Jaunpils novads
               
 
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
MyCSSMenu Save Document Jaunpils novads
Vai Tu zināji!

Pasaulē ir vairāk nekā 100 pilsētas ar vienādu nosaukumu Jaunpils? Vairāk

Kontaktinformācija

Jaunpils un Viesatu pārvaldes darbinieki un kontakti jaunpils@tukums.lv
Jaunpils un Viesatu pagastu pārvaldes oficiālais konts www.instagram.com/jaunpils_viesatas/
Struktūrvienība Amats Vārds, uzvārds Tālrunis e-pasts
Jaunpils pagasta pārvalde
Jaunpils un Viesatu pārvaldes vadītāja Baiba Rasa 20204694 baiba.rasa@tukums.lv
Pārvalde 63107069; 29146413 jaunpils@tukums.lv
Saimnieks Arnis Kārkliņš 26221202 arnis.karklins@tukums.lv
Dzimtsarakstu nodaļa Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, pārvaldes lietvede Dzidra Krastiņa 63180958, 29199878 dzidra.krastina@tukums.lv
Tūrisma un mārketinga speciāliste Līga Veinberga 26443814 liga.veinberga@tukums.lv
VPVKAC Lietvede Ilze Zorika 63107068, 29146415 ilze.zorika@tukums.lv, jaunpils@pakalpojumucentri.lv
Autotransporta nodaļa Vecākais šoferis Mārtiņš Feldmanis 20640792 martins.feldmanis@tukums.lv
Labiekārtošanas nodaļa Vadītājs Jānis Sirica 26160025 janis.sirica@tukums.lv
Kapu pārzine Jaunpilī Dzintra Logina 29377810
Jaunpils bibliotēka Vadītāja Inga Papendika 20299152 biblioteka.jaunpils@tukums.lv
Sporta nams Vadītājs Ainārs Plezers 29158129 ainars.plezers@tukums.lv
Jauniešu centrs Speciāliste Nadīna Pahmurkina 26628234 nadina.pahmurkina@tukums.lv
Jaunpils Amatu māja Vadītāja Velga Pavlovska 28301408 amatumaja@jaunpils.lv, velga.pavlovska@tukums.lv
Viesatu pagasts
“Pārvaldes vadītājas apmeklētāju pieņemšanas laiks katru otrdienu no 09:00-10:00
iepriekš piesakoties pa tel. 20204694”
Viesatu pagasta pakalpojuma centrs Lietvede Vita Petrova 26697464, 63181370 viesatas@tukums.lv
Viesatu kultūras nams Vadītāja Agita Holšteina 20249771 agitakalvina@inbox.lv
Viesatu bibliotēka Bibliotekāre Sandra Šteina 28352654 biblioteka.viesatas@tukums.lv
Labiekārtošanas nodaļa Ēku, teritorijas un kapu pārzine Viesatās Inese Rašmane 28302871
Tukuma novada pašvaldības darbinieki (”Ērģelnieki”, Jaunpils, Jaunpils pagasts)
Nekustamā īpašuma nodaļa Zemes ierīkotāja Zinta Mielava 63180994, 29209173 zinta.mielava@tukums.lv
Būvvalde 1 x mēn Būvvaldes vadītājas vietniece Nellija Dziedātaja 29204416 nellija.dziedataja@tukums.lv
Sociālais dienests Atbalsta nodaļas pilngadīgām personām vadītāja Tukuma novadā Inita Lapiņa 26212863 inita.lapina@tukums.lv
Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Anda Feldmane 26227734 anda.feldmane@tukums.lv
Sociālais darbinieks darbam ar pilngadīgām personām un sociālās palīdzības organizātore Daiga Jurgute 20366768 daiga.jurgute@tukums.lv
Palīdzības organizators/klientu apkalpošanas speciālists. Aija Ceriņa 28682418 aija.cerina@tukums.lv
Grupu māja "Lodes" Sociālais rehabilitētājs Daiga Kauliņa 28344699 daiga.kaulina@tukums.lv
Bāriņtiesa Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Aija Labsvārde 63180992, 26368462 aija.labsvarde@tukums.lv
Jaunpils vidusskola Direktors Jānis Liepiņš 63162193 jaunpilsvsk@tukums.lv
Lietvede Gunta Tone Fakss 63162130 gunta.tone@tukums.lv
Pirmsskolas grupas „Zemenīte”vadītāja Agita Trokša_Grāvīte 28646482
Pašvaldības SIA “Jaunpils pils” Vadītāja Kristīne Liepiņa 26197178 kristine.liepina@jaunpilspils.lv
Kultūras centra vadītāja 29320314 marketings@jaunpilspils.lv
Biroja vadītāja Inese Tone 26101458, 63107082 info@jaunpilspils.lv
Kultūras nams Kultūras darba koordinatore Inga Kalviņa 28717075 kultura@jaunpilspils.lv
Jaunpils Muzejs Vadītāja Inga Beržuka 27052824 muzejs@jaunpilspils.lv
Pašvaldības SIA Jaunpils komunālā saimniecība Valdes loceklis Guntis Jubiņš 63162108, 29494254 guntis@jaunpilsks.lv
Uzskaites un grāmatvedības darbiniece Ilze Sedleniece 25186822 info@jaunpilsks.lv
Grāmatvede Monta Skricka 25186822 gramatvediba@jaunpilsks.lv
Vienotais dispečerdienests (diennakts) 8881
Jaunpils novads
AFIŠU STABS


Jaunpils


Jaunpils galerijas FACEBOOK

      
Jaunpils novads

Copyright © Tukuma novads, 2023 Kontaktinformācija Piekļūstamības paziņojums