukuma novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs piedalījās šajā konkursā un iesniedza projektu “TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana.” Projekts tika apstiprināts. Tā īstenošanas laiks - 3.08.2020. - 20.10.2021 Projekta finansējums - 4300 eur. Vairāk.
Jaunpils vidusskolas piedāvājums jaunā mācību gada 10. klases skolēniem 2020
Sākot ar 2020.gada 1.septembri, Jaunpils vidusskola īstenos jauno vispārējās vidējās izglītības standartu un kompetenču pieeju mācību procesā 10. klasei. Skolēni tiks izglītoti visās obligātajās mācību jomās. Vairāk.
Jaunpils novada jauniešu Pumpura projekta "Es topu..." Mūzikas diena dabā aizvadīta 2020
Lūk, tik jauki un skanīgi mums gāja šodien! Jaunieši Artas un Artūra Dumbra vadībā iepazinās ar Dabas notikumu dārzu, uzzināja kā tas tapa un kādas aktivitātes jaunā ģimene veido savā saimniecībā. Vairāk.
Jaunpils novada jaunieši tika aicināti piedalīties iedvesmojošās aktivitātēs Pumpura projekta “ES TOPU…” ietvaros-pirmā projekta diena veltīta PIRTS lietām 2020
Projekts veidots, lai izvestu jauniešu cauri iedvesmas stāstiem, pieredzes un praktiskas darbošanās piedzīvojumam jautrā, aktīvā un neformālā vidē. Vairāk.
Jaunpilī norisinājās "Jožu" saimniecības lauku dienas 2020
Jūlija vidus rīta pusē uz Tukuma-Jaunpils ceļa notika smagās tehnikas rosība-gan nesen uzsākto ceļa remontdarbu dēļ, gan arī tamdēļ, ka uz Jaunpili tika vesta traktortehnika, lai demonstrētu -kas jauns un moderns lauksaimniecības tehnikas nozarē. Vairāk.
Jaunpils novada audžuģimenes 2020
17.jūlijā biedrībā "7 balles" kopā pulcējās Jaunpils novada audžuģimenes. Visas dienas garumā bērni un jaunieši gan paši, gan kopā ar audžuvecākiem darināja dažādas radošas lietas. Vairāk.
“Darām paši - 2020” rezultāti 2020
Uzņēmīgās un aktīvās Jaunpils novada biedrības pierāda, ka darbīgi cilvēki var paveikt daudz! Pašvaldība novērtē biedrību uzņēmību un kā ierasts Jaunpils novada domes finansētais projektu konkurss “Darām paši” tika izsludināts marta sākumā. Arī šogad gaidījām aktīvu nevalstisko organizāciju interesi un iesaisti. Tā patiesi arī bija – 19 projektu pieteikumi! Vairāk.
Augustā turpinās iedvesmojošās aktivitātes jauniešu projekta “ES TOPU…” ietvaros 2020


Projekts sastāv no septiņām aktivitāšu dienām, kur katra no dienām ir veltīta kādai tēmai un ir kombinācija starp teoriju un praktisku darbošanos, vietējo un savu resursu apzināšanos kopā ar iedvesmojošām personībām. Svarīgi ir arī tas, ka aktivitātes ir sagatavotas pamatojoties uz jauniešu vēlmēm un interesēm. Vairāk
“Vesels Jaunpils novadā” turpinās. 2020
“Vesels Jaunpils novadā” turpinās. Projekta “Vesels Jaunpils novadā” nr. 9.2.4.2/16/I/077 ietvaros no 2017. gada līdz 2019. gadam īstenoti 9 slimību profilakses pasākumi un 33 veselības veicināšanas pasākumi. Šobrīd ir apstiprināti projekta līguma grozījumi un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2023. gadam. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un valsts budžeta līdzekļiem (15%). Kopējais attiecināmais finansējums no 2017. gada līdz 2023. gadam projekta īstenošanai ir EUR 51 472,00, t.sk. ESF finansējums EUR 43 751,20 un Valsts budžeta finansējums EUR 7 720,80.


Sirsnīgi sveicam ar mācību gada noslēgumu visus Jaunpils vidusskolas skolotājus, vecākus un skolēnus! 2020
Šis pavasaris bija īpašs mums visiem – visi mācījāmies un strādājām kopā, bet atsevišķi. Jebkurā gadījumā – šis ir mums kopā nodzīvotais laiks – laiks mūsu skolā, mūsu mājās, mūsu Jaunpilī. Tā ir vieta, kur sapņot, realizēt savus sapņus un nodomus, satikt un veidot attiecības ar cilvēkiem, mācīties no dzīves.

Jaunpils vidusskolas 2019./2020.m.g. mācību priekšmetu olimpiāžu, interešu izglītības konkursu un sporta sacensību laureāti. Vairāk.
Jaunumi tūrisma jomā
Jaunpilī izveidota jauna kvesta spēle brīvā dabā "Atklājējs", kuras ideja ir stiprināt ģimenes un Latvijas vērtības, uzturoties svaigā gaisā un dodoties ārpus mājas izbaudīt vietējo dabu un Jaunpils pilsētas šarmu, atklājot sev jaunas pastaigu vietas un vēstures faktus. Vairāk.
Jūrkalnes “Maģiem suitiem” 2020


Jaunpils Amatu mājā tapa karogs Jūrkalnes “Maģiem suitiem”. Lepojamies ar Jaunpils Amatu meistari –Velgu Pavlovsku!

Jūrkalnes “Maģie suiti” dalībnieces kopā ar aušanas meistari Velgu Pavlovsku Jaunpilī 2020. gada jūnijs
Foto: Baiba Rasa
Tiek veikti remontdarbi pašvaldībai piederošā īpašumā ārsta prakse “Jaunkalnos” 2020
Tiek veikti ieguldījumi veselības aprūpes infrastruktūrā un ārsta prakses telpu atjaunošana notiek atbilstoši veselības inspekcijas prasībām. Tiks veikti remontdarbi, apkures sistēmas atjaunošana visai ēka , ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošana, elektroinstalāciju sakārtošana, kā arī ugunsdrošības signalizācijas ierīkošana. 2020.gada 6.maijā noslēdzās iepirkums par būvdarbu veikšanu šajā objektā-kā saimnieciski izdevīgāko iepirkumu komisija izvēlējās SIA “RUR”. Vairāk.
Ir pieejams jauns, bezmaksas "Senioru ABC" 2020
Jaunpils novada sociālajā dienestā, Klientu apkalpošanas centrā un pensionāru biedrībā “Jaunpils” ir pieejams jauns- 2020. gada buklets “Senioru ABC”, kurā iekļauta detalizēta, viegli saprotama un noderīga informācija un skaidrojumi par Latvijas pensiju sistēmu, valsts un pašvaldību nodrošināto palīdzību un sniegtajiem pakalpojumiem.

Informāciju sagatavojusi Latvijas pensionāru federācija kopā ar Labklājības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru. Tā būs noderīga topošajiem un esošajiem pensionāriem.
"Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai" 2020
Virtuālais gājiens "Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai" 2020. gada 4. maijā sociālo tīklu vidē pulcināja vairākus tūkstošus individuālo tautas tērpu īpašnieku un māksliniecisko kolektīvu dalībnieku. Vairāk.
Jaunpilī jauniešiem būs pašiem savs aktivitāšu centrs „Jauniešu Jaunpils” 2020
Jau vairāk kā divus gadus jauniešu aktivitāte novadā ir uzņēmusi jaunus apgriezienus. Arvien biežāk un plašāk izskan jauniešu paveiktais. Jauniešu iniciatīvas, vēlme darboties un mācīties ārpus skolas. Jautājums par jauniešu telpām nodarbināja gan jauniešu, gan atbildīgo darbinieku prātus. Vairāk.

Ēnu diena 2020 2020
Ēnu dienā Jaunpils Sporta nama basketbola treneri Andri Fridrihsonu ēnot bija ieradies Ričards Joničenko no Talsu novada, Lībagu sākumskolas. Ceram, ka Ričards guva ieskatu trenera ikdienā un pienākumos, kā arī ticam, ka diena bija pozitīvām emocijām bagāta!

Uz tikšanos Ēnu dienā Jaunpils pašvaldībā jau pēc gada! Vairāk.
Jaunpils vidusskolā bija īsta “ Skaisto un gardo sieru diena” 2020
Pie Jaunpils vidusskolas skolēniem viesojās biedrība “Siera klubs” un tā vadītāja Vanda Davidanova. Siera klubs ir Latvijas populārākā un senākā produkta – siera – ražotājus un patērētājus vienojoša, demokrātiska, sabiedriska, nacionāla organizācija, kura veidota pēc brīvprātības principa. Biedrībā „Siera klubs” darbojas 62 biedri. Vairāk.
Jau devīto gadu Jaunpils novada dome organizēja projektu konkursu “Darām paši”
2019. gadā lielākais vairums biedrības bija guvušas teju “otro elpu” un tika iesniegti 19 projekti. No iesniegtajiem projektiem atbalstīti tika 17 un tie īstenoti par summu EUR 10 555.59, savukārt pašu biedrību līdzfinansējuma summa-gan brīvprātīgā darba veidā, gan materiāli sasniedza EUR 10 407.72. Ieskats paveiktajos projektos. Vairāk.
Jaunpils novada iedzīvotāju aptaujas par novadā paveikto 2018. un 2019.gadā un plānotajiem darbiem 2020.gadā
Lai noskaidrotu Jaunpils novada iedzīvotāju viedokli par novadā paveikto 2018. un 2019.gadā un, lai veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu plānošanā, Jaunpils novada dome organizēja iedzīvotāju aptauju.

Aptauja tika veikta laika periodā no 2019.gada 12.novembra līdz 5.decembrim. Anketa elektroniskā formā bija pieejama Jaunpils novada domes mājas lapā www.jaunpils.lv, savukārt drukātā formātā Jaunpils novada domes klientu apkalpošanas centrā "Ērģelniekos", Jaunpils, Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, kā arī Jaunpils un Viesatu bibliotēkās. Vairāk.
104 dāvanas no “Laimas” labdarības namiņa ceļo pie bērniem Jaunpils novadā. 2019
2019. gada 22. decembrī noslēdzās šī gada “Laimas” labdarības namiņa projekts, kurā ar nedalītu sabiedrības atbalstu piepildīti 1 500 bērnu sapņi par sen kārotām dāvanām svētkos. Pie bērniem Jaunpils novadā šogad ceļo 104 dāvanas.

Kopumā no 2019. gada 22. novembra līdz 22. decembrim “Laimas” labdarības namiņa projektā ie-saistījās vairāk nekā 3 000 cilvēku, tostarp Latvijas Valsts prezidents Egils Levits ar kundzi Andru Leviti un citas sabiedrībā pazīstamas personības. Vairāk.
Sakām paldies brīvprātīgajiem palīgiem. 2019
Kā ik gadu, arī šogad decembrī Jaunpils novadā tika godināti pašvaldības policijas brīvprātīgie palīgi un brīvprātīgie ugunsdzēsēji.

Šogad mazliet klusāk kā ierasts. Aizdedzot svecīti, ar klusuma brīdi, ar siltām domām un cieņu, tika pieminēta Māra Lagzdiņa aiziešana mūžībā. Māris bija ilggadējs policists un Jaunpils Brīvprātīgās ugunsdzēsēju biedrības vadītājs. Visdziļākā līdzjūtība ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem. Vairāk.
Lepojamies – brīvdienu mājas “Bramaņi” saimnieks Vairis Štolcers saņem Zaļo sertifikātu 2019
Šodien Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce pasniedza Zaļos sertifikātus lauku tūrisma saimniecībām, kas strādā, saudzējot dabu un dabas resursus. Šogad aprit 21 gads, kopš izveidots un darbojas Latvijas nacionālais ekosertifikāts.

31 lauku tūrisma saimniecībai, tostarp arī Jaunpils novada brīvdienu mājas “Bramaņi” saimniekam Vairim Štolceram šodien, 5. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tika pasniegta vides kvalitātes zīme “Zaļais sertifikāts. Vairāk.
JAUNPILS NOVADA LŪGŠANU BROKASTĪS 2019
Jau trešo gadu pēc kārtas, mirkli pirms gadu mijas, Jaunpils pilī kopā pulcējas novada atbildīgākie un aktīvākie līderi, lai veicinātu savstarpējo sadarbību un gūtu iedrošinājumu savu ideju īstenošanai arī turpmāk. Vairāk.
Esi līdzsvarā – šūpojies pa divi! 2019
Jaunpils novada domes finansētajā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā tika atbalstīts projekts “Esi līdzsvarā – šūpojies pa divi!”, kuru realizēja Jaunpils vidusskolas skolnieks Deivids Riekstiņš. Projekta mērķis - uzlabot un padarīt sakārtotāku Levestes sporta laukumu. Vairāk.
Projekts “PROTI un DARI”, Nr.8.3.3.0/15/I/001
Jaunpils novadā ar 2016. gada jūliju darbību uzsācis projekts “PROTI un DARI”, tā darbību īstenošanas laiks ir līdz 2020. gada oktobrim. Projekta aktivitātēs līdz šim ir iesaistījušies 4 jaunieši.

Aicinām iesaisties projektā “PROTI un DARI!”

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Jaunpils novada dome sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru. Vairāk.
Sia “Joži” saņem augstāko darba devēju apbalvojumu. 2019
Lepojamies! Sia “Joži” saņem augstāko darba devēju apbalvojumu - LABĀKAIS DARBA DEVĒJS LAUKSMAINIECĪBAS NOZARĒ 2019

15. novembrī Prezidenta pilī, norisinājās ikgadējā Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) gada balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija, kas tradicionāli veltīta Latvijas dzimšanas dienai. Jau sesto reizi LDDK apbalvo sociālo atbildīgākos un labākos darba devējus, kuri sekmē Latvijas tautsaimniecības attīstību un nodrošina izaugsmi. Vairāk.
Jaunpilī godina skaistāko sētu laureātus 2019
Jaunpils muzejā tika sumināti skaistāko sētu saimnieki. Svinīgo pasākumu ieskandināja novada muzikālās meitenes Patrīcija Andersone un Ketija Keita Krastiņa.

Muzeja vadītāja Ligija Rutka izteica prieku un gandarījumu par dārzkopju ieguldījumu novada sakopšanā un aicināja aplūkot īpašo muzeja izstādi, kas arī ir "garšīga".

Jaunpils nodaļas dārzkopības biedrības vadītāja Dzidra Krastiņa pateicās visiem dārzkopjiem par sakoptajiem dārziem un puķu dobēm, uzsverot, ka dārzkopis ir kā burvis, kas no vienas sēkliņas izaudzē skaistu rožu dārzu.Vairāk.
"Lielais loms 2019"
Lepojamies! Nordenu ģimenes saimniecība "Avotiņi" konkursā "Lielais loms 2019" saņem veicināšanas balvu kategorijā "Gada uzņēmums akvakultūrā 2019"

Gada balva zivsaimniecībā “Lielais loms” ir Zemkopības ministrijas ikgadēja zivsaimniecības nozares augstākā atzinība par nozīmīgiem sasniegumiem un ieguldījumu nozares labā un līdz ar to arī Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanā. Balvas mērķis ir sekmēt zivsaimniecības nozares attīstību un nozīmīgumu sabiedrībā. Kopš 2015. gada balvas tiek piešķirtas labākajiem zivsaimniekiem Latvijā, tostarp zvejniecībā, akvakultūrā un zivju apstrādē. Ar lepnumu par savējiem!

Lai lieli lomi ikdienā un svētkos!
Baiba Rasa
Jaunpils ND Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas vadītāja
Foto: ZM arhīvs
„PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS” projekta ietvaros košāks top Jaunpils parks. 2019
Jaunpils parkā saskaņā ar izstrādāto labiekārtošanas projektu tika iestādīta mahoniju (mahonia aquifolium) grupa trīsdesmit stādi, savukārt vīteņhortenzijas (hydrangea paniculata) desmit stādi tika iestādīti pie lielajiem parka kokiem. Ziedēs arī magnolijas (magnolia kobus) divi koki un divi kociņi zvaigžņu magnolijas. Vairāk.
Lāčplēša diena Jaunpils novadā. 2019
Lāčplēša dienas rītā Jaunpils vidusskolas audzēkņi, jaunsargi, pedagogi un direktors kopā ar Jaunpils muzeja darbiniecēm, Jaunpils ev.lut.draudzes mācītāju Jāni Saulīti, Jaunpils novada domes priekšsēdētāju L. Ginteri un domes pārstāvjiem devās uz Rubuļu kapiem, kur tradicionāli notika atceres pasākums. Vairāk.
Jaunpilī atklāj valsts ceļu tīklā pirmo kokbetona konstrukcijas tiltu. 2019
Lāčplēša dienā, 11. novembrī Jaunpilī svinīgi tika atklāts jaunais tilts. Uz svinīgo tilta atklāšanu ieradās tuvāki un tālāki ciemiņi. Par godu šim notikumam, neierasti drēgno laikapstākļu vietā, spoži jo spoži spīdēja saulīte, vējš maigi šupināja sarkanbaltsarakanos karogus un pāri tiltam izskanēja akordeona skaņas un jaunpilnieku svētku dziesmas. Vairāk.
Jaunpils novada iedzīvotāji aptaujā pauduši skaidru atbalstu sava novada pastāvēšanai. 2019
Ir noslēgusies aptauja “Par Jaunpils novada pievienošanu citām administratīvajām teritorijām”, kurā Jaunpils novada iedzīvotāji pauduši skaidru atbalstu, lai arī turpmāk Jaunpils novads pastāvētu, kā patstāvīga administratīvā teritorija. 95,4 % no respondentiem ir balsojuši PAR Jaunpils novada pastāvēšanu.

Viena mēneša laikā aptaujā piedalījās 479 respondenti un rezultāti ir sekojoši: PAR Jaunpils novadu, kā patstāvīgas Latvijas Republikas administratīvās teritorijas saglabāšanu, nobalsojuši 433 respondentu, PRET 21 respondents, savukārt 25 anketas uzskatāmas par nederīgām, jo nebija nosakāms aptaujas dalībnieks, tā piederība novadam vai balsstiesības. Vairāk.
Lepojamies! Jaunpils –Viesatu mazpulks starp laureātiem zemkopības ministrijas konkursā “Sējējs 2019”
1. novembrī, Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā zemkopības ministrs Kaspars Gerhards, Valsts prezidents Egils Levits un Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece sveica Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs 2019” laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, tostarp arī jaunos zemniekus, pārtikas ražotājus un mazpulkus. Vairāk.
11. ANO mērķi 2019
Jaunpils jaunieši diskutēs kā padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas jeb īsāk- par 11. ANO mērķi

Jaunpils novada jaunieši pirms dažiem gadiem kopā ar LPS īstenotajām ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanas darbībām-īstenoja aktivitātes, kas būtiski izmainīja jauniešu pieredzi, vērtības un zināšanas un skatījumu uz pasauli. Vairāk.

JAUNPILS VIDUSSKOLĀ karjeras nedēļa 2019
Karjeras nedēļas ietvaros 3.klase apmeklēja leļļu teātra izrādi ,,Salātlapiņa" jeb dragreiss pa matiem 2 daļās.” Rīgā. Tā ir Ludmilas Roziņas luga (pēc Brāļu Grimmu pasakas motīviem). Salātlapiņa ir salātu princese, kura ēd salātu salātus salātu mērcītē, lai viņai izaugtu visgarākie mati pasaulē un viņa iekļūtu Pasaules rekordu grāmatā. Vairāk.

Karjeras nedēļas izvērtējums 1.klasē. Vairāk.

Veselības veicināšanas nometne Jaunpilī rit pilnā sparā! 2019
Informējam, ka Jaunpils vidusskolas 7.-9. klase no 22.-24. oktobrim piedalās Veselības veicināšanas nometnē. Jaunpils jaunieši veselības veicināšanas nometnē apgūs dažādas zināšanas un prasmes par veselīgu dzīvesveidu, kā arī aktīvi nodarbinās gan prātu, gan ķermeni. Nometnes programmā ietvertas dažāda veida nodarbības, viena no interesantākajām- enerģētiskā vingrošana, kopā ar Andri Fridrihsonu. Nodarbībās kustības apvienotas ar ķermeņa un prāta apzinātības praksi -pozitīvai, harmoniskai un radoši piepildītai ikdienai. Vairāk.
Jaunpils novada audžuģimenes 2019
Sirds siltums, mīļums un patiesa vēlme dāvāt daļiņu sevis ir tie vārdi, ar kuriem raksturojamas Jaunpils novada audžuģimenes.

18. oktobrī Brocēnu novada Blīdenes pagastā kopā pucējās audžuģimenes, atzīmējot 15. gadu jubileju.

Jaunpils novada dome izsaka pateicību pirmajām apmācītajām audžuģimenēm, kas šogad atzīmē šo jubileju: Karabeško ģimenei, Šulcu ģimenei, Šteinu ģimenei, Krūtaiņu ģimenei, Zentai Raciņai, Ievai Googei, Sintijai Briedei, kā arī izsakām pateicību par sadarbību Jolantai Semjonovai. Vairāk.
Jaunpils novads kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" iestādīja rododendru "Lana"! 2019
119 Latvijas pašvaldības kopā ar Rīgas domi un SIA “Rīgas meži” 18.oktobrī, pie Mežaparka Lielās estrādes stādīja rododendrus, tādējādi rotājot simbolisko latviešu savienošanās un kopā sanākšanas vietu. Svinīgajam pasākuma tika dots nosaukums “Rododendru krāšņums dziesmu priekam”. Vairāk.

Sveicam Endiju Maraku-LLU Attīstības fonda stipendiāti!
7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību. Vairāk.
Annenieki –Jaunpils asfalts atklāts! 2019
Godinot rudens saulgriežus, 29. septembrī Jaunpils pusē atzīmēja ražas novākšanu. Līdz ar Miķeļdienas tirgus lustēm, svinībām par godu Jaunpilī ieradās gan tuvi, gan tāli viesi, lai godam atzīmētu ilgi gaidīto notikumu-autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) atklāšanas brīdi! Vairāk.

Bikstupes tilta remontdarbi tuvojas noslēgumam. 2019
Atgādinām, ka kopš vasaras sākuma aizvien notiek Bikstupes tilta -autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils pārbūves darbi. Ir slēgta Pils iela posmā pie Jaunpils pils, taču Pils laukums ir atvērts. Darbus veic SIA "Rīgas tilti". Tilta pārbūves izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem un sastāda 634344,11 EUR ieskaitot PVN. Vairāk.

Dodoties rudens pastaigā pa Jaunpili. 2019
Dodoties rudens pastaigā pa Jaunpili, no sirds izlēkāties un izspēlēties var ne vien rudens peļķēs Jaunpils parkā, bet rotaļīgi tepat pie Sporta nama Ziemeļu sienas jaunajā "Ielu spēļu" stūrītī. Tas tapis jauniešu iniciatīvu projekta ietvaros. Vairāk.

"Radīts Jaunpils novadā" 2019
Darām paši 2019, projekta ietvaros, sadarbojoties Jaunpils novada saimniekiem, mājražotājiem, amatniekiem un uzņēmējiem biedrības Radīts Jaunpils novadā komanda radījusi aizraujošu un izzinošu laika pavadīšanas iespēju Jaunpils novadā- piedzīvojumu orientēšanās spēli " Radīts Jaunpils novadā". Zem katras etiķetes slēpjas patiess stāsts. Vairāk.

Pumpurs projekts Jaunpils vidusskolā 2019
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ietvaros Jaunpils novada dome 2019.gada 8.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. Projekts tiks īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus piecu Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem no 5. līdz 12.klasei. Vairāk.
Aktuālais 2019
Ieskats Jaunpils novada Dārza svētkos

Jaunpils vidusskolā tiks atvērta jauna pirmsskolas grupiņa

Jaunpilī notiek Latvijas Pašvaldības savienības valdes sēde

Jaunpils jaunieši diskutēs kā padarīt pilsētas un apdzīvotas vietas iekļaujošas, drošas, pielāgoties spējīgas un ilgtspējīgas jeb par īsāk- par 11. ANO mērķi

Jaunpils novada Vītiņu kapos ir uzstādīta piemiņas plāksne tēlnieka Kārļa Zāles tēvam

Jaunpils vidusskolas 9.a klases komanda piedalījās Tiesībsarga izsludinātajā konkursā “Esi radošs - # Radi Likumu!”
“Globālā izglītība prātam un sirdij 2016-2019” 2019
2019.gada 27. augustā, noslēdzot Erasmus+ projektu “Globālā izglītība prātam un sirdij 2016-2019”, Jaunpils vidusskolas skolēni un pedagogi devās pētīt mākslu tās dažādos veidos un izpausmēs. Šoreiz tika apmeklēti mākslas stacija “Dubulti” un Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Vairāk.
JAUNPILS NOVADA SVĒTKI GODAM AIZVADĪTI 2019


No 31. maija līdz 2. jūnijam svinējām Jaunpils novada 10 gadu jubileju! Jūlijā aprit desmit gadi, kopš apvienojoties Jaunpils un Viesatu pagastiem, izveidojās Jaunpils novads. Esam bijuši nerimstošā kustībā. Esam darbojušies, attīstījušies un auguši, tādēļ arī svētkos akcentējām sasniegto. Ar lepnumu par ar sevi, līdzcilvēkiem un saviem darbiem! Vairāk.
Ceļu un tiltu remontdarbi straujiem soļiem rit uz priekšu. 2019
Šīs vasaras laikā notiek Bikstupes tilta -autoceļā V1457 Annenieki - Jaunpils pārbūves darbi. Ir slēgta Pils iela posmā pie Jaunpils pils, taču Pils laukums ir atvērts. Darbi ilgs līdz rudenim. Darbus veic SIA "Rīgas tilti". Tilta pārbūves izmaksas tiek segtas no valsts budžeta līdzekļiem un sastāda 634344,11 EUR ieskaitot PVN. Vairāk.
Aktuālais 2019
Atskats uz Lielo talkas dienu 2019. Lielajā Talkā tika aicināts piedalīties ikviens Jaunpils novada iedzīvotājs, kam rūp iespēja dzīvot nepiesārņotā un skaistā vidē savā novadā.

Grāmatas “Sava ceļa gājējs Matīss Siliņš “ atvēršanas pasākums Viesatās

Jauniešu iniciatīvas. 28.maijā A.Mertena ar savu darba grupu jauniešu iniciatīvu projekta ,,Augsim sportiski'' ietvaros organizēja sportiskas aktivitātes pirmskolas grupiņai ,,Zemenīte''.

Jauniešu ziņas. Iniciatīvu konkursā pieteiktas 5 jauniešu idejas. Jaunpils novada dome jau trešo gadu pēc kārtas izsludināja Jaunpils novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu.

3. septembrī Jaunpilī notika Latvijas Pašvaldības savienības valdes sēde.

Jaunpils iedzīvotāji tiekas ar ministru Juri Pūci.

Jaunpils jauniešu domes tikšanās forums. 2.aprīļa vakarā Jaunpils vidusskolā norisinājās Jaunpils novada jauniešu domes rīkotais forums pieaugušajiem.
Paziņojums par Jaunpils novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu. 2019
Jaunpils novada dome paziņo, ka 2018. gada 20. decembra domes sēdē (protokols Nr.11, 2.p.) apstiprināta Jaunpils novada attīstības programma 2019.-2025. gadam. Vairak   Pielikumi
Tūrisma informācijas punktā Jaunpils pilī ikvienam ir pieejams Jaunpils novada tūrisma ceļvedis 2019
Ceļvedī apkopots viss novada tūrisma piedāvājums-apskates objekti, izklaides iespējas, naktsmītnes, mājražotāju labumi un cita praktiska informācija, kas noderēs ikvienam ciemiņam. Vairāk.
Aktuālais 2019
Turpmāk svarīga informācija lauksaimniekam, mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī.

Mobilais zināšanu ekspresis pietur Jaunpilī

“Es savu tēvzemi” – šāds varētu būt Jaunpils muzeja darba vadmotīvs marta mēnesī. Tieši 17. martā pirms 100 gadiem Jāņa Baloža vadītā Studentu rota atbrīvoja Jaunpili no lieliniekiem.

21. februāris bija tā diena, kad Viesatās un Jaunpilī viesojās fizisko aktivitāšu fiziologs Dr. R. Cešeiko. Dakteris ikdienā strādā ar onkoloģisko slimību pacientiem, bet ne ierastā veidā.

Pie Jaunpils jauniešiem ciemos bija ieradies draugs no Japānas Jaunpils Šinširo -jaunietis Yusuke Furuichi. Jaunieši iepazinās pasaules Jaunpiļu konferencē Šinširo pilsētā un uztur draudzību, komunicējot caur sociālajiem tīkliem.

Piejūras festivāls “Pie jūras dzīve mana,, Jaunpilī pulcē četrus simtus dalībnieku un viesu.

Realizēsim projektu Jaunpils jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības uzlabošanai novadā

Sirsnīgi sveicam skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus, kā arī audzēkņu vecākus jaunajā mācību gadā!

10. maija vakarā aizvadījām pēdējo spēli šajā Latvijas basketbola 3. līgas sezonā, kur diemžēl piedzīvojām zaudējumu ar 63:67. Tādējādi fināla sērijā ar 0:2 atzinām BK Cēsis/Cēsu sporta skolas pārākumu.

17.janvārī Jaunpils vidusskolas aktu zālē notika Tukuma, Engures, Jaunpils skolēnu parlamenta tikšanās. Tās laikā parlamentārieši iepazina viens otru labāk, kā arī iepazinās ar jaunpienācējiem, kuri pievienojās parlmenta tīklam tikai tagad.

Turpinot Jaunpils novada attīstību, ir radīta jauna novada vizuālā identitāte.
Lauku diena “Jožos” 2019
“Jožu” lauku diena ir kļuvusi par ikgadēju un nozīmīgu pasākumu Jaunpils novadā, pulcējot uz lauka tos, kam saimniekošana laukos ir gan sirds lieta, gan ienākuma avots. Arī šogad- uz svaigi nokulta labības lauka, viesmīlīgie “Jožu” saimnieki Guna un Gunvaldis Sproģi lauku dienās sagaidīja lauksaimniekus un zemniekus no tuvākām un tālākām lauku saimniecībām. Vairāk.
Biedrībā "7 balles" norisinājās tradicionālais Jaunpils novada audžuģimeņu un aizbildņu salidojums. 2019
Pasākumu atklāja Ligita Gintere, Jaunpils novada domes priekšsēdētāja un Dace Adiņa, Sociālais darbinieks ģimenēm ar bērniem.

Ģimeņu ikdienas dzīve reizēm nav viegla, reizēm trūkst atbalsta, padoma, reizēm vienkārši draudzīgs atbalsta plecs, tāpēc šī kopā būšanas diena jau ceturto gadu ieņem nozīmīgu vietu ģimeņu savstarpējā komunikācijā. Vairāk.
Tiek uzsākti ilgi gaidītie remontdarbi uz Annenieku ceļa. 2019
Uzsākti būvdarbi autoceļa Annenieki-Jaunpils (V1457) posmā no 0,025. līdz 4,4. kilometram. Paredzēts veikt esošā nepilno 4,4 km garā grants posma pārbūvi. Darbu ietvaros tiks izbūvēts šķembu un smilts pamats un ieklāts divu kārtu asfalta segums. Vairāk.
Es sāku ar sevi - Tīrai Latvijai! 2019
2.klases skolēni piedalījās ,,Zaļās jostas” rīkotajā radošajā konkursā ,,Stilīgi audzēkņu radīti iepirkuma maisiņi” Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai”” Konkursa mērķis ir motivēt bērnus un jauniešus videi draudzīgai rīcībai ikdienā, parādīt, ka ikviens no mums var ietekmēt plastmasas iepirkuma maisiņu patēriņa samazināšanos, tādējādi samazinot apkārtējās vides piesārņojumu ar plastmasas atkritumiem. Vairāk.

Kā mācās vēsturi Jaunpils vidusskolā? 2019
Savā pieredzē dalās 10.klases skolēni - viņi tikko ir apguvuši senlatviešu dzīves un darba nianses, un iegūtās zināšanas prezentējuši radošo darbu formā. Ketija: bija mazliet grūti atrast vajadzīgo informāciju, bet puslīdz galā tikām. Varēju izpausties savā radošumā, iegūt jaunas zināšanas un attēlot tās 3D versijā. Deivids: jāatzīst, ka kaut ko, nu, 70% es atceros no visas iegūtās informācijas. Citreiz katram pārim būtu jādod cita tēma, lai interesantāk klausīties. Vairāk.

Priecājamies iesaistīties Ēnu dienā. 2019
Šogad ēnotājs iepazīst Attīstības nodaļas vadītājas Vijas Zīvertes darbu un visu par un ap valsts un starptautiskajiem projektiem un novada attīstības plānošanu. Priecājamies par Rūdolfa Fišera dalību Ēnu dienā Jaunpils novada domē! Vairāk.
Jaunpils vidusskola turpina piedalīties projektā “Latvijas skolas soma” 2019
„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus. Vairāk.


Rakstu arhīvs no 2016 līdz 2018 gadam
Rakstu arhīvs no 2012 līdz 2015 gadam

Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums