Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādes gaita

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Dokumenti lejupielādei
             JAUNPILS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2013.- 2037.GADAM
Jaunpils novada attīstības programma 2012.-2018.
Dokumenti lejupielādei
             JAUNPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018.

             Jaunpils novada pašvaldības investīciju plāns 2015.- 2018.gadam.

             Jaunpils novada pašvaldības rīcības plāns 2015.- 2018.gadam..
JAUNPILS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS 2013.-2024.GADAM (4 sējumos)
I SĒJUMS
             PASKAIDROJUMA RAKSTS
II SĒJUMS
            Jaunpils novada ciemu pašreizējā izmantošana
            Jaunpils novada ciemu plānotā izmantošana
            Jaunpils novada pašreizējā izmantošana
            Jaunpils novada plānotā izmantošana
III SĒJUMS
            TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI
IV SĒJUMS
            IZSTRĀDES PROCESA DOKUMENTI
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija