Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Nākotne ir tavās rokās, veido to šodien ar Brīvprātīgo darbu. Lejupielādēt visus dokumentus

Lāsma Vilciņa ir pirmā Brīvprātīgā
Oficiāli Brīvprātīgais darbs Jaunpils novadā ir atklāts!

Lāsma Vilciņa ir pirmā Brīvprātīgā, kas pieņēma Jaunpils Baznīcas uzaicinājumu pastrādāt baznīcā tūristu aktīvajā laikā. Lāsmas uzdevums ir uzņemt viesus. Ja, tūristi vēlas, Lāsma ir gatava pastāstīt par baznīcas vēsturi un aktualitātēm. Lāsma piekrita šim darbiņam, jo ir apveltīta ar labām svešvalodas zināšanām un darot šo darbiņu viņa var pilnveidot savas iemaņas gan valodās, gan komunikācijā un saskarsmē ar dažādiem cilvēkiem.

Jaunieši vecumā no 13 - 25 gadi ir aicināti ikviens iesaistīties šajā kustībā, jo pieredzi var iegūt dažādās sev interesējošās jomās.

Veiksmi Lāsmai!

            28. maijā Jaunpils novada domē apstiprināja jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas nolikumu, kas nosaka kārtību, kādā veicams brīvprātīgais darbs novadā.

            Jaunietis vecumā no 13-25 gadiem brīvprātīgo darbu var veikt valsts vai pašvaldības iestādē, biedrībā vai nodibinājumā. Brīvprātīgais darbs ir bezatlīdzības darbs un tas ir vērsts uz sabiedriskā labuma darbību un veicina brīvprātīgā darba veicēja zināšanu, prasmju un iemaņu attīstību, kā arī nodrošina brīvā laika lietderīgu izmantošanu. Jauniešu brīvprātīgo darbu nedrīkst izmantot peļņas gūšanas nolūkā.

            Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās jomās, piem., sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c. Brīvprātīgo darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti.

            Lai uzsāktu brīvprātīgo darbu jaunietim no šā gada 9. jūnija ir iespēja izņemt brīvprātīgā darba uzskaites grāmatiņu „Brīvprātīgais Jaunpilietis” pie jaunatnes lietu speciālista A. Fridrihsona Jaunpils novada Domē 4 stāvā.

            Sakrājot noteiktu stundu skaitu, jaunietis saņems apliecinājumu, kas apstiprinās iegūtās prasmes, iemaņas un darba pieredzi. Šis apliecinājums var kalpot kā pirmās darba pieredzes apliecinājums, ko varēs pievienot savam CV.
            Lai uzzinātu par aktuālākajiem brīvprātīgā darba piedāvājumiem, jaunieši aicināti reģistrēties brīvprātīgā darba veicēju datu bāzē. To iespējams izdarīt sūtot pieteikumu uz e-pastu andris.fridrihsons@jaunpils.lv kur norādīts vārds, uzvārds, vecums, kontakti un vēlamā darbības joma. Reģistrējoties palielinās iespēja daudz ātrāk un efektīvāk uzzināt par iespējām veikt brīvprātīgo darbu novadā.

            Jaunpils novada jauniešu brīvprātīgā darba organizēšana - (Pielikumi – nolikums, vecāku atļauja,
datu bāze, stundu reģistrācijas lapa, vienošanās).

            Organizācijas, biedrības, nodibinājumi un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus, rakstot uz e-pastu andris.fridrihsons@jaunpils.lv
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums