Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada domes sociālais dienests

Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām.
Jaunpils novada Sociālais dienests (turpmāk – Sociālais dienests) turpinās realizēt projektu “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajiem”. Ir noslēgts līgums ar Sabiedrības integrācijas fondu par atbalsta paku izsniegšanu periodā no 01.04.2018.-31.03.2021.

Projekta ietvaros tiek izsniegtas pārtikas pakas, higiēnas pakas (bērniem no 0-18 gadu vecumam), bērnu pārtikas (no 6– 24 mēnešu vecumam) un bērnu higiēnas pakas (no 0 līdz 24 mēnešu vecumam), skolas piederumu komplekts (5 – 16 gadu vecumam). Atbalsta apjoms saglabājas iepriekšējā periodā noteiktā apmērā- 2 pārtikas pakas un viena higiēnas paka 3 mēnešu periodā.

Atbalsta pakas var saņemt:
Darba laiks: Jaunpils pagastā!
Inita Lapiņa Sociālā dienesta vadītāja Trešdienās iepriekš saskaņojot 09:00-12:00
Dace Adiņa Sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem
Pirmdienās
Ceturtdienās
09:00-12:00
Elīna Ūdre Sociālā darbiniece Pirmdienās
Ceturtdienās
13:00-17:00
Anda Feldmane Sociālās palīdzības organizatore Pirmdienās
Ceturtdienās
09:00-12:00
Darba laiks: Viesatu pagastā!
Dace Adiņa Sociālā darbiniece darbam ar
ģimenēm un bērniem
Katra mēneša pirmajā
un trešajā trešdienā
09:00-12:00
Elīna Ūdre Sociālā darbiniece Katra mēneša pirmajā
un trešajā trešdienā
09:00-12:00
Anda Feldmane Sociālās palīdzības organizatore Katra mēneša pirmajā
un trešajā trešdienā
09:00-12:00
Dokumenti lejupielādei
   Rokasgrāmata „Gribu būt māmiņa”.
   Jaunpils novada pašvaldības „Sociālais dienests” nolikums
   Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana un izskatīšana
   „Par pašvaldības autotransporta izmantošanu braucieniem uz medicīnas iestādēm”
   Nr.8. "Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem"/ aktuāla redakcija uz 31.10.2017.
   Nr.8."Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu"
   Nr.11.„Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem/ aktuāla redakcija uz 11.07.2014.
   Nr.23.„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
   Nr.5. Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”
   Nr. 11. - Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo aprūpi mājās
   Nr. 17. - Par fizioterapeita pakalpojuma saņemšanas kārtību Jaunpils novada pašvaldībā
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija