Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Jaunpils novada - Viesatu pagasts

Viesatu pagasts
               Viesatu pagasts atrodas Austrumkursas jeb Austrumkurzemes augstienes Spārnenes viļņotā līdzenuma rietumu malā. Pagasta austrumu mala robežojas ar Abavas augšteci. Virsas augstums pagasta rietumu malā pārsniedz 125 m virs jūras līmeņa. Dienvidaustrumu malā augstākais punkts ir Dievkalns - 116,4 m virs jūras līmeņa - sena kulta vieta, par ko liecina kalna tuvumā atrastais upurakmens. Kalns noaudzis ar mežu, pēc izskata atgādina kāpu.
                Pagasta teritoriju šķērso dziļā Viesatas upes ieleja, kas ir Abavas upes kreisā krasta pieteka. Tās vidējais platums - 5 m, dziļums līdz 1,5 m, vietām līdz 12 m augsti stāvkrasti. Lielākās pietekas: Aleslauku strauts, Ķīpa, Ķuņķurupe. Pagasta ziemeļu daļu šķērso Viesatas pieteka Prūsene (garums 5,8 km) ar Isvintes strautu (garums 7,6 km) un Vārnu grāvi (garums 6,2 km). Minētās ūdensteces veido Viesatu pagasta meliorācijas sistēmu.
               Lielākā ūdenstilpne ir Viesatu dzirnavezers, platība - 3 ha. Vēsturiski tur atradušās Viesatu ūdensdzirnavas.
               Viesatu pagastā meža platības aizņem 2253 ha, kas sastāda aptuveni 43% no pagasta kopējās teritorijas.
               Pagasta teritorijā atrodas trīs smilts - grants karjeri: Grenči 1,01 ha platībā ar aprēķinātajiem krājumiem -225 tk.m3, Pētemieki 0,26 ha platībā un Vēzes 1,58 ha platībā.
               Mēra kalns ir senkapi, kuros veiktie izrakumi liecina, ka Viesatu pagasta teritorija ir apdzīvota krietni pasen.
                Viesatu pagasta teritorijā atrodas skaistais „Ķuņķuru" dabas parks, kura platība ir 3,5 ha ar dažādu koku, krūmu un puķu stādījumiem. Parka teritorijā atrodas trīs ozoli, kuri varētu pretendēt uz dižkoku statusu.
                „Aleslauki"- atrodas Viesatu - Jaunpils ceļa kreisajā malā. Šajā mājā dzimusi latviešu folklorista, tautas dziesmu krājēja Krišjāņa Barona māte. Pats Krišjānis Barons dzimis turpat netālu esošajā Struteles muižā.
               Viesatu pagasta teritorijā ir noteikts mikroliegums (Nr.83002), ar kopējo platību 6,7 ha, īpaši aizsargājamai putnu sugai Mazajam ērglim (Aquila pomarina). Balstoties uz eksperta J. Greivuļa atzinumu, mikroliegumā ir liela ligzda, ko apdzīvo īpaši aizsargājama putnu suga Mazais ērglis. Viesatu pagasta teritorijā atrodas divi dižkoki - liepas. Kalnvēzes liepa - apkārtmērs 4,38 m un Baltbāržu liepa - apkārtmērs 4,12 m.
               Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi ir Dievkalns un Veckuipju pilskalns.
               Tuvākie valsts galvenie autoceļi, kas savieno pagastu ar galvaspilsētu ir autoceļš A10 (E22) Rīga -Venstpils, attālums no Viesatām līdz Rīgai ir 95 km, kā arī autoceļš A9 Rīga - Skulte -Liepāja, attālums no Viesatām līdz Rīgai ir 100 km.
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums