Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada domes Veidlapas

1. Vispārējā iesnieguma veidlapa
2. Par pasākuma vai projekta līdzfinansējumu biedrībām
3. Par ielu tirdzniecības atļauju
4. Par ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju
5. Par zemes platību un izmantošanu tirgum
6. Par publiska pasākuma rīkošanas atļauju
7. Par reklāmas izvietošanas atļauju
8. Par koku ciršanas atļauju
9. Par deklarētās adreses anulēšanu
10. Par uzņemšanu dzīvokļu rindā
11. Par dzīvojamā telpas īres tiesību pārtraukšanu
12. Par īres līguma pagarināšanu
13. Par zemes nomu
14. Par zemes lietošanas mērķa maiņu
15. Par zemes ierīcības projekta izstrādi
16. Par zemes ierīcības projekta saskaņošanu
17. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
18. Par darījumu ar LIZ juridiskām personām
19. Par darījumu ar LIZ fiziskām personām
20. Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām
21. Par atbilstību teritoriālajam plānojumam
22. Par detālplānojuma izstrādi
23. Par e-adresi nodokļa paziņojumam
24. Par pilnvarojumu Būvniecības informācijas sistēmā
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums