Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākJaunpils novada domes sociālais dienests

ES atbalsta pakas!
Ceļš līdz ES atbalsta pakām: KAS UN KĀ ? Vairāk

Janvārī trūcīgām ģimenēm sāks dalīt pārtikas komplektus maziem bērniem

Paku iznsniegšanas biežums
Darba laiks: Jaunpils pagastā!
Pirmdienās 09.00-12.00    Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa
13.00-18.00     Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa
Trešdienās iepriekš
saskaņojot
09.00-12.00    Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa
Ceturtdienās 09.00-12.00    Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa
13.00-17.00     Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa
Darba laiks: Viesatu pagastā!
Katra mēneša
pirmajā un
trešajā trešdienā
09.00-12.00    Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Dace Adiņa
09.00-12.00    Sociālā dienesta vadītāja Inita Lapiņa
Dokumenti lejupielādei
   Rokasgrāmata „Gribu būt māmiņa”.
   Jaunpils novada pašvaldības „Sociālais dienests” nolikums
   Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana un izskatīšana
   „Par pašvaldības autotransporta izmantošanu braucieniem uz medicīnas iestādēm”
   Nr.8. "Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo palīdzību un pašvaldības pabalstiem"/ aktuāla redakcija uz 25.04.2016.
   Nr.8."Par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu"
   Nr.11.„Par braukšanas izdevumu kompensācijām izglītības iestāžu audzēkņiem/ aktuāla redakcija uz 11.07.2014.
   Nr.23.„Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”
   Nr.5. Par pašvaldības finansiālo atbalstu Jaunpils novada iedzīvotājiem”
   Nr. 11. - Par Jaunpils novada pašvaldības sociālo aprūpi mājās
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija