Jaunpils novads
   
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? VairākValsts atbalsta projekti

„Bērnu rotaļu laukumu izbūve Viesatu un Levestes ciemos Jaunpils novadā”, vienošanās.Nr.5-26/MPP/2016-067
Projekta ietvaros veicamās darbības - Projekta ietvaros plānots veikt darbus: Rotaļu laukumu uzstādīšanas Viesatu un Levestes ciemā;
"Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos"
Jaunatnes politikas valsts programma 2016.gadam

Atklātā projektu konkursa 2.1.aktivitātes "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos"

Jauniešu komunikācija un radošums ilgtspējīgai attīstībai
Finansējums:2077.90 EUR
Projekta īstenošanas laiks 01.06.2016. - 30.09.2016. Jaunpils novads
         Projekta mērķis ir pilnveidot jauniešu komunikācijas prasmes, attīstīt radošo domāšanu un rosināt interesei par uzņēmējdarbības uzsākšanu. Tiešais mērķis ir iesaistīt un izglītot sociālas atstumtības riskam pakļautos jauniešus, pilnveidojot komunikācijas un personīgās izaugsmes prasmes. Galvenie pasākumi 3 dienu apmācību cikls, kuru laikā notiks aktīva jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības nodarbībās, izmantojot dažādas interaktīvās metodes, veicinot komunikācijas prasmju attīstīšanu. Iegūtās prasmes un zināšanas tiks pielietotas lomu spēlēs un aktivitātēs. Tiks apmeklēti septiņi dažāda mēroga vietējie ražošanas uzņēmumi. Jaunieši attīstīs radošo domāšanu un veiks kreatīvus uzdevumus, veidojot savu radošo CV pielikumu un nākotnes radošo biznesa produktu, kā arī mācīsies to prezentēt jeb pārdot.

         Mērķauditorija ir divdesmit Jaunpils novada jaunieši, no kuriem vairāk kā viena trešā daļa ir sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši. Projekta rezultātā 20 Jaunpils novada jaunieši būs pilnveidojuši komunikācijas prasmes, attīstījuši radošo domāšanu, ieguvuši zināšanas par lietišķo etiķeti, CV, darba interviju, kā arī būs radījuši sava biznesa produktus, un būs motivēti nākotnē uzsākt savu uzņēmējdarbību tieši Jaunpils novadā vai spēs veiksmīgi piedāvāt sevi darba tirgū.

Projekta vadītāja:Baiba Rasa tel.20204694
Projekts „Pīlādžu parks Jaunpilī”
               2013.gada pavasarī, piesakot savu ieceri – sākt veidot Pīlādžu parku Jaunpils centrā starp skolu, pienotavu un autoceļu Tukums – Auce Latvijas pašvaldību savienības projektam „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam’’, tika gūts finansiāls atbalsts LVL 160.00. Konsultējoties ar kokaudzētavas „Dimzas’ apzaļumošanas speciālistiem, tika izveidota topošā parka skice. Šīs jaunās ieceres praktisko pusi - 20 pīlādžu stādīšanu veica šī gada 12.klases absolventi, iestādot 7 dažādu šķirņu pīlādžus.
               Latvijas pašvaldību savienība īsteno projektu „Latvijas iedzīvotāji kopā nākotnes mežam’’, nodrošinot Meža dienu 2013 pasākumu norisi 49 Latvijas novados un pilsētās visos Latvijas reģionos. projektu finansē Meža attīstības fonds.
               Latvijas sabiedrība Meža dienās 2013 tiek aicināta turpināt aizsākto tradīciju - padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem, pilnveidojot atpūtas vietas, kā arī radīt jaunas aktīva dzīvesveida veicinošas mazās arhitektūras formas, radoši un pārdomāti izmantojot koku kā būvmateriālu. Moto: „Kopā nākotnes mežam!”.
PROJEKTS "ZIVJU RESURSU ATJAUNOŠANA JAUNPILS EZERĀ"
               2012 g. maijā Zivju fonds atbalstīja Jaunpils novada pašvaldības projekta „Zivju resursu atjaunošana Jaunpils ezerā” realizāciju, kas finansējuma saņemšanai tika pieteikts fonda izsludinātajā pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības īpašumā”.
               Oktobra sākumā projekta „Zivju resursu atjaunošana Jaunpils ezerā” ietvaros tika ielaisti Jaunpils ezerā 3600 gab.vienas vasaras līdaku mazuļu un oktobra beigās tika ielaisti 1000 gab. vienas vasaras zandartu mazuļi. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 1088,70 apmērā. Zivju fonda finansējums sastāda LVL 883,00. Zivju mazuļi uz Jaunpils ezeru atceļoja no Kuldīgas novada – līdaku mazuļi no IU „Rimzāti” un zandartu mazuļi no ZS „Skaldas”. Šī projekta īstenošana ir ļoti svarīga Jaunpils novadam, lai saglabātu vētīgo zivju populāciju Jaunpils ezerā.
Jaunpils novads

Jaunpils


Jaunpils glerijasJaunpils novads

Copyright © Jaunpils novads, 2007 - 2018 WEB mail Kontaktinformācija