Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novada attīstība
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Biedrība „Levestes spicie”

„Levestes spicie”
Kontaktinformācija: Andris Fridrihsons, Mob.phone +371 29379004, e-mail. andris.fridrihsonss@gmail.com

Vairāk informācijas par Levestes Spicie darbību un aktualitātēm Facebook kontā
https://www.facebook.com/levestes.spicie

Biedrības dibināšanas gads: 2001.gadā
Moto: „Kas tad, ja ne mēs?”
Mērķis:
Palīdzēt bērniem un jauniešiem maksimāli sasniegt izglītības mērķus un attīstīt sevi par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku
Uzdevumi:
               1. Darbs ar riska grupas bērniem, jauniešiem un viņu vecākiem;
               2. Organizēt dažādus profilaktiska rakstura pasākumus, lai veicinātu indivīda sociālās pieredzes bagātināšanos, organizēt pasākumus, lai pievērstos veselīgam dzīves veidam, veidot drošus, komfortablus apstākļus indivīda radošai dzīvei;
               3. Sniegt palīdzību un atbalstu tiem indivīdiem, kam tā nepieciešama, risināt savstarpējās attiecības kolektīvā, likt šķēršļus personības psihiskās vardarbības faktiem.
Aktivitātes:
Pēdējo gadu laikā ir realizēti vairāki projekti, kuru rezultātā Jaunpils pagasta jaunieši ir:
izveidojuši četrus rotaļu laukumus Jaunpilī,
izveidojuši jaunu dabas taku un tūrisma trasi, kur organizē sacensības,
ir notikušas divas nometnes par atkarības ierobežošanu jaunieši vidū,
piedalījušies talkās pagasta sakopšanā,
organizējuši pirmās palīdzības sacensības pagasta organizācijām,
nodibinājuši draudzības saites un pabijuši semināros Gotlandē, Norvēģijā, Lielbritānijā. Grieķijā, Polijā, Austrijā, Portugālē,
izveidota audžuģimeņu atbalsta grupa, noorganizētas divas atpūtas nometnes,
izveidota māmiņu istaba,
Jaunpils pagasta padomes sociālajam dienestam veiksmīgi sadarbojoties ar bērnu un jauniešu centru „Levestes spicie” ir realizēti 15 projekti bērnu un jauniešu stāvokļa uzlabošanai Jaunpils pagastā, liekot akcentu tieši bērniem no riska ģimenēm. Lielākais realizētais projekts sociālajā jomā ir audžuģimeņu apmācība, kura rezultātā tika apmācītas 14 audžuģimenes. Pēc kursiem ir nodibināta arī audžuģimeņu atbalsta grupa,
Jaunieši ar savām aktivitātēm aizvien vairāk aktīvā darbībā iesaista pagasta iedzīvotājus. Par tradīciju jau ir kļuvusi Eiropas dienas atzīmēšana - jaunieši pagastā esošajām organizācijām ir organizējuši skrējienu apkārt ezeram un pirmās palīdzības sacensības, šogad, par godu Eiropas dienai, stādījām kokus pie Levestes,
Tāpat, jauniešu viedoklis tika uzklausīts arī iedzīvotāju forumā- darba piedāvājuma izpēte jauniešiem vasaras mēnešos,
Pagasta iedzīvotāji ir novērtējuši arī jauniešu izveidotos četrus rotaļu laukumus, to izveidē ir iesaistīti arī vecāki un sponsori,
2005.gadā Jaunpils pagasts piedalījās konkursā „Sakoptākais pagasts 2005”, šajā konkursā uzvarēja arī nominācijā „Bērniem piemērota pašvaldība”, kur neatsverams nopelns bija arī „Levestes spico” aktivitātēm,
2006. gadā tika izveidota māmiņu istaba, kur mammām plānojot pašām dežūras ir iespējams lietderīgi pavadīt brīvo laiku kopā ar savu un citiem bērniem.
2010.gadā biedrība organizē Jaunpils jauniešu forumu.
Biedrība „Levestes spicie”
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums